Pomoc pre občanov a podnikateľov v čase pandémie COVID-19

Informácie pre tých, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušili vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej zárobkovej činnosti.

  1. Prvá pomoc zamestnávateľom, podnikateľom a živnostníkom.  
  2. Prvá pomoc občanom, zamestnancom.