Cestovanie do SR od 14.6.2021

Platnosť nariadenia od: 14. júna 2021
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 28. júna 2021

Upravené podľa vyhlášky č.218 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zelené krajiny – povinnosti pri vstupe od 28.6.

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba nasledujúce krajiny: Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu, pričom testovanie je možné vykonať už v prvý deň izolácie
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla
Upozornenie

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. Karanténu nemusia absolvovať v spoločnej domácnosti zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

Kto nemusí absolvovať karanténu?

 • osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 • osoby, ktoré prichádzajú z územia susedných štátov zaradených do zoznamu zelených štátov a sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, pričom tento test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoby mladšie ako 18 rokov veku.

Aký je postup?

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie na webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.
 • V prípade klinických príznakov ochorenia COVID-19 treba túto skutočnosť oznámiť:
  • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
  • v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Vy alebo osoby, ktoré majú s Vami nariadenú domácu izoláciu môžete požiadať všeobecného lekára alebo pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Červené krajiny – povinnosti pri vstupe od 28.6.

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili jednu z nasledujúcich krajín: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • u detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
Upozornenie

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. Karanténu nemusia absolvovať v spoločnej domácnosti zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

Kto nemusí absolvovať karanténu?

 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, alebo sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, alebo sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, alebo sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, a zároveň
 • má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov.

Aký je postup?

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie na webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.
 • V prípade klinických príznakov ochorenia COVID-19 treba túto skutočnosť oznámiť:
  • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
  • v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Tranzit cez krajinu zaradenú medzi červené krajiny

Za návštevu štátu zaradeného do zoznamu červených štátov sa nepovažuje tranzit osoby kratší ako 8 hodín bez zastavenia za účelom iným ako doplnenie pohonných hmôt alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V takomto prípade sa návšteva štátu zaradeného do zoznamu červených štátov považuje za návštevu štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov.

Vy alebo osoby, ktoré majú s Vami nariadenú domácu izoláciu môžete požiadať všeobecného lekára alebo pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Čierne krajiny – povinnosti pri vstupe

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili jednu z krajín, ktorá sa nenachádza medzi zelenými ani červenými krajinami, musíte absolvovať celú 14-dňovú domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení. Musíte taktiež absolvovať RT-PCR testovanie na 8. deň izolácie, ktoré aj v prípade negatívneho výsledku neukončí Vašu karanténu.

Izolácia sa končí:

 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • u detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, táto ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
Upozornenie

Všetky osoby žijúce s Vami spoločnej domácnosti počas domácej izolácie musia taktiež absolvovať izoláciu v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb. Karanténu nemusia absolvovať v spoločnej domácnosti zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

Kto nemusí absolvovať karanténu?

 • osoby, ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, alebo sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, alebo sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, alebo sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, a zároveň
 • má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky a zároveň trvalý alebo prechodný pobyt na území štátu zaradeného do zoznamu červených štátov.

Aký je postup?

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti registrácie na webe http://korona.gov.sk/ehranica príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.
 • V prípade klinických príznakov ochorenia COVID-19 treba túto skutočnosť oznámiť:
  • poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
  • v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Tranzit cez krajinu zaradenú medzi čierne krajiny

Za návštevu štátu zaradeného do zoznamu čiernych štátov sa nepovažuje tranzit osoby kratší ako 8 hodín bez zastavenia za účelom iným ako doplnenie pohonných hmôt alebo tranzit cez letisko, bez opustenia priestorov letiska. V takomto prípade sa návšteva štátu zaradeného do zoznamu červených štátov považuje za návštevu štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov.

Vy alebo osoby, ktoré majú s Vami nariadenú domácu izoláciu môžete požiadať všeobecného lekára alebo pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Výnimky z absolvovania povinnej karantény

Výnimky z povolania a výnimky vydané štátnymi orgánmi

Okrem výnimiek uvedených vyššie pri jednotlivých kategóriách krajín, domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať vybrané povolania a výnimky udelené ministerstvami.

Povinnosť sa nevzťahuje na:

 • vodičov ako aj členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom
  • tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
  • pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným  prostriedkom na pravidelné čistenie rúk,
  • zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,
 • vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 • vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní
  • transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
  • pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
 • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní
  • pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3,
  • maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,
  • mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk.
 • po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva SR ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky MZ SR https://cestujem.standardnepostupy.sk,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO,
 • po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup, tranzit alebo pobyt príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva EÚ a NATO alebo osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom údržby, revízie a opravy techniky a materiálu ako majetku v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
 • vykonanie tranzitu osôb a ich rodinných príslušníkov do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie dôvodného tranzitu osôb, ktoré nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúceho bodu, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
 • delegácie zastupujúce Slovenskú republiku na úrovni Kancelárie prezidenta, Národnej rady, vlády a ústredných orgánov štátnej správy, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v zahraničí,
 • držitelia diplomatických a služobných pasov vstupujúci na územie Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 • poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
 • osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, alebo vyslané na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné:
  • pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou,
  • informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v prvom bode,
 • po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ako aj na zamestnancov ich subdodávateľov na žiadosť príslušného prevádzkovateľa prvkov kritickej infraštruktúry, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pre expertov/špecialistov/technikov pre odstránenie krízových situácií v sektore priemysel,
 • po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch
  poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a pre osoby zabezpečujúce veterinárnu
  starostlivosť pre hospodárske zvieratá,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat za účelom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch Európskej únie,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod.
 • osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe https://naletisko.mzv.sk/ a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.
 • po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom servisných, inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky, zabezpečenia školenia zdravotníckych zamestnancov, monitorov klinických štúdií, osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup členov zahraničných záchranných tímov alebo expertov podieľajúcich sa na základe žiadosti štátnych orgánov Slovenskej republiky, alebo iného štátu na humanitárnej pomoci počas krízovej situácie alebo na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach na území Slovenskej republiky alebo iného štátu,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré krátkodobo vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom nevyhnutný úkonov potrebných k získaniu dokladov vydávaných Slovenskou republikou,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby vykonávajúce prevoz špeciálnej výjazdovej hasičskej a záchranárskej techniky nevyhnutne potrebnej pre zabezpečenie zásahovej činnosti hasičských jednotiek na vykonanie servisných úkonov a odborných prehliadok,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby vykonávajúce hasebné práce a záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach v prihraničnej oblasti na základe žiadosti operačného strediska susednej krajiny,
 • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
  • prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu návštevy zastupiteľského úradu cudzej krajiny akreditovaného pre Slovenskú republiku, ktorý sa nachádza na území Českej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky, na dobu kratšiu než 12 hodín,
  • sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu.

Pendleri (susedné štáty)

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení nemusíte absolvovať ak:

 • máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
  • ste držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce,
  • vstupujete na a opúšťate územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce
 • máte trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a
  • ste držiteľom potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce,
 • ste občanom Slovenskej republiky a ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.

Domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu spolu s Vami.

Čím sa musíte pri vstupe na územie SR preukázať?

Platí pre osoby staršie ako 10 rokov.

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí.

Žiaci a študenti

Pri vstupe na Slovensko nemusí žiak alebo študent absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 • trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňa tieto podmienky:
  • navštevuje, študuje alebo sa uchádza o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a
  • vie sa preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 • trvalý alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku, Ukrajine alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňa tieto podmienky:
  • na území Slovenskej republiky navštevuje, študujete alebo sa uchádzate o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a
  • vie sa preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
 • trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňa tieto podmienky:
  • má štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
  • zúčastňuje sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
  • nedovŕšil/a 26 rokov veku a
  • vie preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach uvedených v prvom bode (štatút žiaka,.. a zúčastňujete sa trénigového procesu…)a že to prebieha uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),

Čím sa môžete pri vstupe na územie SR preukázať?

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Študenti, ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani jedna sprevádzajúca osoba, ak sa vie preukázať potvrdením o tomto statuse.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Starostlivosť o blízkych príbuzných

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 • máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • poskytujete neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
 • máte trvalý alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • prekračujete hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku.

Čím sa môžete pri vstupe na územie SR preukázať?

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Osoby starajúce sa o svojich blízkych, ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani jedna sprevádzajúca osoba, ak sa vie preukázať potvrdením o tomto statuse.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Poľnohospodári

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 • máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • obhospodarujete pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu,
 • máte trvalý alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • obhospodarujete pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predhcádzajúceho bodu,

Čím sa môžete pri vstupe na územie SR preukázať?

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc a ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení nemusia absolvovať ani jedna sprevádzajúca osoba, ak sa vie preukázať potvrdením o tomto statuse.

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Kultúra

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení ak :

 • vstupujete na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republike alebo sa na územie Slovenskej republiky vraciate a súčasne spĺňate tieto podmienky:
  • podieľate sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľate sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľate sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela,podieľajú sa na reštaurovaní, podieľate sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľate sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela,  vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa predchádzajúceho bodu o skutočnosti podľa predchádzajúceho bodu,

Čím sa môžete pri vstupe na územie SR preukázať?

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
Upozornenie

Umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Šport

Pri vstupe na Slovensko nemusíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení, ak ste hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a súčasne spĺňate tieto podmienky:

 • zúčastňujete sa nasledovných športových súťaží:
  TIPOS extraliga (hokej – muži),
  ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo
  MOL Liga (hádzaná – ženy) a
  • prekračujete hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa predchádzajúceho bodu alebo z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa predchádzajúceho bodu a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predchádzajúcich 2 bodov.
 • zúčastňujete sa nasledovných športových súťaží:
  TIPOS extraliga (hokej – muži),
  FORTUNA Liga (futbal-muži),
  SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná-muži),
  Extraliga muži (volejbal),
  Extraliga ženy (volejbal),
  Slovenská basketbalová liga (muži),
  Extraliga ženy (basketbal) alebo
  MOL Liga (hádzaná – ženy) a
  • prekračujete hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v medzinárodných súťažiach organizovaných športovou federáciou na základe účasti v súťažiach podľa prvého bodu a
  • viete sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa predchádzajúcich 2 bodov.
 • ste reprezentantmi Slovenskej republiky alebo členovia realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020 alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020, ktorí vstupujú na územie SR pri návrate z medzinárodného športového podujatia alebo sústredenia za účelom ich prípravy na medzinárodné podujatia, alebo
 • ste športovci, členovia realizačných tímov, rozhodcovia a členovia organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie
  s dĺžkou trvania do 48 hodín, alebo
 • ste športovci, členovia realizačných tímov, rozhodcovia a členovia organizačného výboru podujatia, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni, alebo
 • ste športovci a členovia realizačných tímov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vrcholovej športovej prípravy v Karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport X-Bionic, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, alebo
 • ste osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktore vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí,
 • a zároveň sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o jednej z vyššie uvedených skutočností (bod 3 až 8).

Čím sa musíte pri vstupe na územie SR preukázať?

 • potvrdením o negatívnom výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 48 hodín alebo
 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
Upozornenie

Športovci a členovia realizačných teamov, ktorí pravidelne prekračujú hranicu sa môžu preukazovať aj výsledkom antigénového testu vykonaným v zahraničí. 

Sledujte svoj zdravotný stav (aj prevádzajúce osoby) a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.