COVID automat na Slovensku

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu (7.6.-13.6.)

Aktualizované 3. júna 2021

Aktualizácia mapy okresov podľa uznesenia vlády SR č. 310 z 2. júna 2021.

Okresy zaradené v IV. stupni varovania

žiadne okresy

Okresy zaradené v III. stupni varovania

žiadne okresy

Okresy zaradené v II. stupni varovania

Banská Štiavnica, Kysucké Nové Mesto, Myjava,

Okresy zaradené v I. stupni varovania

Bardejov, Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok, Skalica, Sobrance, Trenčín,

Okresy zaradené v II. stupni ostražitosti

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Medzilaborce, Námestovo, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník,
Trnava, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen,

Okresy zaradené v I. stupni ostražitosti

Bratislava I.-V., Brezno, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie,
Levoča, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Poltár, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Sabinov, Senec, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Zlaté Moravce,

Okresy zaradené v stupni monitoringu

Šaľa, Turčianske Teplice.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu (14.6.-20.6.)

Aktualizované 9. júna 2021

Aktualizácia mapy okresov podľa uznesenia vlády SR č. 327 z 9. júna 2021.

Okresy zaradené v IV. stupni varovania

žiadne okresy

Okresy zaradené v III. stupni varovania

žiadne okresy

Okresy zaradené v II. stupni varovania

Kysucké Nové Mesto, Myjava,

Okresy zaradené v I. stupni varovania

Banská Štiavnica, Skalica, Trenčín,

Okresy zaradené v II. stupni ostražitosti

Bánovce nad Bebravou, Bardejov, Bytča, Čadca, Gelnica, Humenné, Levice, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trnava, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žilina,

Okresy zaradené v I. stupni ostražitosti

Banská Bystrica, Bratislava I.-V., Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Revúca, Rožňava, Sabinov, Senec, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce, Zvolen,

Okresy zaradené v stupni monitoringu

Brezno, Púchov, Šaľa, Stropkov, Topoľčany, Turčianske Teplice;

Čo je COVID automat?

  • systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19)
  • verejnosti je komunikovaná farebná škála Automatu na mape, vyplývajúca z epidemiologickej situácie, rozdelená aj na: mapu Celonárodnú a Regionálnu

Čo sú celonárodné indikátory, resp. čo znamená celonárodná mapa?

Celonárodné kritéria poukazujú na celkovú situáciu na Slovensku a záťaž na systém ako taký, t.j. koľko máme celkovo hospitalizovaných pacientov, koľko máme denne prípadov a aký to má celé trend. Spoločne tieto kritéria napovedajú aká minimálna sada opatrení platí na celom území Slovenska.

Klasifikácia národnej úrovne (na základe čoho sa určuje farebná škála od 0 do 7):

  • priemerný počet nových prípadov za 7 dní,
  • počet hospitalizovaných na národnej úrovni,
  • efektívne reprodukčné číslo (Rt), ktoré popisuje dynamiku – zjednodušene ak je pod 1, tak epidémia ustupuje, ak nad 1 tak rastie

Čo sú regionálne indikátory?

Regionálne indikátory sú nadstavbou pre národnú úroveň. Národná úroveň teda tvorí minimálnu sadu opatrení a následne regionálne charakteristiky sprísňujú. Ak teda na národnej úrovni platí prvý stupeň varovania, tak platia minimálne opatrenia z prvého stupňa varovania. Pokiaľ ale okres je vyhodnotený ako tretí stupeň varovania, pre daný okres platia tieto, prísnejšie, pravidlá.

Systém je tvorený na regionálnych úrovniach, aby opatrenia mohli byť čo najadresnejšie a predišlo sa záťaži v regiónoch, kde môžu byť opatrenia miernejšie.

Cieľom by malo byť, aby sa represívne opatrenia zavádzali tak cielene, ako sa len dá a na to slúži farebná mapa a jej „pravidlá“.

Čim sa má občan riadiť, akou mapou? Nadväzujú mapy na seba?

Celonárodné varovanie vypnuté – uplatňuje sa regionálne riadenie. Občan sa riadi regionálnou mapkou. V prípade, že národná úroveň už nie je v stupni varovania, tak sa vlastne národná a regionálna mapka úplne zhodujú.

Aplikácia COVID automat Metodika COVID Automat Rezortný COVID Automat

Aktuálny COVID Automat

Zobraziť údaje (CSV, github)

COVID automat platný od budúceho týždňa

Zobraziť údaje (CSV, github)