Obchody a služby sa otvárajú, riziko nákazy stále pretrváva. Neprestávajte sa chrániť aj naďalej!

S pandémiou COVID-19 bojujeme už tretí mesiac. Naša krajina sa za ten čas stala pre ostatné štáty príkladom, ktorý je hodné nasledovať. Slovenky a Slováci, hlavne vďaka Vašej disciplinovanosti a zodpovednosti sa nám spoločne podarilo udržať nákazu mimo extrémneho, nekontrolovateľného šírenia. Nastáva fáza, kedy sa opäť dostávame do nášho bežného denného režimu.

Rýchle zavedenie opatrení sa ukázalo ako dobrý začiatočný krok. Podarilo sa nám vyhrať viacero rozhodujúcich “bitiek” a v tejto chvíli sa nám môže zdať, že náš boj s COVID-19 končí. Zvíťaziť sa nám však podarí len v prípade, ak nepodceníme stále pretrvávajúce nebezpečenstvo a naďalej budeme dodržiavať hygienické opatrenia v duchu zásad R.O.R (ruky, odstup, rúško).

Svedomitým dodržiavaním zásad R.O.R. robíme správnu vec.

Aj vďaka príkladnému správaniu drvivej väčšiny z nás mohla vláda SR v 5 fázach uvoľniť prijaté opatrenia.

Možnosť nakaziť sa COVID-19 stále existuje.

Za štvrť roka sme situáciu zvládli výborne. Nepodceňme hrozbu, ktorá ešte existuje.

 • Imunitu na COVID-19 nemá nikto vybudovanú, čo podporuje jeho šírenie.
 • Vírus je veľmi variabilný a prejavuje sa rôzne. U niekoho sa príznaky nemusia objaviť  vôbec, iný môže zomrieť.
 • COVID-19 je 2x nákazlivejší ako sezónna chrípka.
 • COVID-19 môžete šíriť aj vy, hoci necítite príznaky ochorenia. Príznaky COVID-19 sa prejavujú pomalšie, ako pri sezónnej chrípke, pretože inkubačná doba môže trvať 2 až 14 dní, zatiaľ čo inkubačná doba sezónnej chrípky je len 1 deň.
 • Zatiaľ neexistuje vakcína proti COVID-19.
 • Nedodržiavanie hygienických zásad zvyšuje riziko šírenia nákazy. Neodhalený prenášač vírusu môže nevedomky nakaziť mnoho zdravých ľudí.

Sme v poslednej fáze postupného uvoľňovania. Ak budeme obozretní aj naďalej, zvládneme udržať nákazu pod kontrolou. Zaslúženú dovolenku a plnohodnotné letné prázdniny máme na dosah.

Ako eliminovať riziko nákazy pre seba a svojich blízkych?

 • Dbajte na dodržiavanie hygienických zásad R.O.R (ruky-odstup-rúško).
 • Trávte veľa času na slnku a na čerstvom vzduchu. 
 • Uprednostňujte miesta s menšou koncentráciou ľudí.
 • Vyhýbajte sa miestam, na ktorých bola potvrdená nákaza.

Ak musíte ísť na miesta, ktoré navštevujú aj iní:

 • Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.  
 • Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá.  Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.  
 • Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.  
 • Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).  
 • Nedotýkajte sa rukami tváreočí, nosa, úst.  
 • Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.  
 • Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.). 

Spolu to zvládneme !