Karanténne opatrenia a cestovanie

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 06:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 3. júla 2020

S účinnosťou od 20. júna 2020 (06:00) platí opatrenie, ktoré umožní pricestovať na Slovensko zo zahraničia bez nutnosti povinnej 14-dňovej karantény.

Prechod cez hranice bez obmedzení sa týka osôb, ktoré pricestujú zo zdravotne bezpečných krajín. Od 6.júla budú zdravotne bezpečnými krajinami aj Austrália, Čína, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea, Írsko a Francúzsko.

Prechod cez hranice bez obmedzení sa týka osôb, ktoré pricestujú zo zdravotne bezpečných krajín. Od 6.júla (pondelok) budú zdravotne bezpečnými krajinami aj Austrália, Čína, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea, Írsko, Španielsko a Francúzsko.

Súčasne z tohto zoznamu bude vyradené Bulharsko a Čierna Hora, ktoré opäť nie sú považované za zdravotne bezpečné.

 • Česko
 • Maďarsko
 • Rakúsko
 • Nórsko
 • Nemecko
 • Malta
 • Fínsko
 • Island
 • Dánsko
 • Švajčiarsko
 • Monako
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Lichtenštajnsko
 • Faerské ostrovy
 • Estónsko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Slovinsko
 • Poľsko
Upozornenie

Pre osoby prichádzajúce na Slovensko z iných ako zdravotne bezpečných krajín naďalej platí, že sa musia preukázať 96 hodín starým negatívnym testom na COVID-19.

Ak osoby z iných ako zdravotne bezpečných krajín prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa prítomným policajtom preukázať negatívnym testom priamo na hranici. Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený).

Od 15. júna 2020 je dostupná webová stránka https://reopen.europa.eu/. Požívatelia na nej nájdu aj praktické informácie o cestovných obmedzeniach či opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch EU.

Osoby z iných ako zdravotne bezpečných krajín musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

CHORVÁTSKO

Pred príchodom na Chorvátske hranice vyplňte vstupný formulár. Bez neho Vás do Chorvátska nevpustia a jeho vypĺňanie až na hranici Vás bude stáť niekoľko hodín času.

HRANIČNÉ PRIECHODY

Aktualizované 19. júna 2020

Otvorené sú všetky hraničné priechody do Rakúska, Maďarska, Česka a Poľska.

Ukrajina

 • Vyšné Nemecké,
 • Ubľa – Maly Bereznyj.

Tieto dva hraničné priechody slúžia IBA na návrat občanov SR domov a na tranzit cez SR podľa výnimky, respektíve pre tých občanov, ktorí spĺňajú podmienky určené Ukrajinou pre návrat na jej územie

TRANZIT CEZ SLOVENSKO

Občania členských štátov EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí sa spolu vracajú do krajiny EÚ, ktorej sú občanmi (môžu, ale nemusia mať v danej krajine pobyt), môžu ísť cez územie SR bez nutnej udelenej výnimky zo strany MV SR, avšak tranzit im nesmie zabrať viac ako osem hodín vrátane prestávok.

Občania krajín mimo EÚ, ktorí sa vracajú do štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt, môžu ísť cez územie SR iba vtedy, ak hraničnej kontrole predložia výsledok negatívneho testu Covid-19 v slovenskom, anglickom, českom alebo nemeckom jazyku, a taktiež majú na tranzit cez SR osem hodín vrátane prestávok.Karanténne opatrenia

Za akých podmienok môžem ukončiť karanténu?

Platnosť nariadenia od: 10. júna 2020, 07:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 15. júna 2020

Ak ste za posledných 14-dní prekročili hranice Slovenskej republiky a boli ste kvôli tomu umiestnení do štátnej alebo domácej karantény, môžete využiť možnosť jej skoršieho ukončenia.

Som v karanténe, no pricestoval/a som zo zdravotne bezpečných krajín

V prípade, že karanténu po príchode zo zdravotne bezpečných krajín absolvujete v štátnom zariadení, môžete po 7. hodine 10. júna 2020 karanténu ukončiť

V prípade, že karanténu po príchode zo zdravotne bezpečných krajín absolvujete v domácej izolácii vďaka eKaranténa aplikácii, kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o ukončenie karantény. RÚVZ zabezpečí deaktivovanie vašej eKaranténa aplikácie a vy môžete po 7. hodine 10. júna 2020 karanténu ukončiť .

Upozornenie

Ak ste za posledných 14-dní prekročili hranice Slovenskej republiky a boli ste kvôli tomu umiestnení do štátnej alebo domácej karantény, môžete využiť možnosť jej skoršieho ukončenia aj v prípade, že ste pricestovali zo zdravotne nebezpečnej krajiny.

Som v štátnej karanténe, no pricestoval/a som zo zdravotne nebezpečnej krajiny

V prípade, že karanténu v štátnom zariadení absolvujete po príchode zo zdravotne nebezpečných krajín, môžete po 10. júny 2020 v karanténe pokračovať v domácej izolácii.

Upozornenie

Po obdržaní negatívneho výsledku z RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 môžete karanténu predčasne ukončiť.

Laboratórnemu testu na COVID-19 sa aj naďalej musíte podrobiť a to najskôr v 5. deň karantény.

Som v domácej smart karanténe, no pricestoval/a som zo zdravotne nebezpečnej krajiny

V prípade, že karanténu v domácnosti absolvujete po príchode zo zdravotne nebezpečných krajín, v karanténe musíte aj po 10. júny 2020 pokračovať a to minimálne do obdržania negatívneho výsledku z RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Laboratórnemu testu na COVID-19 sa naďalej musíte podrobiť najskôr v 5. deň karantény.

Prečítajte si Opatrenie z 9. júna 2020, ktoré s platnosťou od 10. júna 2020 (od 07:00) mení a uvoľňuje pravidlá cestovania medzi zdravotne bezpečnými krajinami a Slovenskom (PDF, 154 kB), ktoré dopĺňa Opatrenie ohľadne prechodu zo štátnej karantény do domácej izolácie s využitím aplikácie eKarantény zo dňa 25. mája 2020 (PDF, 111 kB).

Som v domácej izolácii, aké sú odporúčania pre jej ukončenie ak mám pretrvávajúce pozitívne vyšetrenie na RT-PCR (po prekonanej infekcii COVID-19)

Na Slovensku je evidovaných od začiatku pandémie ochorenia Covid-19 niekoľko desiatok prípadov pacientov s trvalou alebo intermitentnou pozitivitou RT-PCR pretrvávajúcou viac ako 30 dní od objavenia sa prvých príznakov.

Možnosti ukončenia izolácie v domácom prostredí aj na základe iných parametrov ako dvoch negatívnych vyšetrení RT-PCR sú nasledovné:

 • dva nazofaryngeálne výtery RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín, realizované u pacienta najskôr tri dni po vymiznutí klinických príznakov a najmenej osem dní od nástupu klinických príznakov, u asymptomatických pacientov dva nazofaryngeálne výtery RT-PCR s negatívnym výsledkom s odstupom minimálne 24 hodín, realizované najskôr 12. deň od prvého vyšetrenia RT PCR alebo
 • pri pretrvávaní pozitívneho RT PCR testu, neprítomnosť klinických príznakov najmenej tri dni, prítomnosť IgG protilátok detekovaných metódou ELISA, u asymptomatických pacientov prítomnosť IgG protilátok detekovaných metódou ELISA.

Uvedené odporúčanie je v súlade s úlohou z rokovania Krízového štábu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dostuné na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prečítajte si Opatrenie z 9. júna 2020, ktoré s platnosťou od 10. júna 2020 (od 07:00) mení a uvoľňuje pravidlá cestovania medzi zdravotne bezpečnými krajinami a Slovenskom (PDF, 154 kB), ktoré dopĺňa Opatrenie ohľadne prechodu zo štátnej karantény do domácej izolácie s využitím aplikácie eKarantény zo dňa 25. mája 2020 (PDF, 111 kB).

Kto musí vstup na Slovensku ohlásiť svojmu lekárovi a čo potom?

Všetky osoby prichádzajúce zo zdravotne nebezpečných krajín sa bezprostredne po vstupe na Slovensko musia telefonicky alebo elektronicky ohlásiť svoju všeobecnému lekárovi, v prípade detí pediatrovi, a oznámiť mu, kde budú tráviť domácu karanténu. To platí aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Ak nemáte lekára na Slovensku a nemusíte ísť do štátnej karantény (iba s preukázaním sa negatívneho testu), oznámite presné miesto domácej karantény lekárovi samosprávneho kraja.

Všetci všeobecní lekári a pediatri v prípade nahlásenia sa pacienta musia jemu a osobám žijúcich v spoločnej domácnosti vystaviť PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Upozornenie

Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré nemusia ísť do karantény (bez preukazovania sa negatívnym testom), pre zdravotnícky personál a opatrovateľov, obyvateľov prihraničných oblastí, pre osoby, ktorým boli udelené výnimky a študentov.

Kto nemusí ísť do karantény (bez preukazovania sa negatívnym testom)?

Po vstupe na územie Slovenskej republiky zo zdravotne bezpečných krajín od 10. júna 2020 do karantény nejdete a nemusíte sa preukazovať ani negatívnym testom.

Vstup na územie Slovenskej republiky bez obmedzení majú aj niektoré skupiny ľudí a profesií. ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky (PDF, 1 MB) alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes).

Výnimka platí pre:

 • vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave,
 • vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
 • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
 • po odsúhlasení žiadosti Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym, (potrebné podať 48 hodín pred vycestovaním alebo vstupom na Slovensko),
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
 • vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov navracajúcich sa do členského štátu EÚ, ktorého sú občanom. Tieto skutočnosti preukážu pri hraničnej kontrole príslušníkovi Policajného zboru cestovným dokladom (doklad totožnosti alebo cestovný pas). Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt,
 • osoby požívajúce diplomatické výsady a imunitu,
 • po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
 • poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení dočasného vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom; osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode,
 • po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádky poľnohospodárskej techniky a ich sprievod v období od 01.06.2020 do 30.10.2020,
 • vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú
  prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 • po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú
  na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v
  trestnom konaní,

Pracovníci v nákladnej, leteckej, lodnej a železničnej doprave musia pri manipulácii s tovarom používať ochranné rukavice a dezinfekčné prostriedky. Taktiež musia obmedziť kontakt s osobami v zahraničí a mať gumené rukavice vo vozidle. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie. Bez potvrdenia im hrozí domáca karanténa!

Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon
činnosti je nevyhnutný na vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu a miestom pristátia na území SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zamestnanci pohrebných služieb musia pri práci používať respirátory FFP2/FFP3, maximálne obmedziť priamy kontakt s osobami v zahraničí a mať vo vozidle gumenné rukavice a dezifekčné prostriedky.

Vodiči a posádky zdravotnej služby musia pacienta transportovať výlučne vozidlom, ktoré má oddelený priestor pre pacienta, používať osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používať dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Upozornenie

Ak máte akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, bezodkladne to oznámte telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi. Ak nemáte lekára na Slovensku, volajte na linku 112.

Kto nemusí ísť do karantény (iba s preukazaním sa negatívneho testu)?

 • pracovníci v oblasti zdravotníctva,
 • pracovníci v oblasti opatrovateľstva,
 • vedecko-výskumní pracovníci,
 • pedagogickí zamestnaneci,
 • sezónni pracovníci v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví.

Po vstupe na Slovensko nemusia telefonicky ohlasovať svojmu všeobecnému lekárovi vstup na Slovensko.

Upozornenie

Pri vstupne na Slovensko zo zdravotne nebezpečných krajín je nevyhnutné preukázať sa potvrdením o negatívnom testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín. Pre získanie potvrdenia negatívneho výsledku musíte absolvovať iba spoplatnené vyšetrenie. 96 hodinová platnosť negatívneho testu začína dňom oznámenia výsledku.

Neodkladná starostlivosť o príbuzných mimo Slovenska

Príbuzní, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku a poskytujú neodkladnú starostlivosti svojim blízkym rodinným príslušníkom na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, nemusia ísť do povinnej karantény.

Na hranici sú povinní preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku.

Upozornenie

Ak pobyt v týchto krajinách nepresiahne 24 hodín, nemusia sa preukázať negatívynm testom.

Ak pobyt v týchto krajinách presiahne 24 hodín, sú povinní pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Neodkladná starostlivosť o príbuzných na Slovensku

Príbuzní, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a poskytujú neodkladnú starostlivosti svojim blízkym rodinným príslušníkom na území Slovenska, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, nemusia ísť do povinnej karantény avšak iba s negatívnym testov nie starším ako 96 hodín.

Na hranici sú povinní preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku.

Kto nemusí ísť do štátnej karantény, ale iba do domácej (iba s preukazaním sa negatívneho testu)?

Upozornenie

Povinná karanténa naďalej platí pre všetkých, ktorí pricestujú na Slovensko (platí aj pre osoby v spoločnej domácnosti) a nevzťahuje sa na nich toto Opatrenie.

V rámci zmiernenia opatrení nemusia ísť do povinnej štátnej karantény osoby (a ich blízke osoby alebo ktoré ich sprevádzajú), ktoré sa pri vstupe na Slovensko preukážu negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín avšak musia absolvovať domácu karanténu pod dobu 14 dní.

Pri vstupne na Slovensko je nevyhnutné preukázať sa potvrdením o negatívnom testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín. Pre získanie potvrdenia negatívneho výsledku musíte absolvovať iba spoplatnené vyšetrenie.

Kto nemusí absolvovať štátnu karanténu?

 • Osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky povinné odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.
 • osoby nad 75 rokov,
 • a ich blízke a sprevadzajúce osoby.
Upozornenie

Ak sa preukážete pri vstupe na Slovensko negatívnym testom nie starším ako 96 hodín, musíte absolvovať domácu karanténu po dobu 14 dní. To platí aj pre deti do 3 rokov, nemusia sa však preukazovať negatívnym testom.

Ak na Slovensko vstupuje osoba mladšia ako 18 rokov bez sprievodu, musí absolvovať domácu karanténu po dobu 14 dní, a to platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej karantény, sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Prihraničné oblasti – informácie pre pendlerov

Od 23. apríla sa od pendlerov na hraniciach vyžaduje trojjazyčné potvrdenie o zamestnaní. Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania, treba predkladať na hraničnom priechode pri vstupe na územie Slovenska. Po preukazaní sa týmto potvrdením nemusíte ísť do štátnej a ani domácej karantény. Noste ho stále so sebou.

Dochádzanie za prácou zo Slovenska

Ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku a zároveň máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO) v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti do 30 km (cestou) od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a máte potvrdenie od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo máte potvrdenie o takomto výkone práce, nemusíte ísť do karantény.

Pohyb občanov Slovenska na Slovensko

Ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a zároveň ste občanom Slovenskej republiky, tak už nemusíte absolovovať povinnú štátnu ani domácu karanténu.

Povinná karanténa sa nevzťahuje ani na osoby žijúce s Vami v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujet ehranicu spoločne.

Dochádzanie za prácou na Slovensko

Ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach vo vzdialenosti do 30 km (cestou) od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a zároveň máte uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO) vo
vzdialenosti cestou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a máte potvrdenie od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenie o takomto výkone práce.

Povinná karanténa sa nevzťahuje ani na osoby, žijúce s Vami v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujete hranicu spoločne.

Študenti

Cestovanie mimo Slovenska

Štúdium a skúšky

Karanténa sa nevzťahuje študentov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a navštevuje, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Poľskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Študenti musia mať potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy) a v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby.

Ak pobyt mimo Slovenska nepresiahne 48 hodín, tak po príchode na Slovensko musíte sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia oznámiť túto skutočnosť telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi. Ak nemáte lekára na Slovensku, oznámte tieto príznaky telefonicky na linku 112.

Ak je pobyt mimo Slovenska dlhší ako 24 hodín, musíte najskôr na 5. deň od vstupu na Slovensko absolvovať vyšetrenie na COVID-19. Ak bude vyšetrenie pozitívne, musíte to nahlásiť všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi a miestne príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Počas doby čakania na výsledok je nariadená domáca karanténa.

Športové aktivity žiakov a študentov

Žiaci základnej školy alebo strednej školy alebo študenti dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorí nedovŕšili 26 rokov a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestnévyhlásenie sprevádzanej osoby) nemusia ísť do povinnej krantény.

Do povinnej karantény nemusí ísť ani sprevádzajúca osoba (povolená je iba jedna osoba) avšak musí mať aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby.

Cestovanie na Slovensko

Karanténa sa nevzťahuje na študentov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy).

Upozornenie

Pri vstupe na Slovensko musia odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Poľnohospodári

Ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku a obhospodarujete pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Poľska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky, tak nemusíte ísť do povinnej karantény.

Ak máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Maďarsku, Rakúskej republike alebo Poľsku a obhospodarujete pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti10 km od štátnej hranice, tak nemusíte ísť do povinnej karantény.

Na hranici ste povinný/á preukázať hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku preukazujúcim uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva, zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

Musíte však sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia oznámiť túto skutočnosť telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi. Ak nemáte lekára na Slovensku, oznámte tieto príznaky bezodkladne telefonicky na linku 112.

Žiadosti o výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky

Pre cestovanie a registráciu osôb cestujúcich na Slovensko platia od 1.5.2020 špecifické pravidlá. Pravidlá sú upravené v opatrení, ktoré definuje výnimky, kedy nemusí osoba po vstupe na územie Slovenskej republiky nastúpiť do štátnej karantény.

Upozornenie

Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín. V odôvodnených prípadoch možno požiadať o výnimku aj z tejto povinnosti.

Ako si vybaviť výnimku?

 1. Vyplniť žiadosť (príslušného ministerstva) o výnimku aj s prílohami. Nekompletná žiadosť, alebo žiadosť bez príloh sa považuje za neúplnú a nie je možné jej vyhovieť.
 2. Odoslať žiadosť aj s prílohami minimálne v dostatočnom časovom predstihu pred dátumom požadovaného vstupu.
 3. Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Schválenie oznámia žiadateľovi e-mailom do 24 hodín od schválenia.
Stiahnuť žiadosť o výnimku (DOCX, 15 kB)
Upozornenie

O výnimky sa žiada na ministerstvách, pod ktoré žiadosť vecne patrí. Presné informácie o postupe udelenia výnimiek sú na webových stránkach jednotlivých ministerstiev.

Kedy a kam zaslať žiadosť?

Príklady situácií pre podanie žiadosti a ich smerovania na správne ministerstvo.

V prípade pohrebov a svadieb pošlite vyplnenú žiadosť na Ministerstvo vnútra SR na e-mail: vynimky@minv.sk alebo vyplnte žiadosť priamo na stránke Ministerstva vnútra SR.

V prípade vstupu alebo opúšťania územia SR za účelom zabezpečenia liečby zdravotného stavu seba alebo blízkych osôb je potrebné podať žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva SR na e-mail: covid.cestovanie@health.gov.sk. V prípade výnimky podľa tohto opatrenia je potrebné posať žiadosť na tento e-mail: vynimky@health.gov.sk. Ako vyplniť žiadosť a viac informácií sa dozviete na stránke MZ SR.

V prípade jednorázových vstupov expertov, špecialistov a technikov potrebných pre odstránenie krízových situácií vo firmách a jednorázových vstupov konateľov firiem pošlite vyplnenú žiadosť na Ministerstvo hospodárstva SR na e-mail: koronavynimky@mhsr.sk. Viac informácií na stránke MH SR.

V prípade občanov v zahraničí, ktorí sa vracajú do SR v rámci organizovanej repatriácie, resp. je im z dôvodu ich mimoriadnej a závažnej životnej situácie potrebné poskytnúť konzulárnu asistenciu pošlite vyplnenú žiadosť na Ministerstvo zahraničných vecí SR na e-mail: karantena-navraty@mzv.sk. Viac informácií na stránke MZV SR.

V prípade jednorázových vstupov expertov, špecialistov a technikov potrebných pre odstránenie krízových situácií a zabezpečenie služieb a servisu v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, potravinárstva alebo v inom agrosektore vyplňte žiadosť priamo na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Od 01.06.2020 do 30.10.2020 po schválení žiadosti nebude nutné preukazovať sa negatívnym testov; to platí aj pre sprevádzajúce osoby. Viac informácií o postupe na stránke ministerstva.

V prípade vstupu na územie SR z dôvodu nutnej starostlivosti o svojich príbuzných alebo o blízke osoby najmä zo zdravotných dôvodov ako aj z dôvodu zlúčenia rodiny pošlite vyplnenú žiadosť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na email: okv@employment.gov.sk. Informácie ohľadom povinných údajov v žiadosti je však potrebné konzultovať na uvedenej emailovej adrese MPSVaR SR.

Prečítajte si Opatrenie z 19. júna 2020, ktoré mení a uvoľňuje pravidlá cestovania z/na Slovensko, a ktoré dopĺňa Opatrenie z 9. júna 2020 (PDF, 154 kB).


Predchádzajúce opatrenia:

Opatrenie ohľadne štátnej karantény a smart karantény zo dňa 22. mája 2020 (PDF, 142 kB), ktoré bolo doplnené Opatrení ohľadne zmeny vycestovania a zmeny pricestovania do 48 hodín zo dňa 1. júna 2020 (PDF, 147 kB)Opatrením ohľadne vycestovania do 48 hodín zo dňa 27. mája 2020 (PDF, 148 kB).

Opatrenie ohľadne štátnej karantény zo dňa 20. mája 2020 (PDF, 136 kB).
Opatrenia ohľadne štátnej karantény zo dňa 15. mája 2020 (PDF, 140 kB)Opatrenie ohľadne štátnej karantény zo dňa 29. apríla 2020 (PDF, 128 kB)