Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ

Digitálny COVID preukaz EÚ je potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu (PCR/Ag) alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Môžete ho potrebovať napríklad za účelom pobytu v zahraničí alebo využívania služieb na Slovensku, absolvovania letných táborov a podobne.

Upozornenie

Od 1. júla začali v Európskej únii platiť jednotné Digitálne COVID preukazy EÚ.

Typy digitálnych COVID preukazov EÚ

 • Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii (už po podaní prvej dávky vakcíny),
 • Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vykonaní testu (PCR/Antigénový test),
 • Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia, ktoré bolo diagnostikované prostredníctvom RT-PCR testu, v období pred nie viac ako 180 dňami).

Preukaz o potvrdení prekonania ochorenia COVID-19 je možné získať len po absolvovaní PCR testu s pozitívnym výsledkom (neplatí pre AG testy). Ak ste PCR test ešte neabsolvovali, prihláste sa:

PCR test

Dostali ste email s digitálnym COVID preukazom EÚ a potvrdením o vakcinácii (od NCZI)?

Prečítajte si, ako môžete postupovať, aby ste svoj preukaz mohli začať ihneď používať v mobile v aplikácii GreenPass:

  • ak máte preukaz „po ruke“ (napríklad vytlačený), môžete si ho uložiť tak, že si jednoducho oskenujete QR kód z digitálneho preukazu (pre jeho bezpečné uloženie do aplikácie postačí zadať len identifikátor: rodné číslo/BIČ a iné),
  • ak preukaz nemáte k dispozícii (napríklad neviete si ho z emailu vytlačiť), môžete si ho uložiť tak, že si ho stiahnete (pre jeho bezpečné uloženie je potrebné zadať prístupový kód spolu s identifikátorom: rodné číslo/BIČ a iné).

Rovnako ako digitálny COVID preukaz s potvrdením o vakcinácii, zasiela NCZI na email aj automaticky vygenerovaný „prístupový kód“.

Čo môžete s prístupovým kódom môžete robiť ?

  • môžete si ho zmeniť (automaticky generovaný prístupový kód môže byť zložitý/dlhý – zmeňte si ho na taký, aby ste ho mohli v aplikácii GreenPass ľahko používať) alebo
  • ak ste email s týmto kódom nedostali, nemusíte naň čakať, vytvorte si rovno vlastný priamo na portáli služieb NCZI.

Prístupový kód je možné zmeniť alebo vytvoriť na tejto stránke: Portál služieb NCZI.

Ako získať digitálny preukaz?

Na korona.gov.sk výberom formuláru „Získať Digitálny COVID preukaz EÚ“ bude žiadateľ presmerovaný na portál služieb Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

 • Pre prihlásenie sa do portálu NCZI je potrebné zadať nasledovné údaje:
  (ide o rovnaké údaje, ktoré sa zadávajú napríklad pri objednaní sa alebo zrušení PCR alebo antigénového testovania cez korona.gov.sk)
  • číslo mobilného telefónu,
  • COVID-19-PASS, je to 9-miestny údaj a nájdete ho v SMS alebo emailoch od NCZI, prípadne ho získate na Call Centre NCZI +421 232 353 030 a
  • rok narodenia.
Upozornenie

Od 26.6.2021 boli priebežne a automaticky zasielané SMS s COVID-19-PASSom všetkým osobám.

Čo umožňuje portál služieb NCZI ?

 • zobraziť a stiahnuť si všetky preukazy (aktuálne platné ako aj tie, ktoré boli vystavené pred dátumom 1.7.2021),
 • odoslať si všetky preukazy na email (ak v systéme nie je evidovaná emailová adresa, portál vyzve zadávateľa k jej doplneniu),
 • nastaviť si automatické zasielanie preukazov na email (preukazy tak budú zasielané automaticky vždy, keď bude pridelený nový digitálny preukaz“),
 • vytvoriť alebo nastaviť si Prístupový kód (minimálne 8 znakov), ktorý slúži na stiahnutie preukazov do mobilnej aplikácie GreenPass,
  • Voľba vytvorenia/zmeny prístupového kódu nie je dostupná, ako je možné pokračovať ďalej? Ak takúto možnosť nemáte v ponuke služieb, je to preto, že systém neeviduje kontaktný údaj – emailovú adresu žiadateľa. Pre jej doplnenie použite tlačidlo XY, kde si svoju adresu môžete zadať a následne aj overiť. Po tomto úkone sa voľba „Chcem si vy…“ ihneď sprístupní.
 • reklamovať chybné/nedostatočné údaje v preukazoch.

Mobilná aplikácia GreenPass

GreenPass je jednoduchá mobilná aplikácia, ktorá umožňuje mať všetky digitálne preukazy (aj celej rodiny) uložené na jednom mieste. Kedykoľvek aj mimo dostupného internetu je možné sa nimi preukázať.

Celý postup ako používať mobilnú aplikáciu GreenPass nájdete nižšie.

Upozornenie

Do aplikácie GreenPass je možné uložiť len Digitálne COVID preukazy EÚ.  Dočasné očkovacie certifikáty (vydávané doteraz) nespĺňajú parametre Digitálneho preukazu EÚ. Tieto certifikáty nie je možné do tejto aplikácie uložiť.

Ako používať aplikáciu GreenPass?

Dôležité:
Pre stiahnutie preukazov do aplikácie alebo pre oskenovanie ich QR kódu (napríklad z papierovej verzie preukazu) je na začiatok potrebné vytvoriť si vlastný „Prístupový kód“ k preukazom cez portál služieb NCZI.
Práve tento minimálne 8-miestny kód slúži ako bezpečnostný most, ktorým sa overuje identita žiadateľa o skenovanie alebo stiahnutie digitálnych preukazov do aplikácie.

Pokiaľ Vám bol doručený na e-mail (od NCZI) digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii, môžete ho začať rovno používať naskenovaním QR kódu do aplikácie GreenPass.

Z NCZI obdržíte aj druhý email „GreenPass aplikácia – Prístupovy kod“, ktorý bude NCZI zasielať priebežne. V maily nájdete Prístupový kód. Slúži ako bezpečnostný prvok na pridanie preukazov prostredníctvom možnosti v aplikácii „Stiahnuť preukazy“ ak nevyužijete možnosť naskenovania QR kódu. V prípade potreby si ho môžete zmeniť na portály služieb NCZI.

Upozornenie

Okrem Prístupového kódu je potrebné vytvoriť aj PIN kód pre vstup do aplikácie. Tento sa vytvára priamo v aplikácii a slúži na zabezpečenie ochrany údajov v aplikácii.

 • POSTUP:
 1. Navštívte a prihláste sa do portálu služieb NCZI.
 2. Na prihlásenie do portálu budete potrebovať:
  • číslo mobilného telefónu,
  • COVID-19-PASS (9-miestny údaj),
  • rok narodenia.
 3. Po prihlásení (na portáli NCZI) zadajte autorizačný kód, ktorý je zasielaný formou SMS (maximálne do 10 minút).
 4. Prostredníctvom možnosti „Chcem si vytvoriť nový alebo zmeniť existujúci prístupový kód pre využívanie mobilnej aplikácie GreenPass“ si vytvorte vlastný prístupový kód. Budete ho potrebovať opakovane, starostlivo si ho uchovajte. Ak takúto možnosť nemáte v ponuke služieb, je to preto, že systém neeviduje kontaktný údaj – emailovú adresu žiadateľa. Pre jej doplnenie použite tlačidlo „Získať digitálny preukaz“, kde si svoju adresu môžete zadať a následne aj overiť. Po tomto úkone sa voľba „Chcem si vy…“ ihneď sprístupní.
 5. Stiahnite si aplikáciu GreenPass.
 6. V aplikácií GreenPass si vytvorte PIN kód (5-miestny), ktorý slúži len na vstup do aplikácie (PIN kód budete potrebovať pri každom vstupe do aplikácie, starostlivo si ho uchovajte).
 7. Autorizujte si aplikáciu s prístupovým kódom pre získanie certifikátov vytvoreným na portáli služieb NCZI – aplikácia si ho vyžiada pri každom stiahnutí digitálnych preukazov do nej spolu s identifikátorom žiadateľa (napríklad RČ/BIČ a iné).
 8. Stiahnite si preukazy do aplikácie prostredníctvom tlačidla „Stiahnuť potvrdenia“. Môžete si naskenovať aj QR kódy jednotlivých preukazov avšak len tých, ktoré spĺňajú parametre digitálneho preukazu EÚ. Ak preukaz nie je možné naskenovať, pravdepodobne nie je akceptovaný, môže ísť napríklad o dočasne vydané certifikáty, papierové verzie vykonaných PCR/Ag testov a iné.

Aplikáciu si môžete stiahnuť na nasledujúcich odkazoch

google-play-aplikacia-greenpas

greenpass-ios-app-store

FAQ – často kladené otázky

Neviem nájsť / nemám COVID-19-PASS, čo mám robiť?

 • ak v priebehu nasledujúci dní neobdržíte SMS s COVID-19-PASSom kontaktujte Call centrum NCZI na +421 232 353 030 alebo prostredníctvom formuláru.

Neprišiel mi autorizačný kód na vstup do portálu služieb NCZI, čo mám robiť?

 • Skontrolujte, či ste zadali správne mobilné telefónne číslo,
 • kontaktujte Call centrum NCZI na +421 232 353 030 alebo prostredníctvom formuláru.

Zabudli ste Prístupový kód?

 • kedykoľvek po prihlásení sa na portáli služieb NCZI si ho môžete opätovne vytvoriť (vždy minimálne 8 znakov).

Máte problém s tlačou digitálnych preukazov?

 • Je potrebné otvoriť dokument v internetovom prehliadači (chrome, firefox a iné) a následne zadať voľbu pre tlač.
 • Môžete to urobiť aj spôsobom, že si dokument uložíte na plochu svojho počítača a následne vytlačíte.