EURES Slovensko – Aktuálne obmedzenia v pracovnej mobilite v krajinách EÚ/EHP

Informácie o protiepidemiologických opatreniach v jednotlivých členských krajinách Európskej únie, ktoré pravidelne aktualizuje sieť EURES Slovensko, sú dostupné na stránke www.eures.sk v časti Životné a pracovné podmienky. Po výbere konkrétnej krajiny pokračujte na Ďalšie informácie.  

V prípade potreby kontaktujte EURES poradcov.

Plánujete odísť za prácou do zahraničia alebo sa vraciate na Slovensko?

Prečítajte si komplexné informácie  týkajúce sa vycestovania alebo návratu na Slovensko Koronavírus a obmedzenia pracovnej mobility.   

Ak plánujete cestu v rámci krajín Európy, využite platformu RE-OPEN EU. Tento interaktívny nástroj Európskej komisie poskytuje aktuálne informácie potrebné na to, aby ste si mohli bezpečne naplánovať svoju cestu v Európe. K dispozícii je v 24 jazykoch, vrátane slovenčiny.

Európska komisia zverejnila informácie pre cezhraničných a vyslaných pracovníkov, na ktorých sa vzťahujú obmedzenia voľného pohybu zavádzané jednotlivými členskými štátmi EÚ v dôsledku pandémie. 
                                                                                                                                                        

EURES Slovensko