Najčastejšie otázky o podnikaní a nakupovaní počas mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19

Vy sa pýtate, my hľadáme odpovede. Táto stránka vás navedie k odpovediam na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa súčasnej mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

Podnikanie

Aké hygienické opatrenia je potrebné dodržiavať keď chcem otvoriť prevádzku? (kaderníctvo, kozmetika, taxislužby, reštaurácie,…)

Spolu s otvorením prevádzok, obchodov a služieb je povinné držiavať prísne hygienické opatrenia. Prečítajte si čo môže byť otvorené a za akých podmienok.
Odporúčame prečítať si aj všeobecné hygienické opatrenia, ktoré treba stále dodržiavať.

Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy vykonáva v prevádzkach štátny zdravotný dozor, v rámci ktorého kontrolujú aj dodržiavanie osobitných požiadaviek týkajúcich sa vybavenia priestorov takýchto prevádzok, používaných pracovných pomôcok, hygienicko-epidemiologického režimu prevádzky, dodržiavania prevádzkového poriadku a pod. 

Ak máte nejasnosti pri výklade aktuálnych opatrení, prosím, kontaktujte ÚVZ SR.

Je možné v súčasnej dobe organizovať svadbu?

Áno, svadby, civilné sobáše a ďalšie náboženské obrady sa môžu konať za dodržania protiepidemických opatrení.

Prečítajte si ďalšie obmedzenia, ktoré musia svadby rešpektovať ktoré musia svadby rešpektovať.

Za akých podmienok je povolený rekreačný outdoor šport na ihrisku? Ktoré športy sú povolené?

Rekreačný šport je povolený za hygienických opatrení pre vonkajšie športoviská, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva.

Aké obmedzenia budú platiť s organizáciou hromadných podujatí (napr. festivalov, koncerty) počas letných mesiacov?

Všetky informácie o fázach uvoľňovania hromadných podujatí, ako aj sprievodné hygienické opatrenia, nájdete pravidelne aktualizované na našej stránke.

Nakupovanie

Som ZŤP a som na dôchodku (vek 62 rokov). Môžem chodiť do obchodu v čase vyhradenom pre seniorov?

Od 3. júna sa ruší vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov.

Mám 66 rokov ale stále pracujem. Môžem chodiť do obchodu i v inom čase?

Od 3. júna sa ruší vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov.

Prevádzkujem obchod so stavebninami. Musím vyhradiť čas od 9-11 pre osoby staršie ako 65 rokov?

Od 3. júna sa ruší vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov.