Potrebujem prejsť hranicu SR kvôli svojej liečbe/liečbe blízkeho alebo neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov. Ako mám postupovať?

Informácie o tom, aké pravidlá sa vzťahujú napr. na občanov SR, ktorí potrebujú vycestovať do zahraničia kvôli poskytnutiu liečby/zdravotného zákroku alebo neodkladnej starostlivosti o blízkeho rodinného prísušníka.

Môžem nastúpiť na liečbu do zahraničia?

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Áno, avšak keď vstupujete alebo opúšťate územie SR za účelom liečby svojho zdravotného stavu alebo pri liečbe sprevádzate blízku osobu, musíte podať žiadosť o súhlas na Ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom formuláru. Žiadosť môžete zaslať na emailovú adresu: covid.cestovanie@health.gov.sk.

Bývam v pohraničnej oblasti a pediatra máme na území SR. Môžem vstúpiť za účelom vyšetrenia?

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Áno, avšak keď sprevádzate blízku osobu (neplnoleté dieťa) za účelom liečby jej zdravotného stavu, musí blízka osoba (alebo sprevádzajúca osoba) podať žiadosť o súhlas na Ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom formuláru. To je potrebné urobiť, aj keď vstupujete na územie SR a takisto aj pri odchode z územia SR. Žiadosť môžete zaslať na emailovú adresu: covid.cestovanie@health.gov.sk.

Ak sprevádzam osobu pri ceste do zahraničia za účelom operácie, vzťahuje sa na mňa výnimka z karantény?

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Áno, avšak ked sprevádzate blízku osobu za účelom liečby jej zdravotného stavu musí osoba (alebo sprevádzajúca osoba) podať žiadosť o súhlas na Ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom formuláru. To je potrebné urobiť aj keď opúšťate územie SR a takisto aj pri návarate na územie SR. Žiadosť môžete zaslať na emailovú adresu: covid.cestovanie@health.gov.sk.

Potrebujem súrne pricestovať na Slovensko, aby som sa postaral o svojho 85-ročného otca po operácii. Môžem pricestovať bez uplatnenia povinnej karantény?

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Na základe bodu 9 opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia sa uvádza „Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Z vyššie uvedeného vyplýva že ak predložíte potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka (stačí ten ktorý máte odfotený v prílohe), čestným prehlásením o rodinnom vzťahu a výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, môžete vstúpiť na územie SR bez toho aby ste museli absolvovať povinnú karanténu.

Aktuálne Opatrenia ÚVZ SR si môžete prečítať na našej stránke.