Plánujem sa vrátiť na Slovensko alebo plánujem vycestovať zo Slovenska. Čo ma čaká?

Informácie o tom, ako postupovať keď som občanom SR a potrebujem sa vrátiť domov alebo vycestovať do zahraničia.

Plánujem sa vrátiť zo zahraničia na Slovensko. Čo môžem po príchode očakávať?

Cestovanie medzi naledujúcimi krajinami a Slovenskom je bez obmedzení.

 • Česko
 • Poľsko
 • Nórsko
 • Nemecko
 • Malta
 • Lichtenštajnsko
 • Maďarsko
 • Fínsko
 • Island
 • Dánsko
 • Švajčiarsko
 • Monako
 • Rakúsko
 • Bulharsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Faerske ostrovy
 • Estónsko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Slovinsko
 • Monako

Inak platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré nariaďuje všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenska, povinnú karanténu trvajúcu najneskôr do obdržania negatívneho výsledku z RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 . Ak sa nechávate otestovať v zahraničí, vaše výsledky by v čase prekročenia hraníc so Slovenskom nemali byť staršie ako 96h.

Karanténa sa nevzťahuje na niektoré skupiny osôb – napríklad pre pendlerov. Pozrite si, na ktoré skupiny osôb sa toto opatrenie nevzťahuje

Pri návrate z iných než zdravotne bezpečných krajín máte povinnosť sa výsledkami preukázať buď na jednom z kontrolovaných hraničných prechodov, alebo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v mieste vašej samoizolácie.

Ak plánujete príchod na Slovensko, je potrebné najneskôr 72 hodín pred príchodom zaregistrovať sa cez registračný formulár Ministerstva zahraničia SR.

Upozornenie

Počas domácej izolácie je nariadená domáca izolácia aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Prečítajte si plné znenie Opatrenia na našej stránke.

Chcem vedieť viac

Môže Slovák žijúci v ČR s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku (v ČR nájom, u príbuzných atď.) vycestovať na Slovensko po dobu 48 hodín bez povinnosti podstúpiť povinnú izoláciu?

Cestovanie medzi Českom a Slovenskom je bez obmedzení.

Ak nemáte v ČR trvalý alebo prechodný pobyt, musíte sa preukázať 2 dokumentmi, že sa tam zdržiavate:

 • preukaz o zdravotnom poistení,
 • nájomná zmluva,
 • pracovná zmluva,
 • dohoda o vykonaní práce,
 • potvrdenie od zamestnávateľa,
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie,
 • živnostenský list,
 • potvrdenie o platbe inkasa,
 • potvrdenie o zriadení účtu v banke,
 • poistná zmluva a podobne.

Potrebujem vycestovať zo Slovenska. Ako mám postupovať?

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať mimo zdravotne bezpečných krajín.

V súvislosti s dynamickým šírením COVID-19 vo všetkých krajinách sveta dochádza k prijímaniu prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení, respektíve zákazom vstupov do krajín.

Upozornenie

Ak vycestujete zo Slovenska, vystavujete sa nemožnosti alebo obmedzeniu možnosti návratu.

Pozorne preto sledujte aktuálne podmienky cestovania do iných krajín na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.