Predškolské a školské zariadenia v SR

Informácie o tom, ako postupovať ak som študent, alebo navštevujem predškolské či školské zariadenie, alebo sa uchádzam o štúdium, alebo som zákonný zástupca takejto osoby v zahraničí alebo na území SR.

Ako a kedy sa budú otvárať školy a skôlky ?

Školy a škôlky sa začali otvárať od 1. júna.

Prečítajte si viac informácií z Ministerstva školstva SR.