OverPass – najčastejšie otázky

Pre koho je aplikácia OverPass určená?

Aplikácia je určená hlavne pre prevádzkovateľov zariadení a usporiadateľov podujatí, ktorí vyžadujú pri vstupe do svojich priestorov preukázanie sa platným EÚ COVID preukazom v digitálnej alebo papierovej podobne v rámci aktuálnej vyhlášky 240 ÚVZ.

Kde môžem nájsť návod na použitie aplikácie?

Čo budem potrebovať pre použitie aplikácie?

Pre korektné využitie aplikácie postačí iba smartfón (inteligentný telefón) s povolením prístupom k fotoaparátu.

Ako prebieha overovanie certifikátov OverPassom?

  1. Aplikácia po otvorení naskenuje pomocou fotoaparátu mobilného telefónu QR kód, ktorý je súčasťou oficiálneho digitálneho COVID preukazu.
  2. Preverí elektronický podpis a platnosť certifikátu.
  3. Zobrazí výsledok overenia podľa platných pravidiel vychádzajúcich z nariadenia ÚVZ, typ vakcíny, resp. testu.
  4. V prípade certifikátu vydaného inou EÚ krajinou sa zobrazí hlásenie, že sa jedná o zahraničný certifikát.

Potrebujem pre použitie OverPassu pripojenie na internet?

OverPass overí COVID certifikát aj v off-line režime. Pripojenie na internet je potrebné len pre prípad inštalácie alebo aktualizácie aplikácie.

V akých jazykoch zobrazí OverPass výsledky kontroly?

V slovenskom a v anglickom jazyku.

Dokáže OverPass overiť aj certifikáty vydané v iných krajinách?

Áno, ale iba tie, ktoré boli vydané vo formáte EU Digital COVID Certificate. Platnosť zahraničných certifikátov sa kontroluje podľa platných slovenských pravidiel (napr. platnosť AG testu, počet dní po prvej/druhej očkovacej dávke a pod.).

K čomu všetkému v telefóne bude mať aplikácia prístup?

Iba ku kamere/fotoaparátu mobilného telefónu, ktorým nasníma QR kód.

Pre ktoré zariadenia je aplikácia dostupná?

V súčasnosti je aplikácia OverPass dostupná pre zariadenia Android 6.0+ a iOS 13.0+.

Prečo by ste mali využívať aplikáciu Overpass a nie podobné zahraničné aplikácie (napr. čTečka)?

V prípade zmien podmienok kontroly certifikátov (vakcinácia, platnosť AG/PCR testov) nemusia zahraničné aplikácie reflektovať aktuálne platné podmienky na území SR.

Po naskenovaní digitálneho COVID certifikátu mi nabehla správa, že je neplatný. Čo teraz?

V prípade neplatného výsledku OverPass Vám vypíše dôvod neplatnosti (napr. od odberu vzorky pre PCR typ testu ubehlo viac ako 72 hodín). Chyba môže nastať aj vtedy, ak bol na skenovanie použitá snímka QR kódu (tzv. screenshot) v nízkej kvalite. Preto odporúčame overovať digitálny preukaz, resp. výsledok testu priamo z aplikácie GreenPass alebo papiera.

V prípade ďalších problémov s potvrdeniami, kontaktujte NCZI.

Ako mám postupovať v prípade technických problémov?

V prípade technických problémov, kontaktuje NASES.

  • Kontaktný formulár NASES,
  • kontaktné centrum NASES: +421 2 35 803 083 (pondelok až piatok od 8.00 h do 18.00 h, v stredu do 21.00 h).