Mám problém so získaním certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19

Chýba mi COVID PASS

COVID-19-PASS je 9-miestny alfanumerický kód, ktorý je automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom.

Národné centrum zdravotníckych informácií ho neposiela automaticky, je potrebné oň požiadať. Občan ho získa formou SMS a e-mailom.

COVID-19-PASS má každá osoba, ktorá bola kedykoľvek v minulosti testovaná (AG test alebo PCR test), pod podmienkou, že pri registrácii na testovanie využila formulár umiestnený na stránke korona.gov.sk.

Ak COVID-19-PASS občan nemá, môže ho získať nasledovnými spôsobmi:

  • prostredníctvom stránky korona.gov.sk, na hlavnej obrazovke v časti „Nepamätám si svoj COVID-19-PASS“ kliknutím na tlačidlo „Získať COVID-19-PASS“ a vyplnením svojho mena, priezviska a rodného čísla (v prípade cudzincov iného osobného identifikátora). Následne po odoslaní žiadosti automaticky v priebehu pár minút bude COVID-19-PASS doručený na telefónne číslo a e-mailovú adresu, ktoré boli zadané pri registrácii.

Ak daná požiadavka nie je úspešne vyriešená (nebol doručený COVID-19-PASS), je potrebné:

Mám dva (alebo viac) COVID-19-PASSy, čo mám urobiť?

V tomto prípade vyplňte kontaktný formulár na stránke www.nczisk.sk, vyberte oblasť podpory/informácie „certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19“  a detailne popíšte požiadavku. Do požiadavky uveďte všetky Vaše COVID-19-PASSy, vyplňte povinné údaje, rodné číslo, Vašu zdravotnú poisťovňu, adresu bydliska. 

Po vykonaní potrebných úprav vám následne zašleme informáciu alebo certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 na e-mail.

Potrebujem zmeniť meno alebo priezvisko

Vyplňte elektronický kontaktný formulár eZdravie, v ktorom uveďte požiadavky na vykonanie zmien, t. j. NOVÉ MENO/PRIEZVISKO s diakritikou.

POZOR: Pri zmene mena je potrebné doložiť relevantný doklad, napríklad kópiu sobášneho listu, právoplatné rozhodnutie súdu a podobne.

Potrebujem zmeniť telefónne číslo

Zmenu je možné vykonať prostredníctvom stránky korona.gov.sk kliknutím na hlavnej stránke na „Úprava zle zadaných údajov“.

Potrebujem zmeniť e-mailovú adresu

Zmenu je možné vykonať prostredníctvom stránky korona.gov.sk kliknutím na hlavnej stránke na „Úprava zle zadaných údajov“.

V certifikáte o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 nemám uvedenú 1. alebo 2. očkovaciu dávku

Vyplňte kontaktný formulár na stránke nczisk.sk, vyberte oblasť podpory/informácie „certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19“ a detailne popíšte svoj problém. Ak chýba v certifikáte o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 záznam o očkovaní, je potrebné priložiť doklad o vykonaní vakcinácie.

Následne zamestnanci NCZI budú kontaktovať očkovacie centrum so žiadosťou o doplnenie chýbajúcich údajov.

Nedarí sa mi získať certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19

Takýto doklad je možné vystaviť iba na základe pozitívneho výsledku PCR testu absolvovaného v Slovenskej republike. Doklad je možné získať nasjkôr 11 dní od pozitívneho výsledku PCR testu.

Vyplňte kontaktný formulár na www.nczisk.sk, vyberte oblasť podpory/informácie „certifikát o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19“ 

POZOR: Dokument sa nevydáva na základe POZITÍVNEHO AG TESTU. Takýto postup je v rozpore s platnou EÚ legislatívou.

Akékoľvek zmeny údajov budú vykonané iba na základe overenia osoby.

Elektronický kontaktný formulár eZdravie

Webový odkaz na získanie certifikátu o vykonanej vakcinácii proti ochoreniu COVID-19