Aplikácia na podporu pohybu a športu

hyb-sa-doma-logo

COVID-19 obmedzil náš voľný pohyb a sme odkázaní najmä na pobyt v domácnostiach. Aby sme boj s vírusom vyhrali, potrebujeme posilňovať svoju imunitu. Lekári sa zhodujú v tom, že jej budovaniu môže výrazne pomôcť pravidelný pohyb a cvičenie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto zverejnilo na svojom portáli www.ucimenadialku.sk aplikáciu HybSaDoma.sk.

Aplikácia umožňuje:

Aplikácia je určená pre:

Žiaci, športovci, učitelia a tréneri sa môžu zaregistrovať. Verejnosť môže sledovať obsah (napr. videá a tréningové plány) bez registrácie. Na vhodný obsah cvičení vo verejnej sekcii dozerá ministerstvo.