Obmedzenia pre prevádzky a služby

Platnosť nariadenia od: 14. marca 2022

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 14. marca 2022

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 25/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Znamená to, že všetky prevádzky okrem toho, že fungujú v režime základ, môžu byť od 14. marca otvorené bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín.

Upozornenie

Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach zostáva naďalej zachovaná.