Predškolské a školské zariadenia v zahraničí

Informácie o tom, ako postupovať ak som v zahraničí študent, alebo navštevujem predškolské či školské zariadenie, alebo sa uchádzam o štúdium, alebo som zákonný zástupca takejto osoby.

Sprevádzajúca osoba do štátnej karantény nemusí.

“Matka odvezie svoju dcéru do zahraničia na zápis do školy, ako sprevádzajúca osoba. Dcéru tam nechá a naspäť sa vráti sama do 24h. Akými dokumentami sa má preukázať na hraniciach sprevádzajúca osoba, ktorý sa vracia sama? Môže sa vrátiť i sama bez dcéry, bez toho aby musela absolvovať povinnú štátnu karanténu?“

Upozornenie

Aktuálny stav otvárania hraníc je na stránke Karanténne opatrenia a cestovanie.

Uchádzanie o štúdium a štúdium mimo SR

Povinná štátna karanténa sa pri návrate na SR nevzťahuje na osoby, ktoré majú prechodný alebo trvalý pobyt v SR a sú uchádzači o štúdium, žiaci alebo študenti materskej, základnej strednej, resp. vysokej školy v Poľskej republike a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímacie skúšky, záverečné skúšky alebo zápis). Uvedené sa vzťahuje aj na jednu (1) sprevádzajúcu osobu. Sprevádzajúca osoba musí mať pri sebe aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby.

Sprevádzajúca osoba môže prekračovať hranice aj samostatne (napr. matka zavezie ráno dieťa do školy v zahraničí a vráti sa späť a poobede ho v škole v zahraničí vyzdvihne a vrátia sa späť).

V prípade, že sprevádzajúca osoba prekračuje hranice samostatne, je táto osoba povinná preukázať sa:

  • relevantným dokladom (potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímačky/záverečné skúšky/zápis) sprevádzanej osoby,  
  • a za každý deň sprevádzania potvrdením o tejto skutočnosti vydaným školou (razítko školy a dátum). Takéto potvrdenie môže byť aj v cudzom jazyku.

V prípade, že pobyt týchto osôb v zahraničí nepresiahne 24 hodín, nie sú povinní absolvovať karanténu. Stačí sledovať zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia kontaktovať telefonicky svojho lekára.

Pri návrate zo zahraničia po 24 hodinách od vycestovania sú tieto osoby povinné absolvovať domácu karanténu a najskôr na piaty (5) deň od vstupu na územie SR absolvovať laboratórny test na COVID 19. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje domáca karanténa.

Športové aktivity žiakov a študentov

Povinná štátna karanténa sa nevzťahuje aj na študentov, ktorí sa zúčastňujú tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Poľskej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube)

Prečítajte si viac informácií.