Pomoc zamestnancom

S cieľom pomôcť občanom a podnikateľom vláda Slovenskej republiky schválila opatrenia na zníženie ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Na tejto stránke nájdete informácie o plánovaných opatreniach a návody na podanie žiadostí o finančnú podporu.

Štát prispeje zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR či umožní odklad podania daňového priznania, zaplatenia dane, splátok hypoték a úverov.

Príspevok pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR

Pre zamestnancov v karanténe a rodičov využívajúcich ošetrovné, tzv. OČR bude hradených po celý čas 55 % z ich hrubej mzdy.

Viac informácií

Počas krízového obdobia sa menia podmienky získania ošetrovného a závadza sa tzv. pandemická OČR. Všetky detailné informácie a postupy pre žiadanie získate na stránkach Sociálnej poisťovne.

Odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane

Automatický odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane.

Viac informácií

Zákon umožňuje automatický posun termínu podania daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote je splatná aj daň z príjmu. Čiže ak budú mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou ukončené v júni, daňové priznanie a daň môžete zaplatiť do 31.7. Pre nový termín nie je potrebné urobiť žiadne konkrétne úkony.

Aktuálne informácie môžete nájsť na stránke Ministerstva financií SR.

Odklad splátok hypoték a úverov

Možnosť odkladu splátok hypoték a úverov o 1 až 9 mesiacov pre živnostníkov, malé a
stredné firmy.

Viac informácií

Bezodplatný odklad splátok až o deväť mesiacov už schválila vláda. Podmienkou odloženia splátok je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

Aktuálne informácie môžete nájsť na stránke Ministerstva financií SR.