Maturitné skúšky 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 sa bude maturovať podľa výnimočných pravidiel:

 • vyučovanie sa pre posledné ročníky stredných škôl končí 7. mája, vtedy študentom vystavia koncoročné vysvedčenie,
 • do 7. mája zároveň riaditeľ strednej školy určí predmety a príbuzné skupiny predmetov, ( PDF 388 kB), ktoré sa do výslednej známky započítavajú,
 • do 7. mája môžu žiaci e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu,
 • výsledná známka z ústnej maturity a aj jej praktickej časti sa vypočíta z priemeru známok, za posledné 4 roky štúdia,
Ako vypočítam svoju známku?

Tvoje známky napríklad z fyziky boli nasledovné:

1. ročník
koncoročné vysvedčenie – 4

2. ročník
koncoročné vysvedčenie – 2

3. ročník
polročné vysvedčenie – 1
koncoročné vysvedčenie – 3

4. ročník
polročné vysvedčenie – 2
koncoročné vysvedčenie – 2

V takomto prípade sa priemer vypočíta ako:

4+2+1+3+2+2 = 14:6 = 2,3

Tvoja výsledná známka sa zaokrúhli nadol. Z fyziky teda dostaneš 2.

Ak si nenavštevoval fyziku všetky 4 roky, priemer sa vypočíta za tie, ktoré si predmet navštevoval.

Ak sa chceš dozvedieť viac, prečítaj si to v tejto infografike (PDF, 352 kB).

 • do 12. mája známku oznámi škola žiakom,
 • ak žiak so známkami súhlasí, „zmaturoval“,
 • najneskôr 30. júna vydajú školy žiakom koncoročné a maturitné vysvedčenia.

Čo robiť, ak nie som s výslednou známkou spokojný?

 • žiak, ktorý nesúhlasí s výsledným priemerom (alebo nebol administratívne hodnotený) musí písomne požiadať o vykonanie maturitnej skúšky do 15. mája,
 • termíny klasickej maturity určí príslušný okresný úrad do 19. mája,
 • klasické maturity budú od 25. mája do 13. júna 2020,
 • skúška sa môže konať dištančne ako videokonferencia alebo prezenčne,
 • najneskôr 30. júna vydajú školy žiakom koncoročné a maturitné vysvedčenia.

Aké opatrenia budú platiť počas ústnych maturít?

 • pred začatím skúšky sa bude merať teplota skúšajúcim pedagógom a žiakom,
 • zo skúšky budú ihneď vylúčené osoby:
  • s prejavmi akútneho respiračného ochorenia,
  • s klinickými príznakmi COVID-19,
  • ktoré patria do karantény,
 • konzumácia stravy a nápojov počas skúšok nie je povolená,
 • škola zabezpečí:
  • dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk,
  • dezinfekcia rizikových plôch (pracovné stoly, kľučky…)
  • pravidelné vetranie,
  • gratulácie bez podania rúk.
Upozornenie

Žiaci pri konaní skúšok nemusia mať rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia).

Prečítajte si aj Pokyny (PDF, 445 kB) Úradu verejného zdravotníctva SR, doplnené  o Opatrenie (PDF, 111 kB) týkajúce sa výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.