Informácie o očkovaní neregistrovanou vakcínou Sputnik V.

Dňa 1.3.2021 bolo Ministerstvom zdravotníctva SR vydané povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku Sputnik V. Očkovacia látka Gam-COVID-Vac sa používa na ochranu pred ochorením COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2.

Upozornenie

Vakcína sa podáva dospelým vo veku 18 až 60 rokov.

Očkovanie bude prebiehať v každom kraji.
Aktuálne k 1.6.2021 sú pripravené očkovacie centrá v týchto mestách:

  • Banskobystrický kraj – Všeobecná nemocnica Lučenec
  • Bratislavský kraj – VKOC Sputnik – Poliklinika cudzokrajných chorôb, Americké námestie
  • Košický kraj – VKOC Michalovce
  • Nitriansky kraj – Fakultná nemocnica Nové Zámky
  • Prešovský kraj – VKOC Bardejov
  • Trenčiansky kraj – Nemocnica Bojnice
  • Trnavský kraj – VKOC Piešťany
  • Žilinský kraj – Epidemiologická ambulancia Žilina, Sasinkova

Dokumenty na stiahnutie:

Poučenie a písomný informovaný súhlas (Poučenie pre klienta)

Návod na lekárske použitie lieku Gam-COVID-Vac (Príbalový leták)

Požiadať o očkovanie

FAQ – najčastejšie otázky

Čo znamená „neregistrovaná vakcína“ ?

Vakcína Sputnik V sa na Slovensku používa na základe povolenia ministra zdravotníctva na terapeutické použitie neregistrovaného lieku. Vakcíne teda nebolo Európskou komisiou udelené podmienečné povolenie na uvedenie na trh. Európska lieková agentúra začala priebežné hodnotenie vakcíny Sputnik V (tzv. rolling rewiev), ktoré umožňuje hodnotenie údajov od výrobcu.

Ako funguje vakcína Sputnik V?

Vakcína Sputnik V (Gam-COVID-Vac) je dvojzložková. Ide o vektorovú vakcínu, ktorá sa skladá z adenovírusov. Tie sú upravené tak, aby obsahovali gén na tvorbu spike proteínu, ktorý sa nachádza na povrchu koronavírusu. Adenovírusy, ktoré sa nachádzajú vo vakcíne sa nemôžu množiť a tiež nespôsobujú choroby.

Kedy by sa občan nemal očkovať vakcínou Sputnik V?

– ak má pacient teplotu 37°C a vyššiu,
– pri precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku vakcíny alebo vakcínu obsahujúcu podobné zložky,
– pri závažných alergických reakciách v anamnéze,
– pri akútnych infekčných a neinfekčných ochoreniach, exacerbácii chronického ochorenia – očkovanie sa vykonáva 2-4 týždne po zotavení alebo remisii. Pri miernom ARVI, akútnych infekčných ochoreniach gastrointestinálneho traktu, sa očkovanie vykonáva po normalizácii teploty,
– v tehotenstve a období dojčenia,
– vo veku do 18 rokov.

Kedy byť pri očkovaní opatrný?

Pri chronických ochoreniach pečene a obličiek, závažných poruchách činnosti endokrinného systému (diabetes mellitus), závažných ochoreniach krvotvorného systému, epilepsii, cievnych mozgových príhodách a iných ochoreniach centrálneho nervového systému, ochoreniach kardiovaskulárneho systému (infarkt myokardu v anamnéze, myokarditída, endokarditída, perikarditída, ischemická choroba srdca), primárnych a sekundárnych imunodeficienciách, autoimunitných ochoreniach, pľúcnych ochoreniach, astme a CHOCHP, u pacientov s cukrovkou a metabolickým syndrómom, s alergickými reakciami, atopiou, ekzémom.

Prečo je vakcína Sputnik V vekovo ohraničená?

Ide o rozhodnutie výrobcu, ktorý ohraničil používanie vakcíny pre dospelé osoby vo veku 18 až 60 rokov.

Je očkovanie Sputnikom V vhodné aj pre deti a dospievajúcich?

Nie, nie je to vhodné. Ako uvádzame vyššie, ide o rozhodnutie výrobcu, ktorý ohraničil používanie vakcíny pre dospelé osoby vo veku 18 až 60 rokov.

Je očkovanie Sputnikom V vhodné v období tehotenstva a kojenia?

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia, pretože jeho účinnosť a bezpečnosť počas tohto obdobia nebola skúmaná.

Bude očkovanie vakcínou Sputnik V odlišné od súčasného procesu?

Očkovanie je dvojdávkové, rovnako ako pri väčšine vakcín proti ochoreniu COVOD-19. Čiže priebeh očkovania je úplne rovnaký.

Ako sa vakcína Sputnik V podáva a kedy sa podáva druhá dávka?

Očkovacia látka sa vstrekuje do deltového svalu. Druhá dávka sa podáva po 3 týždňoch od prvej dávky. Po podaní vakcíny má byť pacient 30 minút sledovaný zdravotníckym pracovníkom.

Aké sú vedľajšie účinky po očkovaní Sputnikom V?

Vedľajšie účinky charakteristické pre použitie vakcíny zistené v klinických štúdiách, ako aj v štúdiách s inými vakcínami založenými na podobnej technologickej platforme, sú väčšinou mierne alebo stredne závažné, môžu sa vyvinúť v prvý alebo druhý deň po očkovaní a ustúpia do 3 nasledujúcich dni.

Menej často sa zaznamenáva: nevoľnosť, dyspepsia, znížená chuť do jedla, občas zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín. U niektorých pacientov sa môžu vyvinúť alergické reakcie, krátkodobé zvýšenie hladiny pečeňových transamináz, kreatinínu a kreatínfosfokinázy v krvnom sére.

Častejšie ako iné sa môžu vyskytnúť krátkodobé všeobecné (krátkodobý syndróm podobný chrípke charakterizovaný zimnicou, zvýšením telesnej teploty, artralgiou, myalgiou, asténiou, celkovou nevoľnosťou, bolesťami hlavy) a lokálne (bolestivosť v mieste vpichu, hyperémia, opuch) reakcie.

Na koho je potrebné sa obrátiť v prípade pretrvávania príznakov ako horúčky, bolesti a iné?

V prípade pretrvávajúcich vedľajších účinkov po očkovaní vakcínou Sputnikov V je potrebné bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Bude očkovanie vakcínou Sputnik V akceptovateľné pri vstupe na územie členských štátov EU ako aj ostatné krajiny mimo EÚ?

Akceptácia očkovacej látky Sputnik V (Gam-COVID-Vac ) závisí od rozhodnutia jednotlivých krajín.

Bude možné využiť rovnaké kontaktné údaje (call centrá) ako pre registrované vakcíny v prípade otázok, nejasností?

Áno, call centrum Ministerstva zdravotníctva môžete kontaktovať na čísle 0800 174 174.