Najčastejšie otázky (FAQ) ohľadom zrušenia mobilných aplikácií GreenPass a OverPass

Prečo sa rušia aplikácie GreenPass a OverPass?

Vzhľadom na skončenie platnosti celoplošných opatrení došlo k zníženiu potreby používania týchto aplikácií občanmi.

Čo sa stane s existujúcimi certifikátmi uloženými v aplikáciách?

Užívatelia, ktorí majú certifikáty uložené v aplikáciách na svojom zariadení, budú mať tieto certifikáty stále dostupné, pokiaľ ich neodinštalujú. Nebude možné pridávať nové certifikáty a aplikácie nebudú aktualizované.

Čo mám robiť, ak chcem nový certifikát o očkovaní?

Občania majú možnosť požiadať o vystavenie certifikátu prostredníctvom portálu NCZI. Certifikáty budú doručené elektronicky na registrovanú mailovú adresu žiadateľa.