Obmedzenia pre hromadné podujatia

Platnosť nariadenia od: 14. marca 2022

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. marca 2022

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Znamená to, že všetky hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, môžu sa konať od 14. marca bez kapacitných či iných organizačných obmedzení a podmienok.

Upozornenie

Povinnosť nosiť respirátor na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.

Zrušuje sa Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.