Mýty a fakty o očkovaní

Mýtus č. 1: „Vakcíny boli vyvinuté príliš rýchlo.“

Technológia, na ktorých sú mRNA vakcíny postavené, nie je úplne nová. Bola vyvíjaná už od 90-tych rokov, vedci tak nezačínali od nuly. 

Kvôli urgentnosti pandémie bol proces schvaľovania vakcín administratívne zjednodušený a zrýchlený, ale nikdy nie na úkor bezpečnosti.

S tým súvisí aj podmienečná registrácia vakcín, ktorá však neznamená, že vakcíny sú „experimentálne“. Je to štandardný postup a na Slovensku sa používa ďalších 114 liekov, ktoré sú v podmienečnej registrácii. 

Všetky registrované vakcíny, s ktorými sa u nás očkuje proti Covidu, museli prejsť tromi kolami klinického skúšania na desiatkách tisícov dobrovoľníkov a v reálnej praxi sa nimi zaočkovalo už vyše 2 miliardy ľudí na celom svete. 

Podrobnejšie vysvetlenie k tejto téme sme priniesli tomto poste na Facebooku:

AKO JE MOŽNÉ, ŽE VAKCÍNA PROTI COVID-19 BOLA VYVINUTÁ A OTESTOVANÁ TAK RÝCHLO? 

Mýtus č. 2: „Vakcíny majú nebezpečné vedľajšie účinky.“

Vakcíny proti Covidu majú, podobne ako takmer všetky liečivá, vedľajšie účinky. Všetky relevantné inštitúcie ich od začiatku poctivo skúmajú a otvorene o nich komunikujú, ŠÚKL hlásenia o podozreniach na vedľajšie účinky pravidelne zverejňuje na tejto stránke.

Na rozdiel od iných liečiv, o vakcínach proti Covidu sa mimoriadne veľa hovorí, preto sú tieto obavy pochopiteľné. 

Masívne očkovanie po celom svete však potvrdilo to, čo ukazovali klinické skúšania: vakcíny sú bezpečné. Vedľajšie účinky majú takmer vždy podobu krátkodobých nepríjemností (teplota, únava, bolesť hlavy) a závažné vedľajšie účinky sa objavujú veľmi zriedkavo. 

Je pravdou, že po zaočkovaní miliónov ľudí sa objavili aj vedľajšie účinky, ktoré klinické skúšania neodhalili – prípady vzácnych krvných zrazenín alebo myokarditídy. Klinické skúšania však tieto vedľajčie účinky neodhalili práve preto, že sú mimoriadne zriedkavé. 

Je tiež pravdou, že sa objavilo niekoľko úmrtí s možným súvisom s očkovaním (4 prípady v SR). Takéto prípady sú však extrémne zriedkavé v porovnaní s tým, koľko úmrtí a hospitalizácii spôsobil Covid-19 (v SR vyše 12 500). 

Mýtus č. 3: „Ľudia s chronickými ochoreniami by sa nemali očkovať.“

Vo všeobecnosti platí, že kontraindikácii (teda prekážok) pre očkovanie proti Covidu-19 je veľmi málo. Platí tiež, že chronické ochorenia a vysoký vek nielenže nie sú prekážkou pre očkovanie, ale naopak, sú dôvodom navyše, prečo by ste sa mali dať očkovať čo najskôr. Pre ľudí s pridruženými ochoreniami predstavuje Covid väčšiu hrozbu. 

Kontraindikácie pre očkovanie proti Covidu sú: alergia na jednu zo zložiek vakcíny; fáza akútneho zhoršovania chronického ochorania; akútne febrilné ochorenie; prípady po závažnej alergickej reakcii na prvú dávku vakcíny. 

Okrem týchto prípadov vo všeobecnosti platí, že očkovať sa môžu všetci ľudia nad 12 rokov s akýmikoľvek ochoreniami a problémami. 

Detailnejšie informácie nájdete v publikácii Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie.

Téme sme sa venovali napríklad v týchto postoch na facebooku:

KTO SA MÔŽE A KTO SA NEMÔŽE OČKOVAŤ PROTI COVIDU-19

POROVNANIE: KONTRAINDIKÁCIA (PREKÁŽKA) PRE OČKOVANIE VS. ZHORŠOVANIE PRIEBEHU 

Mýtus č. 4: „Vakcíny môžu mať neznáme dlhodobé vedľajšie účinky.“

Všetky vedľajšie účinky popísané v príbalových letákoch registrovaných vakcín proti Covidu, s ktorými sa na Slovensku aktuálne očkuje, sú krátkodobé. Dlhodobé účinky sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritné.

Rovnako nie je dôvod obávať sa, že by sa niektoré vedľajšie účinky mohli objaviť až po rokoch, všetky zložky vakcíny opustia naše telo po niekoľkých dňoch.

Na Slovensku je registrovaných 82 rôznych vakcín, ani v jednom prípade nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa objavujúcim vedľajším účinkom.

MRNA vakcíny sú síce relatívne nové, ale nie sú úplne nové. Na dobrovoľníkoch sa rôzne mRNA vakcíny testovali už posledné tri roky a nie je známy žiadny prípad dlhodobých vedľajších účinkov.

Naopak, pri ochorení Covid-19 sa najčastejšie hovorí o jeho smrtnosti, ale dôležité sú aj dlhotrvajúce následky, s ktorými sa časť ľudí trápi aj dlho po vyliečení. Pri Covide vieme, že je nebezpečný aj kvôli tomu, že dokáže spôsobovať dlhodobé problémy.

Téme sme sa venovali napríklad v tomto poste na facebooku:

DLHODOBÝCH ALEBO ROKY ONESKORENÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV VAKCÍN PROTI COVIDU SA OBÁVAŤ NETREBA

Mýtus č. 5: „Mladí a zdraví ľudia nemajú dôvod sa očkovať.“

Aj pri mladých a zdravých ľudí sú riziká vyplyvajúce z Covidu vyššie ako riziká spojené s očkovaním. 

Pri Delta variante dáta zo zahraničia ukazujú, že viac mladých ľudí končí v nemocnici – to súvisí aj s tým, že starší ľudia sú vo väčšej miere zaočkovaní. 

Až 13,7 percenta ľudí pociťuje dlhodobé ťažkosti aj po prekonaní Covidu. 

Mladý a zdravý človek by sa však nemal očkovať len kvôli sebe, ale aj kvôli tomu, aby nenakazil nikoho vo svojom okolí.

Táto stránka vznikla v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom vnútra SR.

Zmenili ste názor?

Požiadať o očkovanie