Informácie k novému prihlasovaniu sa na očkovanie a k Čakárni

Aktualizované 10. aprila 2021

Od 17. marca 2021 je spustený nový registračný formulár na očkovanie. Aktuálne je prístupná registrácia do Čakárne. Neskôr bude otvorená priama registrácia na očkovanie.

Vakcíny (zmeny platné od 13.4.2021):

– pre obyvateľov nad 60 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer a Moderna,
– pre obyvateľov od 40 do 59 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.

Otázky a odpovede k zmene v prideľovaní typu vakcín (od 28.3.2021):

1. Mám 60 rokov a už som zaregistrovaný/á na očkovanie v „čakárni“. Bude moja registrácia automaticky zmenená (t.z., že mi bude pridelené očkovacie miesto len s dostupným typom vakcín Pfizer alebo Moderna)?

Áno, zmena bude zrealizovaná automaticky, nemusíte robiť nič.

2. Už mám viac ako 60 rokov a už mám pridelený termín na očkovanie keď ešte platilo, že mám nárok len na typ vakcínou AstraZeneca. Týka sa táto automatická zmena aj mňa?

Nie, v tom prípade platí Váš pôvodný termín na očkovanie vakcínou AstraZeneca. V prípade, že chcete svoju rezerváciu zmeniť, alebo zrušiť môžete to spraviť na stránke korona.gov.sk „Zmena registrácie na očkovanie“ a zadaním prideleného PINu. Zobrazí sa prehľad priradených vakcinačných miest relevantných pre Vašu vekovú kategóriu (teda odteraz už len tie, ktoré disponujú typom vakcíny Pfizer a Moderna).

3. Budem musieť po tejto automatickej zmene cestovať do iného mesta ako som si pôvodne vybral pre očkovanie? 

Nie. Platí, že zmena vakcinačného miesta bude takmer na 100% v rovnakom meste aké ste uviedli v pôvodnej registrácii. Napríklad, pri výbere očkovacieho miesta v Bratislave sa snažíme, aby ostalo aj nové očkovacie miesto v tomto meste. V ojedinelých prípadoch (viď. nižšie) sa však môže stať, že sa zmena realizuje v najbližšom meste od toho pôvodne vybraného. Pozrite si zoznam očkovacích miest, ktoré sú presunuté do iných miest:

Pôvodne očkovacie miesto / Nové očkovacie miesto:

Oravská poliklinika Námestovo ASTRA/ NsP Trstená (COMIRNATY)

 Poliklinika Giraltovce ILB / Nemocnica generála Svobodu Svidník

 Poliklinika MarMedico Nové Mesto nad Váhom / FN Trenčín (COMIRNATY)

4. Ak zistím, že zmena neprebehla a stále mám priradené rovnaké vakcinačné miesto (a mám viac ako 60 rokov), čo to pre mňa znamená, ako mám postupovať?

Rovnaké vakcinačné miesto znamená, že aj toto miesto disponuje Vami prideleným typom vakcín.

5. Budú sa zmeny týkať aj osôb s vekom od 55 do 59 rokov?

Zmena vakcinačného miesta s iným typom vakcíny nebude realizovaná. Meniť sa budú len nižšie uvedené adresy z pôvodných vakcinačných miest na nové. Pozrite si prehľad zmenených adries:

Pôvodné očkovacie miesto /  Nové očkovacie miesto   

Hornooravská NsP Trstená ASTRA / Oravská Poliklinika Námestovo

NsP Považská Bystrica ASTRA / VKOC Žilina

Vranovská nemocnica Vranov nad Topľou ASTRA / VKOC Humenné

NsP Ilava ASTRA / VKOC Trenčín

Poliklinika Giraltovce ILB / VKOC Prešov

Mestská poliklinika Hlohovec ASTRA /   VKOC Trnava

uni-Poliklinika Dubnica nad Váhom ASTRA / VKOC Trenčín

Poliklinika MarMedico Nové Mesto nad V. / VKOC Trenčín

Aké sú zmeny oproti predchádzajúcej registrácií?

Spustením nového registračného formuláru sa zmenil spôsob prihlasovania. Pribudla rola čakateľa, ktorá umožňuje počkať si na uvoľnenie vybraného očkovacieho miesta a termínu v Čakárni.

Upozornenie

Nemusíte sa ponáhľať, o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie.

Čakáreň

Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny budú priraďované podľa veku. To znamená, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie. Do čakárne sa registrujete prostredníctvom tlačidla „Požiadať o očkovanie“ nižšie.

Výber miesta očkovania

V procese registrácie si budete vedieť vybrať Vami preferované očkovacie miesta (obec, mesto).

Výber očkovacej vakcíny

V procese registrácie Vám budú ponúknuté termíny a očkovacie miesta, ktoré disponujú typom vakcín, ktoré prináležia Vášmu veku. Pri priamej registrácii na očkovanie je pri očkovacom mieste zobrazený aj typ vakcíny.

Notifikácie

Po zaradení do čakárne budete o pridelenom termíne očkovania informovaní (SMS a e-mailom) najneskôr dva dni vopred. Budete tak mať dosť času sa pripraviť.

Dôležité informácie pred začiatkom registrácie na očkovanie a do Čakárne

Pred začiatkom Vašej registrácie si skontrolujte, do ktorej skupiny obyvateľov patríte:

Aké údaje si pripravte pred vyplnením registračného formuláru:

 • meno a priezvisko prihlasovanej osoby,
 • rodné číslo (bez lomky), BIČ alebo iný identifikačný údaj,
 • názov poisťovne (očkovanie je naviazané na povinné verejné zdravotné poistenie),
 • kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa,
  • zadajte mobilné telefónne číslo a e-mail, prostredníctvom ktorého s Vami budeme komunikovať ohľadne potvrdení a termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete.
 • adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto.

Čakáreň (aktuálne otvorená)

Čo všetko máte na výber:

 • možnosť vybrať si Vami preferované miesta očkovania v okolí, kde môžete cestovať,
 • možnosť zmeniť svoje údaje v záverečnej rekapitulácii,
 • možnosť zmeniť svoje údaje po už odoslanej registrácii do čakárne alebo registráciu v čakárni zrušiť.

Čo sa deje po registrácii:

 • je Vám pridelený PIN kód (identifikačný údaj), ktorý obdržíte aj na uvedené kontaktné údaje zadané počas registrácie,
 • PIN kód slúži na všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, starostlivo si ho uschovajte,
 • po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín (termíny sú priraďované podľa veku),
 • informácia o priradenom termíne a mieste očkovania Vám príde najneskôr 2 dni pred očkovaním.

Registrácia bez čakárne (aktuálne neotvorená)

Čo všetko máte na výber:

 • možnosť vybrať si z aktuálne dostupných očkovacích miest v okolí, kde môžete cestovať,
 • možnosť výberu dátumu a času v najbližšom dostupnom očkovacom mieste,
 • možnosť stať sa „čakateľom“ (tzn. zaradiť sa do Čakárne) ak Vám pridelené termíny a očkovacie miesta nevyhovujú,
 • možnosť zmeniť svoje údaje v záverečnej rekapitulácii,
 • možnosť zmeniť svoje údaje po už odoslanej registrácii na očkovanie alebo registráciu zrušiť.

Čo sa deje po registrácii:

 • je Vám pridelený PIN kód (identifikačný údaj), ktorý obdržíte aj na uvedené kontaktné údaje zadané počas registrácie,
 • PIN kód slúži na všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, starostlivo si ho uschovajte,
 • po registrácii obdržíte potvrdzujúce informácie na Vaše kontaktné údaje o termíne a mieste očkovania spolu s ďalšími potrebnými informáciami.

Postup pred očkovaním:

 • prosíme, nevystavujte sa riziku nákazy, príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním,
 • identifikujte sa preukazom poistenca (očkovanie je naviazané na povinné verejné zdravotné poistenie) a preukazom totožnosti,
 • ak pri registrácii zadáte výber „1. fázy – špeciálna skupina obyvateľov“ a Váš vek je menej ako 85 rokov, priamo pred očkovaním sa preukážte potrebným dokladom (napríklad pracovnou zmluvou, služobným preukazom, potvrdením od lekára a iné), ktorý uvádza, že patríte do zoznamu špeciálnych skupín obyvateľov.

Dokumenty potrebné pri očkovaní:

Dokumenty potrebné pri očkovaní nájdete na odkazoch nižšie (Poučenie a Dotazník). Ak máte možnosť vyplniť uvedené dokumenty aj doma, urýchlite tak proces očkovania. Nepodpisujte ich, podpisujete ich až priamo na mieste očkovania. Ak takú možnosť nemáte, dokumenty sú dostupné priamo na mieste očkovania.

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní

Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta

Požiadať o očkovanie Zmena/zrušenie registrácie

Pozrite si rozdelenie jednotlivých fáz očkovania

 1. fáza: osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému uverejneného na webovom sídle  www.korona.gov.sk a je:
  • zdravotníckym pracovníkom,
  • študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
  • zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
  • terénnym sociálnym pracovníkom,
  • zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
  • zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
  • osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
  • zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
  • zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova,
  • zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby,
  • príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyčleneným na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
  • príslušníkom Policajného zboru alebo príslušníkom Hasičského a záchranného zboru vyčleneným pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení,
 2. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v prvej fáze alebo osoba s vekom najmenej 85 rokov.
 3. fáza: osoba spĺňajúce kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 70 rokov.
 4. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 60 rokov.
 5. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 55 rokov.
 6. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 50 rokov.
 7. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 45 rokov.
 8. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 40 rokov.
 9. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 35 rokov.
 10. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 30 rokov.
 11. fáza: osoba spĺňajúca kritéria pre zaočkovanie v predošlých fázach alebo osoba s vekom najmenej 18 rokov.