Otváranie škôl od 1.6.2020

Od 1. júna sa otvárajú škôlky a školy, na základných školách bude otvorený 1. až 5. ročník. V jednej triede bude môcť byť obmedzený počet žiakov. Prednosť budú mať deti pracovníkov v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov či vojakov. Dôraz bude aj na sociálne znevýhodnené rodiny a umiestnenie ich detí.

Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre materské školy

Od 1.6.2020 sa umožňuje otvoriť materské školy na dobrovoľnej báze po splnení nasledujúcich podmienok:

Rodičia

 • odovzdajú svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé,
 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky,
 • bezinfekčnosť dieťaťa potvrdia aj čestným prehlásením,
 • odprevadia svoje dieťa až do šatne; po celý čas pobytu v škôlke majú rodičia rúško.

Deti

 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky,
 • si môžu v šatni zložiť rúško; počas pobytu v priestoroch materskej školy ho nosiť nemusia; v skrinke však musia mať aj jedno náhradné rúško,
 • si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky pod dohľadom poverenej osoby.

Škôlka

 • zabezpečí maximálne 15 detí v triede, 
 • umožní (ak to počasie dovolí) tráviť čo najviac času vonku s deťmi,
 • zabezpečí, aby všetky predmety, pri ktorých dochádza ku kontaktu, sa 2x denne dezinfikovali; podlahy je nutné taktiež dezinfikovať na mokro 2x denne,
 • pravidelne, intenzívne a krátko vetrá všetky triedy,
 • pripraví podmienky na spanie detí (i keď sa odporúča nespať) tak, aby postieľky boli umiestnené s rozostupom do jedného metra alebo podľa možností materskej školy,
 • nebude používať textilné uteráky, odporúča sa využiť jednorazové papierové obrúsky.

Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre základné školy

Od 1.6.2020 sa umožňuje otvoriť prvých 5 ročníkov základných škôl na dobrovoľnej báze po splnení nasledujúcich podmienok:

Žiaci

 • nemôžu mať zvýšenú telesnú teplotu a musia byť zdraví,
 • pri vchode odovzdajú (alebo ich sprevádzajúca osoba) čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa,
 • vchádzajú do budovy po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári,
 • nosia rúška vo vnútorných priestoroch školy, nie však v ich triede. Musia mať so sebou ešte jedno náhradné,
 • si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky.

Škola

 • zabezpečí maximálne 20 žiakov v triede
 • nebude používať textilné uteráky, odporúča sa využiť jednorazové papierové obrúsky,
 • pravidelne, intenzívne a krátko vetrá priestory školy,
 • dezinfikuje dotykové plochy a predmety najmenej 2x denne; podlahy je nutné taktiež dezinfikovať na mokro 2x denne,
 • zabezpečí minimálny kontakt medzi skupinami.

Informácie o otváraní škôl nájdete aj v nasledujúcich dokumentoch:

Organizácia a podmienky prevádzky základných škôl (DOCX; 38 kB)

Organizácia a podmienky prevádzky materských škôl (DOCX; 32 kB)

Príloha 1 – Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania (DOCX, 22 kB)

Príloha 2 – Vyhlásenie (o zdravotnom stave dieťaťa vo vzťahu k ochoreniu Covid-19) (DOCX, 15 kB)

Príloha 3 – Vzory záznamov v triednych knihách (ďalej TK) o prebranom učive (DOCX, 18 kB)

Príloha 4 – Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s „otvorením základných škôl“ (DOCX, 24 kB)

Príloha 5 – Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  k pracovnoprávným vzťahom v súvislosti s „otvorením materských škôl“ (DOCX, 26 kB)

Príloha 6 Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu (DOCX, 17 kB)