Detské tábory

Podľa usmernenia Hlavného hygienika SR sa môžu konať zotavovacie podujatia (tábory pre deti a mládež). Pri ich prevádzke treba dodržiavať nasledovné:

Kontrola zdravotného stavu

Dezinfekcia a hygiena

Prevádzkovateľ podujatia je povinný:

Prečítajte si usmernenie ÚVZ SR ohľadne konania zotavovacích pobytov zo dňa 3. júna 2020 (PDF, 170 kB).