COVID automat na Slovensku

Čo je COVID automat?

  • systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19)
  • verejnosti je komunikovaná farebná škála Automatu na mape, vyplývajúca z epidemiologickej situácie, rozdelená aj na: mapu Celonárodnú a Regionálnu

Čo sú celonárodné indikátory, resp. čo znamená celonárodná mapa?

Celonárodné kritéria poukazujú na celkovú situáciu na Slovensku a záťaž na systém ako taký, t.j. koľko máme celkovo hospitalizovaných pacientov, koľko máme denne prípadov a aký to má celé trend. Spoločne tieto kritéria napovedajú aká minimálna sada opatrení platí na celom území Slovenska.

Klasifikácia národnej úrovne (na základe čoho sa určuje farebná škála od 0 do 7):

  • priemerný počet nových prípadov za 7 dní,
  • počet hospitalizovaných na národnej úrovni,
  • efektívne reprodukčné číslo (Rt), ktoré popisuje dynamiku – zjednodušene ak je pod 1, tak epidémia ustupuje, ak nad 1 tak rastie

Čo sú regionálne indikátory?

Regionálne indikátory sú nadstavbou pre národnú úroveň. Národná úroveň teda tvorí minimálnu sadu opatrení a následne regionálne charakteristiky sprísňujú. Ak teda na národnej úrovni platí prvý stupeň varovania, tak platia minimálne opatrenia z prvého stupňa varovania. Pokiaľ ale okres je vyhodnotený ako tretí stupeň varovania, pre daný okres platia tieto, prísnejšie, pravidlá.

Systém je tvorený na regionálnych úrovniach, aby opatrenia mohli byť čo najadresnejšie a predišlo sa záťaži v regiónoch, kde môžu byť opatrenia miernejšie.

Cieľom by malo byť, aby sa represívne opatrenia zavádzali tak cielene, ako sa len dá a na to slúži farebná mapa a jej „pravidlá“.

Čim sa má občan riadiť, akou mapou? Nadväzujú mapy na seba?

Občan sa riadi národnou mapkou. Regionálna je iba informatívna. V prípade, že národná úroveň už nie je v stupni varovania, tak sa vlastne národná a regionálna mapka úplne zhodujú.

Aplikácia COVID automat Metodika Covid automat (PDF, 1 MB)

Aktuálny celoslovenský COVID automat

Zobraziť údaje (CSV, github)

Celoslovenský COVID automat platný od budúceho týždňa

Bude aktualizované.

Zobraziť údaje (CSV, github)

Aktuálny regionálny COVID Automat

Zobraziť údaje (CSV, github)

Regionálny COVID automat platný od budúceho týždňa

Zobraziť údaje (CSV, github)