Iniciatívy vzájomnej pomoci

Zoznam občianskych, podnikateľských a iných iniciatív a projektov pre zvládnutie pandémie koronavírusu COVID-19.

Slovensko pomáha

Slovensko pomáha poskytuje základný prehľad orgánom verejnej moci, ale aj priestor pre ľudí na Slovensku, aby sa spojili s iniciatívami, ktorých služby potrebujú využiť alebo ktorým chcú pomôcť. Prostredníctvom prihlasovacieho formulára zadávajú organizácie alebo iniciatívy všetky potrebné údaje pre zapojenie sa do iniciatívy Slovensko pomáha.

Mapová časť aplikácie pozostáva z dvoch hlavných komponentov – zoznamu a mapy. V zozname sú uvedené iba tie organizácie, ktoré majú vyplnené hodnotu „áno“ pri položke „Sme celoštátna online aktivita“. Mapa znázorňuje tie organizácie, ktoré majú pre túto položku uvedenú opačnú hodnotu – „nie“, prípadne nemajú túto hodnotu vyplnenú.

Mapová aplikácia

Vysporiadať sa s koronou pomáha ľuďom na Slovensku množstvo neštátnych a dobrovoľných iniciatív a organizácií. Rozhodli sme sa umiestniť ich na túto stránku, a ďalšie sa môžu pridať.

Prihlasovací formulár

KtoPomozeSlovensku

Pomáhame slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. Zapojiť sa môže každý, kto chce a môže.

Web projektu.

Krízová linka pomoci

Ocitli ste sa v kríze alebo pociťujete psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19?
Sme tu pre Vás 24/7.

Web projektu.

hackvirus.sk

Zbierame nápady na pomoc podnikateľom a zamestnancom počas ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou Covid-19.

Web projektu.

Sme pripravení

Iniciatíva Sme pripravení prepája zdravotníckych dobrovoľníkov s inštitúciami, ktoré ich potrebujú.

Web projektu.

Právo v rúškach

Stiahnite si zadarmo vzory zmlúv a dokumentov, ktoré sa môžu zísť v súčasnej kríze, ale a aj potom, keď sa skončí.

Web projektu.

ucimsadoma.sk

Interaktívne aktivity pre všetky zvedavé deti, ktoré sa chcú niečo nové naučiť a zároveň sa zabaviť.

Web projektu.

pomozemvam.sk

Táto stránka slúži na jednoduché spojenie ľudí, ktorí pomoc hľadajú s tými, ktorí ju chcú poskytnúť. Ak ste jedným z nich, pomôž niekomu alebo pridajte vlastnú žiadosť.

Web projektu.

MAIAMD

Nechoďte k lekárovi, prosím. Spojte sa online. Chránite tak lekárov, personál aj seba. Použite aplikáciu MAIA MD. Sme tu pre Vás v mimoriadnej prevádzke úplne zadarmo a bez viazanosti na poisťovňu.

Web projektu.

Pomôž susedovi

  1. Stiahnite si leták
  2. Vytlačte ho, vyplňte meno a telefón a leták umiestnite vo Vašom dome alebo ulici.
  3. Pomáhajte.

Web projektu.

Ďakujeme online

Agregátor projektov z oblasti rodinného života, športu, kultúry a umenia, vzdelávania a biznisu.

Web projektu.

hladamruska.sk

Vyhľadávač rúšok vo Vašom okolí.

Web projektu.

Pomôž nemocnici

Naši lekári, sestry, záchranári a všetci v zdravotníctve bojujú nielen s vírusom Sars-Cov-2, ale aj s akútnym nedostatkom pomôcok, ktoré by ich mali chrániť pri práci. Jednou z nich je ochranný štít. Nie je to náš vynález. Na internete je množstvo inšpiratívnych tvorcov zo zahraničia, ktorí nám pomohli so svojimi predlohami. Ako nadšenci 3D tlače sme neváhali a vyrobili zopár prototypov. Finálny produkt sme na schválenie odprezentovali niekoľkým zdravotníkom, ktorým prišiel tento štít ako užitočná ochrana. Ak chceš vedieť ako môžeš pomôcť slovenským nemocniciam, čítaj ďalej.

Web projektu.

Poďme si pomáhať

Donáška potravín a liekov pre seniorov a chorých zdarma.

Web projektu.

Lemon coaching

Na podporu všetkých sme sa ako profesionálni kouči spojili a sme tu pre tých, ktorí nás teraz skutočne potrebujú bez nároku na honorár.

Web projektu.

Kurz tvorby online vzdelávacích videí

Rozhodli sme sa, že chceme všetkým učiteľom, lektorom a nadšencom vzdelávania pomôcť tým, že vám priblížime, ako sa vytvárajú náučné videá, aby ste mohli svojich študentov vzdelávať aj na diaľku.

Web projektu.

Vhodnydarca

Projekt Vhodný darca vznikol za účelom spojenia ľudí, ktorí v neľahkej životnej situácií potrebujú pomoc a hľadajú vhodného darcu svojej krvnej skupiny. Cieľom tohto portálu je urýchliť toto prepojenie ľudí, ktorí pomoc potrebujú, a ľudí, ktorí už sú aktívnymi darcami krvi alebo sú pripravení v naliehavých prípadoch pomôcť.

Web projektu.

#DISINFOVIRUS

Svet čelí nielen pandémii, ale aj infodémii. Na tomto mieste nájdete databázu dezinformácií a hoaxov, ktoré sa objavili v informačnom priestore v súvislosti s novým koronavírusom, ako aj ich faktickú dekonštrukciu a odborné objasnenie.

Web projektu.

Aplikácia na podporu pohybu a športu

Aplikácia podporuje fyzické aktivity v čase koronavírusu. Je určená pre učiteľov telesnej výchovy, inštruktorov pohybových aktivít, športových trénerov, žiakov, ale aj pre verejnosť.

Informácie o projekte.

Tipy pre tínedžerov v domácej škole

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) pripravil pre tínedžerov tipy, ako zvládnuť domáce vzdelávanie. Radí, ako efektívne využiť čas, ako pomáhať iným, socializovať sa či športovať v domácich podmienkach. Upozorňuje tiež na nástrahy on-line sveta.

Web projektu.

Ako pracovať s deťmi s problémami v učení

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) predstavil pVýskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) predstavil koncept, ako pracovať s deťmi, ktoré majú problémy v učení. Ponúka základné zásady práce, model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva, ale aj vzdelávanie detí z vylúčených komunít bez pripojenia na internet.

Web projektu.

Pomoc pri domácom vzdelávaní

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) ponúka rôzne formy podpory. Zriadil krízové telefónne linky a mailovú komunikáciu pre rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov.

Informácie o projekte (PDF, 310 kB).

Učíme na diaľku

Webová stránka pomáha  pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu.

Web projektu.

Grantová výzva pre mládežnícke organizácie

Európska nadácia pre mládež (EYF) vyhlasuje grantovú výzvu pre mládežnícke organizácie. Jej cieľom je podporiť aktivity,  ktoré budú reagovať na súčasnú krízu spojenú s vírusom COVID-19. Zapojiť sa môžu národné alebo lokálne mládežnícke organizácie.

Web projektu.