Ľudia

Chceme, aby elektronické služby štátu boli jednoduché a dávali zmysel. Za obsahom a funkčnosťou tohto webu stojí komunita ľudí z rôznych úradov a dobrovoľníci.

NASES

BRISK (MIRRI SR)

Permanentný krízový štáb

dobrovoľníci z komunity slovensko.help