Hygienické opatrenia platné počas 2. a 3. fázy

Prevádzky, obchody a služby

Obchody s textilom

Verejné stravovanie (v hoteloch, reštauráciach, penziónoch a iných zariadení a ich vonkajších terás)

Vonkajšie športoviská

Vonkajšie trhoviská