Pomoc obetiam domáceho násilia

Pandémia COVID-19 priniesla výrazný nárast domáceho násilia. Organizácie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, bijú na poplach a označujú súčasný stav ako alarmujúci. Stupňuje sa nielen intenzita domáceho násilia, ale aj jeho brutalita. Dôvody sú tri: 1. Obete sú doslova zatvorené s násilníkmi v jednom priestore. 2. Obete nemajú kam utiecť, pandémia pred nimi uzamkla bezpečné úkryty. 3. Obete sú pod “kontrolou” a je pre ne takmer nemožné privolať si pomoc, napríklad vytočením núdzovej linky.

Ako súvisí pandémia COVID-19 so zvýšeným prejavom domáceho násilia a čo ho spôsobuje:

 • stres z novej a nepoznanej situácie,
 • členovia rodiny trávia viac času v úzkom kontakte a v uzavretom priestore,
 • ekonomické straty,
 • obmedzené možnosti obetí na vlastný finančný príjem, väčšia finančná závislosť na agresorovi,
 • hrozba straty zamestnania,
 • obmedzený kontakt s ostatnými členmi rodiny a priateľmi,
 • pribúdanie nových úloh (napr. domáce vzdelávanie detí),
 • väčšia kontrola, manipulovanie a uplatňovanie sily a moci agresorov nad obeťami domáceho násilia,
 • obmedzovanie prístupu k službám pomoci a podpore a iné.
Upozornenie

V dôsledku sprievodných javov pandémie, akými sú stres, izolácia, strata ekonomických istôt a pracovné obmedzenia, vzrástlo podľa odhadov domáce násilie o 30-40%.

NEZABUDNITE!

Násilie páchané na Vás alebo na Vašich deťoch NIE JE v poriadku, nie je to Vaša vina a nie ste za to zodpovedná/ý, AJ KEĎ NÁSILNÍK TVRDÍ OPAK.

Správanie a konanie násilníkov je neakceptovateľné a trestné – JE TO TRESTNÝ ČIN.Na ceste k bezpečiu Vám pomôže aj Polícia SR a ďalšie  kompetentné inštitúcie. NIE STE V TOM SAMA! Trestné oznámenie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť obeť samotná!

BEZPLATNÉ LINKY ODBORNEJ POMOCI:

112 Tiesňová linka(Integrovaný záchranný systém)

155 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

– 158 Polícia

– non-stop linka 0800 212 212 – Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

– non-stop 0800 500 333 – COVID-19 Krízová linka pre všetkých

Pomoc ľahko nájdete aj na tejto Internetovej poradni

Obeťami násilia sa môžu stať deti, ženy, muži, a to v akomkoľvek veku. Štatistiky však poukazujú, že až v 95% prípadoch sú obeťami domáceho násilia ženy.

Ako konať proti násiliu páchanému na ženách?

Každý z nás môže prispieť k jeho odstráneniu:

 • ak nebudeme ľahostajní k násiliu a nebudeme tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí,
 • ak nebudeme o násilí mlčať a odsúdime ho,
 • ak nebudeme násilie voči ženám zľahčovať,
 • ak nebudeme prenášať zodpovednosť za násilie na ženy; za násilie je vždy zodpovedný ten, kto ho pácha,
 • ak sa budeme informovať o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, ako aj o možnostiach pomoci a budeme informovať aj iných ľudí vo svojom okolí,
 • ak budeme búrať mýty a predstavy o roly ženy a muža v spoločnosti, ako aj mýty a predsudky spojené s násilím páchaným na ženách, ktoré násilie ospravedlňujú; skutočnou príčinou násilia páchaného na ženách je nerovnocenné postavenie žien a mužov v spoločnosti a nerovnováha moci,
 • ak sa nebudeme smiať vtipom o násilí, pomáhajú udržiavať násilie v spoločnosti a zľahčujú ho,
 • ak budeme brať na zodpovednosť páchateľov násilia.
Stratégie bezpečnosti v situácii domáceho násilia

Stratégie bezpečnosti v situácii domáceho násilia

Bezpečnostný plán pre obete domáceho násilia

Bezpečnostný plán pre obete domáceho násilia

Mnoho ďalších užitočných informácií nájdete na stránke zastavme násilie.

V zmysle zákona o obetiach trestných činov je v § 32 ods. 1 uvedená povinnosť pre Ministerstvo spravodlivosti zverejňovať register subjektov, poskytujúcich pomoc obetiam.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti.