Som zdravotnícky pracovník. Aké pravidlá pre mňa platia?

Informácie o tom, aké pravidlá sa vzťahujú na občanov SR, ktorí pracujú v zdravotníctve.

Som opatrovateľ cestujúci za prácou do pohraničnej oblasti, ktorá je ďalej ako 30km od otvoreného hraničného priechodu. Čo ma čaká na hranici SR?

Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a pracujete v Českej republike alebo v spolkovej republike v Rakúsku a máte potvrdenie od zamestnávateľa o taktom výkone práce, nemusíte ísť do povinnej karantény. 

Prečítajte si podrobné informácie.