Ako sa dostať zo štátnej do domácej karantény?

Dlhodobé zotrvávanie v izolácii a neznámom prostredí karanténnych zariadení môže neblaho pôsobiť na duševné zdravie osôb, ktoré sa v nich nachádzajú. Ak ste v štátnom karanténnom zariadení a máte aj po 14 dňoch opakovane pozitívny test na COVID-19, máte šancu dostať sa do domácej karantény.

Aký je teda postup?

1. Vhodné podmienky domácej karantény

Aby ste mohli absolvovať karanténu mimo štátneho zariadenia, musíte mať zabezpečené vhodné podmienky pre domácu karanténu.
Či ich spĺňate, preverí Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) alebo rezortní hygienici, spolu s vedúcim zariadenia, v ktorom sa nachádzate.

Ak nemáte vytvorené vhodné podmienky na domácu izoláciu, môže  Vám Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v prípade potreby zabezpečiť ubytovanie v karanténnom zariadení určenom pre osoby s pozitívnym výsledkom na COVID-19. V zariadení je možnosť koordinovanej dennej prechádzky v exteriéri ubytovacieho zariadenia (vychádzky určí zodpovedná osoba zariadenia). Prípadný presun do tohto zariadenia zabezpečí dopravná zdravotná služba.

2. Čestné prehlásenie a vyšetrenie u infektológa

Musíte podpísať Čestné prehlásenie, že máte doma vhdné podmienky pre domácu karanténu.

Zariadenie, v ktorom ste ubytovaný/á naplánuje a dohodne s príslušným infektologickým pracoviskom čas Vášho vyšetrenia. Počas vyšetrenia bude zhodnotený Váš zdravotný stav a infektológ rozhodne o prípadnej liečbe v domácom prostredí a následnom sledovaní v spolupráci s Vašim všeobecným lekárom a kontrole ďalšej vzorky.

Následne Vás vedúci zariadenia a príslušný hygienik prepustia do domácej izolácie.

3. Prevoz do domácej karantény

Zo štátnej karantény domov Vás prevezie buď dopravná zdravotná služba ( zdravotníci počas prevozu používajú osobné ochranné pracovné pomôcky), alebo ak je to môžné použite vlastné motorové vozidlo alebo sa môžete domov dostať so sprievodom ozbrojených zložiek.

4. Po príchode domov je potrebné sa nahlásiť svoju lekárovi

Po príchode do domácej karantény telefonicky oznámte túto skutočnosť svojmu všeobecnému lekárovi a miestne príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak nemáte zazmluvneného všeobecného lekára, telefonicky oznámte príchod do domácej karantény lekárovi samosprávneho kraja.

Váš všeobecný lekár alebo lekár samosprávneho kraja Vám bude po dohode s územne príslušným infektológom poskytovať liečebno-preventívnu starosltivosť.

Kritériá pre domácu karanténu

 • obmedzenie počtu osôb – podľa veľkosti bytu/domu,
 • zabezpečenie samostatnej izby pre osobu v karanténe podľa počtu osôb, ktoré tam majú trvalý pobyt (osoba uvedie v čestnom prehlásení),
 • nezdielanie karanténneho obydlia s imunokompromitovanýnim a tehotnnými osobami a osobami staršími ako 65 rokov,
 • ideálne samostatná kúpeľňa/WC pre osobu v karanténe, inak zvýšená dezinfekcia environmentálneho prostredia (domácnosti),
 • individualizácia používaného riadu, príboru a osobných hygienických potrieb,
 • obmedzenie kontaktu s osobami v domácnosti, ak to nie je možné dodržovať dištančné vzdialenosti (1,5 – 2 metre),
 • používanie rúška a dôsledná hygiena rúk,
 • návštevy sú počas karantény v domácnosti zakázané, zásobovanie potravinami
  v prípade samostatnej stavby zabezpečiť bez úzkeho kontaktu s inou osobou alebo
  miestnou samosprávou a sociálnym pracovníkom,
 • dôsledne dodržiavať podmienky domácej izolácie uvedené v prehlásení, ktoré pri
  odchode z karanténneho zariadenia osoba podpisuje.

Prečítajte si polné znenie Postupu (PDF, 117 kB).