Elfogadott intézkedések

A Szlovák Köztársaság Központi Válságstábja és a Szlovák Köztársaság Kormánya által elfogadott intézkedések áttekintése.

KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS

Frissítve: 2020. május 20.

A rendelet 2020. április 21-től, 0:00 órától érvényes
A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig

A maszkviselés beltérben kötelező, kivéve, ha betartható a legalább 5 m-es távolság idegenektől. Családtagok számára a maszkviselés kültéren nem lesz kötelező. Ahogy eddig, a Szlovák Köztársaság területén ezután is mindenki számára kötelező a maszk viselése beltérben, a lakóhelyen kívül. Ez kilégzőszelepes maszk viselése esetén is érvényes, amelyet szintén arcmaszkkal kell eltakarni.

Arcmaszk helyett sál vagy más eszköz is használható, amely megakadályozza a cseppfertőzést.

A tisztifőorvos kivételt rendelt el a maszk (vagy más, a cseppfertőzés megelőzésére szolgáló eszköz) viselése alól az alábbi csoportok számára:

 • 2 éves kor alatti gyermekek,
 • súlyos autizmus spektrum zavarral küzdő személyek,
 • zárt járműben utazó személyek, ha valamennyien egy háztartásban élnek,
 • a közforgalmú közlekedési járművek vezetői, akik a jármű személyszállításra szolgáló egyéb területeitől elzárt kabinban egyedül tartózkodnak,
 • az egy háztartásban élő személyek természetben való tartózkodás során, ha másoktól legalább 5 méter távolságra tartózkodnak,
 • a nem egy háztartásban élő személyek természetben való tartózkodás során, ha legalább 5 méter távolságra vannak egymástól,
 • pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (pl. pedagógiai asszisztens vagy gyógypedagógus) a nevelési és oktatási folyamat során,
 • alapiskolás diákok az iskola belső és külső területén a nevelési és oktatási folyamat során,
 • gyermekek az óvoda és bölcsőde belső és külső területén,
 • a belső és külső sportpályákon tartózkodó személyek sportolás közben,
 • a fényképezéshez legszükségesebb időre a fényképezett személyek.
Upozornenie

A lakóhelyen kívüli kötelező maszkviselés alól a 2020. május 11-i, OLP/3970/2020 (PDF, 124 kB) sz. rendelet alapján kivételt kapnak az audiovizuális mű gyártásában vagy felvételén részt vevő személyek, valamint a művészek  a művészeti előadás során. Ebben az esetben azonban a következőket is biztosítani kell:

 • e személyek esetében a forgatás, gyártás vagy művészeti előadás előtt COVID-19 tesztet kell végeztetni, amelynek negatív eredménnyel kell záródnia,
 • a művészeti tevékenység helyszínén 2 m-es távolságot kell tartani a művészek és a többi résztvevő között,
 • kézfertőtlenítőt kell biztosítani,
 • a művészeti tevékenység helyszínét rendszeresen fertőtleníteni kell (+ rendszeres szellőztetés, ha beltéri helyszínről van szó),
 • tilos a belépés a művészeti tevékenység helyszínére a 37°C-nál magasabb testhőmérsékletű vagy a COVID-19 más tüneteivel rendelkező személyek számára.
Upozornenie

Figyelmeztetés

Még mindig nem nyertük meg a harcot a járvánnyal. Éppen ezért legyenek rendkívül felelősségteljesek önmagukkal és másokkal szemben, és továbbra is szigorúan tartsák be a higiéniai szabályokat.

 • A felső légutak eltakarása előtt:
 • mossunk kezet szappannal és vízzel vagy használjuk alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt, az orrot és szájat úgy takarjuk el, hogy ne legyen rés az arc és a maszk között.

A jelen, Maszkviseléssel kapcsolatos intézkedéssel (PDF, 108 kB) módosul az eredeti (és továbbra is érvényben lévő) Intézkedés (PDF, 124 kB).

MŰSZAKI ÉS KIBOCSÁJTÁS ELLENŐRZÉS- HATÁRIDŐ HOSSZABÍTÁS

A rendszeres műszaki ellenőrzés és a kibocsátás-ellenőrzés érvényessége a válsághelyzetre való tekintettel három hónappal meghosszabbodott.  Meghosszabbították az egyes járműiratok vagy a műszaki szakemberek által kiállított igazolások érvényességét is. További információk a törvényben(§ 170).

A válsághelyzetet 2020. március 12-én hirdették ki. Ha a TK vagy az EK például 2020. április 30-ig volt érvényben, akkor annak érvényessége 2020. július 31-ig meghosszabbodott.

Megjegyzés: A műszaki ellenőrzés és a kibocsátás-ellenőrzés érvényességének meghosszabbítása csak a Szlovák Köztársaságon belül érvényes. Más országokban a rendelkezés nem hatályos.

TEMETÉSEK

A rendelet 2020. május 7-én 12.00 órától érvényes.
A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig

Továbbra is tilosak a tömegrendezvények, ez azonban a polgári temetési szertartásokra nem vonatkozik.

Upozornenie

A temetési szertartásokat elsődlegesen kültéren kell megrendezni úgy, hogy a résztvevők között tartható legyen a 2 méteres távolság (az egy háztartásban élőket kivéve).

Milyen feltételek mellett lehet temetési szertartáson részt venni?

 • belépés és ott tartózkodás csak eltakart szájjal és orral megengedett (pl. szájmaszk vagy kendő használatával),
 • a ravatalozóba történő belépéskor fertőtlenítse a kezét, vagy vegye fel az átadott egyszer használatos kesztyűt,
 • tartson legalább 2 méteres távolságot másoktól (kivéve az egy háztartásban élőket),
 • a cseppfertőzés megelőzése érdekében a temetési szertartás alatti gyászzenét elsődlegesen reprodukált formában javasolt biztosítani (például lejátszóval),
 • tartsa be a köhögés-tüsszentés általános szabályait – zsebkendőbe vagy a könyökhajlatba köhögjön vagy tüsszentsen,
 • tartózkodjon a kézfogástól,
 • gyakran kell fertőtleníteni a helyiségeket, különösen a kézzel érinthető felületeket, a kilincseket, a padlót és a tárgyakat,
 • nem vehetnek részt a szertartáson azok a személyek, akik számára otthoni karantént rendeltek el, vagy akiknek bármilyen felsőlégúti tüneteik vannak,
 • a helyiségből való távozás során irányítani kell a résztvevők kilépését úgy, hogy betartható legyen a legalább 2 méteres távolság, meg kell akadályozni az emberek feltorlódását.

A temetésekkel kapcsolatos 2020. május 6-án kiadott intézkedés (PDF, 111 kB) teljes szövege itt olvasható. Ez az intézkedés a 2020. március 23-án kiadott Intézkedés (PDF, 334 kB) kiegészítése.

ISTENTISZTELETEK, ESKÜVŐK

A rendelet 2020. május 6. 6.00 órától érvényes
A rendelet érvényességi ideje: visszavonásig

Mivel a fertőzés veszélye továbbra is fennáll, a tömegrendezvényekre továbbra is tiltás vonatkozik. 2020. május 6-tól szigorú higiéniai feltételek mellett a következő események megtartását engedélyezzük:

istentiszteletek,

elsőáldozások,

bérmálkozások,

egyházi esküvők,

polgári esküvők.

Milyen feltételek mellett lehet istentiszteleten vagy más szertartáson részt venni?

A helyiségbe belépni és ott tartózkodni csak eltakart szájjal és orral megengedett,

fertőtlenítse a kezét belépéskor, vagy viseljen egyszer használatos kesztyűt,

tartsa be a köhögés-tüsszentés általános szabályait – zsebkendőbe vagy a könyökhajlatba köhögjön vagy tüsszentsen,

tartózkodjon a kézfogástól – a békesség jele legyen a főhajtás vagy a mosoly gesztusa ? ,

tartson legalább 2 méteres távolságot másoktól (kivéve az egy háztartásban élőket).

Mit kell biztosítani a templomokban és az anyakönyvi hivatalokban?

!FIGYELMEZTETÉS

Beltéri istentiszteleteket és egyéb szertartásokat úgy kell megrendezni, hogy tartható legyen a résztvevők között a 2 méteres távolság (kivéve az egy háztartásban élőket).

biztosítani kell a személyek közötti legalább 2 méteres távolságot (az egy háztartásban élőkre nem vonatkozik),

a cseppfertőzés megelőzése érdekében az istentisztelet vagy szertartás során a recitációt kell előnyben részesíteni,

az istentiszteleten vagy szertartáson egyáltalán nem vehetnek részt azok a személyek, akik számára otthoni karantént rendeltek el, vagy akiknek bármilyen felsőlégúti tüneteik vannak,

a belépők számára kézfertőtlenítőt vagy egyszer használatos kesztyűt kell biztosítani,

használat után fertőtleníteni kell a liturgikus és egyéb tárgyakat,

a szentáldozás, az úrvacsora vagy az agapé során a szent ostyát vagy a kenyeret szétosztónak a szétosztás előtt fertőtlenítenie kell a kezét. Két szín alatti áldozás esetén szigorúan be kell tartani a kézbe áldozást, és a bor színe alatt történő áldozás során nem szabad közös kelyhet használni (pl. egynél több személy nem ihat a kehelyből, a papokat, diakónusokat stb. is beleértve). A kehelyből mindig csak egy személy ihat (pl. a liturgiát vezető pap).

a helyiségből, ahol a szertartás zajlik, el kell távolítani a víztartó edényeket (pl. a szenteltvíztartókat),

gyakran kell fertőtleníteni a helyiségeket, különösen a kézzel érinthető felületeket, a kilincseket, a padlót és a tárgyakat, 

a templomból és az anyakönyvi hivatalból való távozás során irányítani kell a résztvevők kilépését úgy, hogy betartható legyen a legalább 2 méteres távolság, meg kell akadályozni az emberek feltorlódását.

A tömegrendezvények tiltása alól kivételt képeznek a 65 évnél idősebb, valamint a kockázati csoportba tartozó személyek részére vasárnaponként szervezett külön istentiszteletek.

Az Intézkedés (PDF, 108 kB) teljes szövege itt olvasható. Ez az intézkedés a tömegrendezvényekről szóló, 2020. március 23-án kiadott Intézkedés (PDF, 334 kB) kiegészítése.

ÚTMUTATÓ A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ MUNKAVÁLLALÓK (ún. ingázók) számára

A rendelet hatálya: 2020. április 23., 0:00

A rendelet érvényességi ideje: további értesítésig

Ez az útmutató azokra a személyekre vonatkozik, akik teljesítik a következő feltételeket:

A Szlovák Köztársaság államhatárától legfeljebb 30 km-re állandó vagy ideiglenes tartózkodási igazolással rendelkeznek Szlovákiában vagy a szomszédos országokban,

és a Szlovák Köztársaság államhatárától 30 km-re Szlovákiában vagy a szomszédos országokban dolgozik.

HA SZLOVÁKIÁBAN DOGOZIK?

Az országba való belépéskor a határátkelőhelyen köteles bemutatni a határokon átnyúló munkavállalást igazoló iratot.

figyelmeztetés

Megjegyzés: A „ingázók” COVID-19 rendszeres havi tesztelésének kötelezettségéről hétvégén, valószínűleg 2020. április 27-én, hétfőn döntenek. A tesztek akkor lesznek kötelezőek, ha a szomszédos országokban a járványhelyzet romlik.

MILYEN DOKUMENTUMOK NEM ELÉGSÉGESEK AZ ORSZÁGBA való belépéshez? (2020.4.4-től érvényes)

a munkáltatói igazolás,

a munkavállalási megbízás,

munkaszerződés, amely feltünteti a munka helyét, a munkavállalót és a munkáltatót.

Kérjük, hogy a lehető leghamarabb szerezze be az érvényes igazolást. Egyszerűsíti és felgyorsítja a határátlépést.

Iránymutatás időskorúak számára 

A rendelet hatálya: 2020. április 22., 0:00

A rendelet érvényességi ideje: további értesítésig

Az időskorúak és a nyugdíjasok (65 év felett) számára fenntartott vásárlási idő: 09:00 -11:00 –között, hétfőtől péntekig.

figyelmeztetés

Megjegyzés: A meghatározott időben a vásárlás csak időskorúak számára lehetséges. Ettől eltérő időpontban a 65 évnél idősebb személyek számára tilos a létesítményeket látogatni, illetve kiszolgálni őket.

Fontos és felelősségteljes hozzáállás, hogy az idősek pontosan a meghatározott időpontban vásároljanak. A rendelet hozzájárul az élet és egészség védelméhez. Kérjük, hogy fegyelmezetten kövessék az utasításokat.

A teljes szöveg az elfogadott intézkedés (PDF, 128 kB) H pontjában található.

A szájmaszk kötelező használata

A rendelet hatálya: 2020. április 21., 0:00

A rendelet érvényességi ideje: további értesítésig

Továbbra is a lakóhelyen kívül kötelező a szájmaszk viselése és ez a kötelezettség mindenkire vonatkozik a Szlovák Köztársaság területén.

Szájmaszk helyett sálat vagy más eszközt is használhat, amely megakadályozza a cseppek terjedését.

A szájmaszk használatától való mentességet (vagy más, arcot eltakaró eszköz ) a következő csoportok élveznek:

• gyermekek 2 éves korig

• súlyos autizmusban szenvedők

• zárt járműben tartózkodó személyek, ha az autóban lévő összes személy ugyanabból a háztartásból származik,

• tömegközlekedési járművezetők, akik zárt kabinban tartózkodnak,

• a természetben tartózkodó ugyanabban a háztartásban élő személyek, ha a távolság más személyektől legalább 20 méter,

• a természetben tartózkodás közben nem ugyanabban a háztartásban élő személyek, ha a kölcsönös távolság legalább 20 méter.

figyelmeztetés

Még mindig nem sikerült megnyernünk a világjárvány elleni küzdelmet. Kérjük, továbbra is legyen rendkívül felelősségteljes saját és mások iránt, és továbbra is szigorúan kövesse az összes higiéniai előírást.

• A felső légutak eltakarása előtt a következőket kell tennie:

1. mosson kezet szappannal és vízzel, vagy használjon alkoholos fertőtlenítőszert,

2. Felhelyezéskor el kell takarni az orrát és a száját, hogy ne legyenek rések az arc és a maszk között.

SZÜKSÉGÁLLAPOT

 • A Szlovák Köztársaság Kormánya kihirdette a SZÜKSÉGÁLLAPOTOT
 • A szükségállapot a következőkre vonatkozik:
  • egészségügyi mentőszolgálat üzemeltetésére jogosító engedéllyel rendelkező személyek,
  • betegek szállítását biztosító egészségügyi szolgálat üzemeltetésére jogosító engedéllyel rendelkező személyek,
  • Egészségügyi Ellátást Felügyelő Hivatal (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou),
  • azon jogi és természetes személyek, akik az Egészségügyi Ellátást Felügyelő Hivatallal kötött szerződés értelmében biztosítják az elhalálozott személyek vizsgálatát,
  • a temetkezési szolgáltatásokat nyújtó jogi és természetes személyek,
  • a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Mentőszolgálatának Operatív Központja (Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR),
  • a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala (Úrad verejného zdravotníctva SR),
  • a regionális közegészségügyi hivatalok,
  • azon szociális szolgáltatást nyújtó intézmények, amelyekben egészségügyi ellátást is biztosítanak.
   Az állam meg kívánja védeni az időseket, akik a koronavírus-járvány esetében a legsebezhetőbb csoportot alkotják. A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala egyúttal felfüggeszti a nappali ellátást biztosító központok tevékenységét, és a szociális intézmények számára higiéniai utasításokat ad.
   További információt itt talál: Rendelet – szociális szolgáltatások nyújtása

AZ ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTŐ AJÁNLÁSOK ÉS RENDELETEK

 • A lakhelyen kívül mindenhol kötelező a maszk viselése.
  További információt itt talál: Rendelet – maszk kötelező viselése
 • Kétméteres távolság betartása sorban állásnál (épületen belül és kívül).
 • A Szlovák Köztársaság Központi Válságstábja és a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala azt ajánlja Szlovákia állampolgárainak, hogy a lakhelyükön kívüli mozgásukat a feltétlen szükséges mértékre korlátozzák – munkába járás, alapvető szükségletek biztosítása (élelmiszerek, higiénés cikkek, gyógyszerek, szociális ellátás, betegek és haldoklók ápolásának biztosítása), egészségügyi intézmény halaszthatatlan meglátogatása.
 • A Kormány felszólítja a szülőket, hogy a fertőzés lehetséges terjedésére való tekintettel az oktatás felfüggesztése következtében otthon maradt gyermekeiket ne bízzák a nagyszülők felügyeletére. Az ő esetükben ugyanis súlyosabb lehet a betegség lefolyása.
 • A 65 év felettiek számára a boltok speciális nyitvatartási időt határoztak meg, amely 9:00 órától 12:00 óráig tart.
 • A Szlovák Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala felszólítja az időseket, hogy a COVID-19 betegség kockázata miatt csak feltétlenül szükséges esetben hagyják el házukat, illetve lakásukat. Az állam azt javasolja az időseknek, hogy kérjenek segítséget másoktól, korlátozzák a másokkal való kapcsolatot, beleértve a családtagokat is. A Kormány szükség esetén kész kijárási tilalmat elrendelni konkrét embercsoportok számára.
 • A Kormány felszólítja az időseket, hogy a városi és közösségi közlekedést csak feltétlenül szükséges esetben használják.
 • A Kormány megtiltja a légzőkészülékek közvetlen értékesítését, mivel azok veszélyesek lehetnek (a kilégző szeleppel ellátott légzőkészüléket használó beteg személy fertőzött levegőt juttat a környezetbe). A továbbiakban a légzőkészülékek csak az egészségügyi dolgozók számára állnak rendelkezésre.

KARANTÉN

 • A Szlovák Köztársaság területére külföldről hazatérő összes szlovákiai állampolgár köteles karanténba vonulni a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által meghatározott helyre, a COVID-19 laboratóriumi diagnosztizálásának elvégzéséhez szükséges időre. A kötelező karantén be nem tartása akár 1659 euró összegű büntetést vonhat maga után.

UTAZÁS

Szlovákia központi válságstábja 2020. március 12-én a COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozta:

 • 14 napos kötelező házi karantén 2020. 03. 13., 7:00 órától visszavonásig a Szlovákiában állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező, Szlovákia területén több mint 90 napja élő, külföldről hazatérő személyek esetében, beleértve a velük egy háztartásban élő személyeket. A házi karantén be nem tartása 1659 euró összegű büntetést vonhat maga után. A külföldről hazatérő személyek kötelesek közvetlenül a Szlovákiába való visszatérésük után telefonon vagy elektronikus úton jelenteni ezt a tényt kezelőorvosuknak, aki rendelkezik az otthoni elkülönítésről.

Ezen személyek eközben kötelesek:

 • megfigyelni egészségi állapotukat (a következő tünetek legalább egyikének hirtelen fellépését: láz, köhögés, légszomj), és a tünetek megjelenése esetén késedelem nélkül telefonon értesíteni kezelőorvosukat és a területileg illetékes regionális közegészségügyi hivatalt, illetve biológiai mintavételnek kell alávetniük magukat,
 • tartózkodni a társadalmi kapcsolatoktól (pl. kulturális, közösségi, sport- és egyéb tömegrendezvényeken való részvétel, személyek fogadása vagy csoportos tevékenység folytatása a karantén helyén),
 • tartózkodni az utazástól,
 • tartózkodni a képzéseken való részvételtől, kivéve az e-learning képzéseket,
 • tartózkodni a munkába járástól, kivéve a házi karanténban való munkavégzést,
 • tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a karantén területének elhagyásával vagy más személyeknek a karanténban való fogadásával jár.

Az intézkedés nem vonatkozik:

 • azokra a tehergépjármű-vezetőkre, akik áruszállítási, be- és kirakodási céllal lépnek be Szlovákia területére,
 • azon szállító repülőgépek pilótáira, akik nem hagyják el a repülőgép fedélzetét, kivéve a repülés előtti és közbeni előkészületeket, a tranzit- vagy visszarepülések esetén,
 • azon teherhajók legénységére, amelyek áruszállítási, be- és kirakodási céllal lépnek be Szlovákia területére,
 • a Szlovákia területére belépő vasúti teherforgalmat bonyolító mozdonyvezetőkre és gépkezelőkre.

BOLTOK, KERESKEDELMI EGYSÉGEK

 • 2020. 03. 16, 6:00 órai hatállyal visszavonásig bezár az összes kiskereskedelmi egység és a szolgáltatásokat nyújtó összes kereskedelmi egység, kivéve:
  • élelmiszert, hentesárut, kenyeret és pékárut, gyümölcsöt és zöldséget értékesítő boltok, a csecsemők és kisgyermekek számára szükséges egyedi tápszereket értékesítő boltok, valamint az egyedi orvosi célokra szolgáló élelmiszereket értékesítő boltok,
  • gyógyszertárak, egészségügyi eszközöket árusító boltok és kiadóhelyek,
  • drogériák,
  • üzemanyagtöltő állomások,
  • újságárusok,
  • állateledelt értékesítő boltok és állatorvosi rendelők,
  • telekommunikációs szolgáltatók egysége
  • vendéglátó helyek és gyorsbüfék (a nyilvánosság kizárásával),
  • posta- és bankfiókok, valamint a biztosítók,
  • internetes boltok (e-shop) és a futárszolgálatok,
  • temetkezési vállalatok, temetői és krematóriumi szolgáltatások,
  • autószervizek, gumiszervizek és autómentő cégek,
  • áru- és teherszállítást bonyolító taxiszolgálatok,
  • mosodák és ruhatisztítók.
 • 2020. 03. 30-tól további boltok, üzletek és egységek nyithatnak ki:
  • optikák,
  • műszaki és környezetvédelmi vizsgáztató állomások,
  • lízingtársaságok,
  • kerékpárboltok és -szervizek,
  • közjegyzők és ügyvédek,
  • kertészeti, építési anyagokat értékesítő boltok,
  • textilüzletek és méteráru boltok,
  • festékboltok,
  • villanyszerelői szolgálatok,
  • vasüzletek,
  • hulladékgyűjtők,
  • számítástechnikai és telekommunikációs szervizek,
  • kulcsmásolók és zárszervizek.
  • Az állam elrendeli, hogy a boltokban szabályozni kell az egyszerre bent tartózkodó személyek számát: az üzlethelyiségben egyszerre legfeljebb egy vásárló tartózkodhat 25 négyzetméterenként.
  • Az üzletekbe való belépésnél biztosítani kell a kötelező kézfertőtlenítést vagy az eldobható kesztyűket, valamint a maszk viselését. Az üzletek pénztárainál a sorban álláskor legalább kétméteres távolságot kell tartani.
  • Továbbra is zárva maradnak a nagy bevásárlóközpontok. Kivételt képeznek a bevásárlóközpontokban található élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak.
  • Vasárnap a boltok zárva lesznek a helyiségek fertőtlenítése és a dolgozók pihenésének biztosítása érdekében. Ezalól csak az ügyeletes gyógyszertárak és az állatorvosi rendelők kapnak kivételt.
  • Az üzletekben ajánlott a testhőmérséklet mérése.
  • A működési tilalom nem érinti a kommunális szolgáltatásokat, valamint a fertőtlenítést és a kártevők irtását végző cégeket.
   További információt itt talál: A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának OLP/2595/2020 sz. rendelkezése és A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának OLP/2596/2020 sz. rendelkezése..

A KORMÁNY ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK

 • A községek és a városok telefonvonalakat rendszeresítenek, amelyen keresztül ételkihordást és további segítséget biztosítanak azon személyek számára, akik nem hagyhatják el otthonukat.
 • A Kormány törvényjavaslatot terjeszt elő, amely alapján az állami szervek válság idején felhasználhatják az emberek lokalizációs adatait, amelyeket a mobilszolgáltatók bocsátanak rendelkezésre.
 • A Kormány az összes csatornát felhasználja, hogy tájékoztassa az embereket a szükséges intézkedésekről, illetve reklámkampányt indít ezek propagálására.
 • A Kormány felkéri a Szlovák Rádió és Televízió igazgatóját, hogy a közszolgálati televízió minden nap 18:00 órától sugározzon szentmisét. Ezenkívül a közszolgálati médiában iskolai rövidfilmek sugárzására és online iskola bevezetésére kerül sor.

GAZDASÁG

ELSŐSEGÉLY az alkalmazottak, vállalatok és egyéni vállalkozók számára

 • Az állam kifizeti az alkalmazottak bérének 80%-át azon vállalatok számára, amelyek kötelezően zárva tartanak.
 • Az állam a vállalatok forgalmának visszaesésétől függően támogatást nyújt az egyéni vállalkozók és alkalmazottak számára:
  • több mint 20 % – 180 euró
  • több mint 40 % – 300 euró
  • több mint 60 % – 420 euró
  • több mint 80 % – 540 euró
 • Az állam havi 500 millió euró bankgaranciát biztosít.
 • A karanténban lévő alkalmazottak és a családtag ápolását biztosító szülők egész idő alatt a bruttó bérük 55%-át kapják.
 • A munkáltatói járulékok befizetésének elhalasztása a forgalom 40%-nál nagyobb mértékű csökkenése esetén.
 • A jövedelemadó-előleg elhalasztása a forgalom 40%-nál nagyobb mértékű csökkenése esetén.
 • A 2014 óta mostanáig nem érvényesített veszteség beszámításának lehetősége.

KULTÚRA, SPORT

OKTATÁSÜGY

 • 2020. 04. 03-tól tilos a gyermekeket és ifjúságot szolgáló létesítmények üzemeltetése, kivéve az iskolai étkeztetést biztosító létesítményeket, amelyekben (a létesítmény alapítójának egyéni határozata alapján) lehetséges az ételek elkészítése és kiadása az idősek és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára. Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának intézkedése
  További információt itt talál: Oktatásügyi Minisztérium iránymutatása

EGÉSZSÉGÜGY

 • A fertőzés kórházi környezetben történő lehetséges terjedésének megelőzése érdekében a Szlovákia területén található összes kórházban látogatási tilalom van érvényben.
  További információt itt talál: A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának rendelete  
 • 2020. 03. 18-tól az összes egészségügyi szolgáltató köteles megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket minden olyan tervezett műtét korlátozására, amelyek elmaradása, illetve elhalasztása nem veszélyezteti az emberek életét és egészségét
 • A tisztifőorvosok rendelete értelmében március 30-tól a kórházakba, gyárakba való belépéskor testhőmérséklet-mérés történik.
 • Minden olyan kórház előtt, ahol mintavétel történik, drive-thru (áthaladó) zónák kialakítására kerül sor. Ezek olyan tesztelési pontok, amelyeken a koronavírus-teszt az autóban is elvégezhető. Az ilyen helyeken egyenként naponta 70 mintavétel történik.
 • Az olyan kórházak előtt, ahol bizonyos embercsoportok részéről rendzavarás történik, katonák és rendőrök fognak ügyelni a rendre.
 • Az Egészségügyi Minisztérium Kelet- és Közép-Szlovákiában, valamint Pozsonyban kijelöl egy-egy kórházat, amely kizárólag a Covid-19 betegség kezelésére szolgálnak majd. A többi kórházban önálló csarnokokat kell kijelölni erre a célra.
 • A munkavégzéssel kapcsolatos szűrővizsgálatok elvégzésének határideje kitolódik.
 • A Honvédelmi Minisztérium azonosítja azokat a katonákat, akik átképezhetők szanitécnek, amennyiben arra szükség lenne.
 • Az Egészségügyi Minisztérium tárgyalást folytat az egészségbiztosítókkal annak érdekében, hogy a páciensek csökkent számának idején is fizessék ki a rendelők számára az átlagbevételük 75 százalékát.

EGYHÁZAK

 • A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának intézkedésével összhangban a húsvéti ünnepek alatt továbbra sem megengedett a nyilvános istentisztelet. A papok egyénileg tarthatnak misét a templomokban, és interneten keresztül biztosíthatják a közvetítést az emberek számára.
  További részletek a tiszti főorvos útmutatójában: Megnyitás
 • A Szlovák Köztársaság tiszti főorvosának iránymutatása a bűnbánat szentségének egyedi esetekben való kiszolgáltatásához.
  További részletek a tiszti főorvos útmutatójában: Megnyitás  

HIVATALOK

 • Az ügyfélközpontok 03. 16-tól minden nap csak három órán keresztül lesznek nyitva.
  További információt itt talál: A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának sajtóhíre
 • 2020. április 30-ig nem indítható semmilyen végrehajtói eljárás vagy árverés.
 • A törvényjavaslat megtárgyalására rövidített eljárásban kerül sor annak érdekében, hogy a közjegyzők és az ügyvédek is dolgozhassanak. Erre például a végrendeletek előkészítéséhez vagy a védelem biztosításához lehet szükség.

KÖZLEKEDÉS

 • Az állam lezárta a határátkelőket. A Szlovák Köztársaság területére csak a következők léphetnek be:
  • áruszállító tehergépjárművek,
  • azon személyek, akik hivatalos tartózkodási engedéllyel – állandó vagy átmeneti lakhellyel – és érvényes úti okmánnyal igazolják magukat,
  • azon személyek, akik a határ menti településekről járnak át a Szlovákia területén lévő munkahelyükre, személyazonossági igazolvánnyal/útlevéllel, tartózkodási igazolvánnyal és munkáltatói igazolással/munkaszerződéssel kötelesek igazolniuk magukat.
 • A teherforgalom kivételével korlátozva van a nemzetközi személyforgalom, a vonat- és autóbusz-közlekedés.

Vasúti forgalom

 • A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma az iskolák zárva tartásának idejére megszünteti az ingyenes vonatközlekedést a diákok számára annak érdekében, hogy kevesebb időt tölthessenek utazással.
 • A nemzetközi vasúti forgalom 2020. 03. 13-án 7:00 órától leáll.
 • A belföldi vasúti személyszállítás 2020. 03. 14-től korlátozottan biztosított. A Szlováki Vasúttársaság (Železničná spoločnosť Slovenska – ŽSSK) folytatja a vasúti kocsik rendszeres fertőtlenítését.
 • A Szlovák Állami Vasutak (Železnice slovenskej republiky – ŽSR) biztosítja az állomások fertőtlenítését.

Autóbusz-közlekedés

 • 2020. 03. 13-án 7:00 órától nem közlekednek a Szlovákiába érkező és a Szlovákiából induló nemzetközi autóbuszjáratok.

Kamionos árufuvarozás

 • A kamionokkal végzett teherfuvarozás a belföldi és a nemzetközi útvonalakon is engedélyezett a lakosság ellátásának biztosítása érdekében. A (hivatásos) kamionvezetőknek védőeszközökkel kell rendelkezniük, amelyeket a munkaadónak kell biztosítania.

Hajóforgalom

 • 2020. 03. 30-án 7:00 órától a személyszállító hajók nem köthetnek ki a Szlovák Köztársaság területén található kikötőkben. Szlovákia területén csak a megállás nélküli áthaladás megengedett.

Légi közlekedés

 • 2020. 03. 13-án 7:00 órától a Szlovák Köztársaság területén található összes repülőtéren leáll a nemzetközi légi közlekedés.

POSTA

 • A Szlovák Posta (Slovenská pošta) korlátozott rendben működik oly módon, hogy biztosítani tudja az általános postai szolgáltatásokat – a nyitvatartási idők azonban módosulhatnak. Napközben az összes fiókot rendszeresen fertőtleníteni kell.

SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÓ

 • A Szociális Biztosító (Sociálna poisťovňa) egyszerűsítette a betegség- és ápolói biztosítást kérők igénylési eljárását annak érdekében, hogy korlátozzák a személyes kapcsolatokat a gyermekorvosi rendelőkben és a Szociális Biztosító fiókjaiban. Elegendő kitölteni a Szociális Biztosító honlapján található kérvényt (www.socpoist.sk).

MARGINALIZÁLT ROMA KÖZÖSSÉGEK

A koronavírus terjedése ellen végzett megelőzés és védelem keretében a marginalizált roma közösségek (MRK) speciális kockázati (veszélyeztetett) csoportot alkotnak (rossz egészségi állapot, nem megfelelő higiéniai feltételek, korlátozott hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a higiénia fontosságának elégtelen tudatosítása, nagyobb népsűrűség, az MRK tagjainak munkahelyi migrációja külföldre, illetve külföldről). 

A jelenlegi járványügyi helyzetben azt tapasztaljuk, hogy az MRK tagjai nagyobb számban térnek haza külföldről Szlovákiába. Olyan országokból és országokon keresztül térnek haza, ahol sokkal rosszabb a járványügyi helyzet, ami miatt nagy a kockázata annak, hogy a COVID-19 betegség bejut a roma telepekre, és rendkívül nagy a valószínűsége a betegség, valamint a járvány telepeken belüli és azokon kívüli terjedésének. 
A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala kidolgozta a COVID-19 járvány marginalizált roma közösségeken belüli kezelésére vonatkozó intézkedési tervet..

NEMZETI KISEBBSÉGEK

A Szlovák Köztársaság kisebbségi kormánybiztosának nyilatkozata

A COVID-19 betegség (koronavírus) megjelenésével Szlováki az elmúlt évtizedek legnagyobb biztonsági kihívásával néz szembe.

Szlovákia Kormánya 2020. március 16-i hatállyal szükségállapotot hirdetett, és további intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy megakadályozza a koronavírus terjedését a lakosság körében.

A koronavírus elterjedése konkrét intézkedéseket és a teljes társadalomra kiterjedő tájékoztató kampányt igényel a felelős személyek részéről.

A Szlovák Köztársaság kisebbségi kormánybiztosa ezért az elmúlt héten biztosította a koronavírussal kapcsolatos alapinformációk lefordítását magyar, roma, ruszin, ukrán és német nyelvre, a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalával együttműködve pedig biztosította ezen információk megjelentetését az illetékes regionális közegészségügyi hivatalok weboldalain, ill. azok közvetlen kiküldését a roma, ruszin, ukrán és német lakossággal rendelkező községek számára. A kormánybiztos 2020. március 11-én levélben kérte a Szlovák Köztársaság Központi Válságstábjának elnökét, Denisa Saková belügyminiszter asszonyt, hogy a nyilvánosságnak a koronavírus jelentette fenyegetésről való tájékoztatása során ne feledkezzenek meg a kisebbségi törvény vonatkozó rendelkezéseiről (184/1999 sz. törvény 4. § 6. bek.). Ennek értelmében a kisebbségi községekben (a 221/1999 sz. kormányrendeletben feltüntetett községek)az állampolgárok életének, egészségének, biztonságának vagy vagyonának veszélyeztetésével kapcsolatos információkat, feliratokat és tájékoztatásokat kisebbségi nyelven is a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani.

Ezért felszólítom a közigazgatási szerveket (helyi államigazgatási szervek, község és városok), az általuk létrehozott jogi személyeket (iskolák, kulturális, egészségügyi és szociális intézmények stb.), a jogi személyeket szociális biztosító, egészségbiztosítók, egészségügyi intézmények, kórházak, üzletláncok – pl. Tesco, Billa, Jednota, Kaufland, Lidl, ŽSR, Szlovák Posta stb.) és a  vállalkozó természetes személyeket,, hogy a fentiek értelmében tartsák be a törvény rendelkezéseit, és a kisebbségi községekben a jelenlegi rendkívüli helyzettel kapcsolatos összes információt, feliratot és értesítést kisebbségi nyelveken is tüntessék fel.

Ezen kötelezettség be nem tartása jogellenes gyakorlatnak minősül, és azért a kötelezett intézmények 50–2 500 euró pénzbírsággal sújthatók!

Hiszem, hogy ezen kötelezettség betartásával és a tájékoztatás hatékonyabb formájának alkalmazásával hozzájárulunk állampolgáraink biztonságának és életének védelméhez!