Nie som občan SR a potrebujem prejsť hranicu SR. Čo mám robiť?

Informácie o tom, aké pravidlá sa vzťahujú na cudzích štátnych príslušníkov pri prechode hranicou SR, a to zo súkromných alebo pracovných dôvodov.

Nie som občanom SR a chcem prísť zo súkromných dôvodov. V akých prípadoch môžem vstúpiť na Slovensko?

Nie. V období od 6. apríla 2020 do odvolania nie je umožnený vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie Slovenskej republiky s výnimkou  prípadov uvedených na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Môj partner je cudzinec, bude mu povolený vstup do SR?

Nie. V období od 6. apríla 2020 do odvolania nie je umožnený vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie Slovenskej republiky s výnimkou  prípadov uvedených na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Nie som občanom SR a potrebujem prísť na Slovensko z pracovných dôvodov – je to možné?

Áno, avšak po schválení výnimky a preukázaní sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19.

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Žiadosti o udelenie výnimky (DOCX, 15 kB) zasielajte podpísané na koronavynimky@mhsr.sk vo formáte PDF, a zároveň bez podpisu vo formáte Word. Do žiadosti vpisujte len údaje, ktoré sú uvedené vo formulári a to:

  • meno a priezvisko,
  • číslo cestovného dokladu,
  • dátum vstupu.

Do emailu so žiadosťou nevkladajte žiadne iné dokumenty, len vyplnenú žiadosť.

Ak úrad verejného zdravotníctva výnimku schváli, spätne bude zaslaná e-mailom. Osoba s udelenou výnimkou z povinnej karantény je povinná preukázať sa pri vstupe na územie SR negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín, v odôvodnených prípadoch možno požiadať o výnimku aj z tejto povinnosti.

Prečítajte aj o ostatných výnimkách.

Chceme si dať doviezť tovar zo zahraničia súkromným prepravcov z danej krajiny. Bude mu umožnený vstup do SR?

Ak ide o vodičov nákladnej dopravy a preukážu sa osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave podľa prílohy č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes), vzťahuje sa na nich výnimka z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a vodiči nepôjdu pri vstupe na územie SR do karantény.

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave – v slovenskom jazyku (PDF, 1 MB)

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave – v anglickom jazyku (PDF, 1 MB)

Prepravcovi by mal byť umožnený vstup na prepravenie tovaru bez ohľadu na to v akom vozidle sa prepravuje.  Musí mať ale predmetné Osvedčenie so sebou.

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Naša firma potrebuje neodkladný servis na výrobnej linke. Servis vykonáva firma v zahraničí. Môžu prísť na SK vykonať servis bez toho, aby podliehali štátnej karanténe?

Áno, avšak po schválení výnimky a preukázaní sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19.

Žiadosti o udelenie výnimky (DOCX, 15 kB) zasielajte podpísané na koronavynimky@mhsr.sk vo formáte PDF, a zároveň bez podpisu vo formáte Word. Do žiadosti vpisujte len údaje, ktoré sú uvedené vo formulári a to:

  • meno a priezvisko,
  • číslo cestovného dokladu,
  • dátum vstupu.

Do emailu so žiadosťou nevkladajte žiadne iné dokumenty, len vyplnenú žiadosť.

Ak Úrad verejného zdravotníctva výnimku schváli, spätne bude zaslaná e-mailom. Osoba s udelenou výnimkou z povinnej karantény je povinná preukázať sa pri vstupe na územie SR negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín, v odôvodnených prípadoch možno požiadať o výnimku aj z tejto povinnosti.

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Prečítajte aj o ostatných výnimkách.