Prijímacie a maturitné skúšky

Informácie o podmienkach a termínoch platných pre prijímacie a maturitné skúšky

Prijímačky na stredné školy

Prijímačky na stredné školy tento rok budú v upravenom režime. Prijímačky do 1. ročníkov stredných škol a gymnázií budú od 19. mája (respektíve od 15. júna) do 30. júna 2020.

Prečítajte si viac informácií o konkrétnych dátumoch a podmienkach prijatia žiakov.

Maturitné skušky

Maturitné skúšky budú vo výnimočnom režime. Známky sa budú vypočítavať zo známok počas štúdia. V prípade nespokojnosti s výslednou známkou existuje možnosť aj „klasickej“ maturitnej skúšky ústnou odpoveďou.

Prečítajte si viac informácií o konkrétnych dátumoch, pravidlách výpočtu známok a čo robiť ak nebude študent spokojný so známkou.