EURES Slovensko – Aktuálne obmedzenia v pracovnej mobilite v krajinách EÚ/EHP

Pracoviská siete EURES Slovensko nie je možné z dôvodu pretrvávajúceho mimoriadneho stavu navštíviť osobne, EURES poradcovia sú vám však k dispozícii až do odvolania prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Upozornenie

Napriek tomu, že momentálne nie je reálne vycestovať za prácou do zahraničia, EURES pokračuje v prijímaní životopisov a žiadostí o sprostredkovanie zamestnania v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku.

Kontakty a ďalšie informácie týkajúce sa obmedzení pracovnej mobility nájdete na webových stránkach EURES.