Mám problém so získaním Digitálneho COVID preukazu EÚ

Chýba mi COVID PASS

COVID-19-PASS je 9 miestny alfanumerický kód, ktorý je automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom.

Národné centrum zdravotníckych informácií ho neposiela automaticky, je potrebné oň požiadať. Občan ho získa formou SMS a e-mailom.

Národné centrum zdravotníckych informácií koncom júna 2021 jednorazovo rozposielalo COVID-19-PASS všetkým, ktorým bol už v minulosti pridelený.

COVID-19-PASS má každá osoba, ktorá bola kedykoľvek v minulosti testovaná (AG test alebo PCR test), pod podmienkou, že pri registrácii na testovanie využila formulár umiestnený na stránke korona.gov.sk.

Ak COVID-19-PASS občan nemá, môže ho získať týmito spôsobmi:

Mám dva (a viac) COVID-19-PASSY, čo mám urobiť?

Uveďte meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail a popíšte problém. Uveďte čísla COVID-19-PASSov a zašlite žiadosť na nczisk@nczisk.sk.

Riešenie: Operačné stredisko vyhľadá v systéme vaše záznamy. Skontroluje ich a prípadne doplní alebo opraví údaje v systémoch tak, aby bolo možné certifikát vygenerovať. Potom zlúči informácie z dvoch záznamov do jedného. Následne vám zašle informáciu alebo Digitálny COVID preukaz EÚ na e-mail. Proces opravy trvá od 24 – 72 hodín.

Potrebujem zmeniť meno alebo priezvisko

Vyplňte formulár „Žiadosť o vykonanie opráv a zmien“. Uveďte požiadavky na vykonanie zmien, t. j. NOVÉ MENO/PRIEZVISKO s diakritikou. Vyplnený formulár odošlite na emailovú adresu nczisk@nczisk.sk.

POZOR: Pri zmene mena je potrebné doložiť relevantný́ doklad, napríklad kópiu sobášneho listu, právoplatné rozhodnutie súdu a podobne.

Potrebujem zmeniť telefónne číslo

Vyplňte formulár „Žiadosť o vykonanie opráv a zmien“. Uveďte NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO. Vyplnený formulár odošlite na emailovú adresu: nczisk@nczisk.sk.

Potrebujem zmeniť emailovú adresu

Vyplňte formulár „Žiadosť o vykonanie opráv a zmien“. Uveďte NOVÚ EMAILOVÚ ADRESU. Vyplnený formulár odošlite na emailovú adresu: nczisk@nczisk.sk.

V Digitálnom COVID preukaze EÚ nemám uvedenú 1. alebo 2. očkovaciu dávku

Vyplňte formulár „Žiadosť o vykonanie opráv a zmien“, kde detailne popíšete svoj problém. Ak chýba v Digitálnom COVID preukaze EÚ záznam o očkovaní je potrebné priložiť doklad o vykonaní vakcinácie. Vyplnený formulár spolu s prílohou odošlite na emailovú adresu: nczisk@nczisk.sk.

Následne zamestnanci NCZI budú kontaktovať očkovacie centrum s žiadosťou o doplnenie chýbajúcich údajov.

Nedarí sa mi získať Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19

Takýto doklad je možné vystaviť iba na základe pozitívneho výsledku PCR testu absolvovaného v Slovenskej republike.

Vyplňte formulár „Žiadosť o vykonanie opráv a zmien“, kde detailne popíšete svoj problém. Priložte kópiu dokladu o POZITÍVNOM PCR TESTE. Vyplnený formulár spolu s prílohou odošlite na emailovú adresu: nczisk@nczisk.sk.

POZOR: Dokument sa nevydáva ak občan bol diagnostikovaný́ AG TESTOM. Je to v rozpore s platnou EÚ legislatívou.

Akékoľvek zmeny údajov budú vykonané iba na základe overenia osoby.

Žiadosť o vykonanie opráv a zmien

Webový odkaz na získanie Digitálneho COVID preukazu EÚ

Webový odkaz na získanie potvrdenia o očkovaní / dočasný certifikát