Pokyny pre zdravotníckych pracovníkov – archív

Prehľad dôležitých pokynov pre zdravotníckych pracovníkov a záchranné zložky na jednom mieste. Vaša práca je v boji proti pandémii nenahraditeľná. Ďakujeme Vám, že nás zachraňujete a pomáhate nám.

27. 12. 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Používateľská príručka „Certifikát o výnimke z očkovania“

9.2.2021 | Ministersto zdravotníctva Slovenskej republiky

Metodický postup pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou AstraZeneca

29.1.2021 | Hlavní odborníci MZ SR v špecializačnom odbore pediatria a špecializačnom odbore neonatológia

Klinický protokol zjednotených postupov poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID 19 (PDF, 567 KB)

28.1.2021 | Ministersto zdravotníctva Slovenskej republiky

Metodický postup pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Moderna (PDF, 414 kB)

7.1.2021 | Ministersto zdravotníctva Slovenskej republiky

Metodický postup pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Pfizer Biontech

14. september 2020 | Ministersto zdravotníctva Slovenskej republiky

KLINICKÝ PROTOKOL indikácií testovania metódou RT-PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 10) (693 kB)

7. júl 2020 | Ministersto zdravotníctva Slovenskej republiky

"ČESTNÉ VYHLÁSENIE PACIENTA1" (PDF, 380 kB)

19. máj 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 9) (PDF, 535 kB)

19. máj 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Príloha 1 (ku klinickému protokolu) (PDF, 619 kB)

19. máj 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Príloha 2 (ku klinickému protokolu) (PDF, 352 kB)

18. máj 2020 | Hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

Metodické usmernenie pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy – dispenzarizovaní pacienti (PDF, 463 kB)

14. máj 2020 | Hlavný odborník MZ SR pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientov s onkologickým ochorením

Metodické usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientov s onkologickým ochorením počas pandémie COVID-19 – základné postupy (PDF, 206 kB)

27. apríl 2020 | Ministersto zdravotníctva Slovenskej republiky

Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2 , verzia 7. (PDF, 574 kB)

14. apríl 2020 | Skríningová technika RHUDO – Realita, hodnotenie, účasť, distres, opora

Skríningová technika RHUDO – Realita, hodnotenie, účasť, distres, opora (PDF, 716 kB)

8. apríl 2020 | Hlavný odborník pre gastroenterológiu

Schéma k metodickému usmerneniu pre gastroenterologické ambulancie (PDF, 194 kB)

8. apríl 2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR

Včasná terapia rizikových pacientov s COVID-19 (PDF, 879 kB)

30. marec 2020 | Sociálna poisťovňa

Ako majú pediatri potvrdzovať ošetrovné?

26. marec 2020 | Slovenská kardiologická spoločnosť a hlavný odborník pre kardiológiu

Stanovisko Slovenskej kardiologickej spoločnosti k užívaniu ACEi / ARB / ARNI

26. marec 2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR

Používanie osobných ochranných pomôcok (PDF, 4 MB)

24. marec 2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR k lieku Plaquenil (PDF, 341 kB)

23. marec 2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR – zákaz vývozu (PDF, 1,2 MB)

23. marec 2020 | Hlavný odborník pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

Metodické usmernenie pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy (PDF, 461 kB)

20. marec 2020 | Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Výzva na obmedzenie výdaja a predaja liekov

| hlavný odborník všeobecného lekárstva pre dospelých

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLD (PDF, 406 kB)