Cezhraničný pracovník

Aktualizované 20. novembra 2020

Tu si môžete stiahnuť potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov PDF, 222 kB), takzvaných pendlerov, o výkone zamestnania.

Pre koho je určený?

Pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte. Taktiež pre osoby, ktoré nie sú občanmi SR a majú trvalý alebo prechodný pobyt v susednom štáte v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a miesto výkonu práce majú na Slovensku, taktiež do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

Upozornenie

Toto tlačivo nepotrebujú občania SR, ktorí bývajú v prihraničnej oblasti (do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu).

Platí to aj pre živnostníkov?

Áno, trvalý pracovný pomer nie je podmienkou, môže ísť aj o živnostníka.

Zahŕňa formulár aj partnerov a deti?

Áno, s týmto potvrdením môžu hranice prekračovať aj osoby, ktoré s držiteľom potvrdenia žijú v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranice v jeho sprievode.

Dokedy je potvrdenie platné?

V súčasnosti má potvrdenie neobmedzenú platnosť. Treba však myslieť na to, že jeho súčasťou je aj čestné prehlásenie o tom, že pracovnoprávny vzťah trvá aj v súčasnosti.