Opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Platnosť nariadenia od: 5. februára 2022

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 5. februára 2022

Upozornenie

S účinnosťou od 5. februára sa ruší povinný OTP režim na pracoviskách. Zamestnávatelia už nie sú povinní zamedziť vstup na pracovisko tým osobám, ktoré uvedený režim nespĺňajú.

Úrad verejného zdravotníctva SR však odporúča, aby zamestnávatelia naďalej dobrovoľné testovanie zabezpečovali.

Zamestnávateľov i zamestnancov zároveň žiadame, aby na pracovisku naďalej dodržiavali stále platné protiepidemické opatrenia, napríklad dôsledné nosenie respirátora.