Potvrdenie o očkovaní

Od pondelka 24. mája je možné požiadať o vydanie Certifikátu o vykonanej vakcinácii. Momentálne ide len o dočasný certifikát pre zaočkovaných ľudí, ktorí potrebujú vycestovať do zahraničia a potrebujú o absolvovanej vakcinácii potvrdenie

Požiadať o certifikát

FAQ – najčastejšie otázky

Kto môže o uvedený certifikát požiadať?

Každý, kto bol zaočkovaný prvou alebo druhou dávkou a údaj o očkovaní už bol nahratý do systému eVakcinácie z vakcinačného centra (spravidla to trvá cca 1 týždeň od očkovania).

V akých jazykoch bude dané potvrdenie vydané?

Certifikát je vydávaný v slovenskom jazyku s anglickým prekladom.

Na čo slúži QR kód na certifikáte?

QR kód obsahuje jedinečnú URL adresu na systém eVakcinácie, kde je možné zobraziť informácie z certifikátu, aby bolo možné overiť, že certifikát je pravý.

Je možné požiadať o certifikát aj po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny?

Áno, je to možné.

Je možné opakovane požiadať o certifikát v prípade zmazania e-mailu s prílohou?

Áno, po každom odoslaním žiadosti o certifikát je možné vytvoriť novú žiadosť o zaslanie certifikátu.

Do akého času je certifikát doručovaný na zadanú e-mailovú adresu?

Certifikát je doručený spravidla do hodiny, maximálne však do 24 hodín.

Čo je potrebné robiť, ak nie je možné žiadosť vyplniť – som učiteľ/zdravotník?

Je potrebné obrátiť sa na call centrum NCZI. Aktuálne však systémovo dobiehajú staré záznamy, takže pridanie do databázy môže trvať dlhšie.

Call Centrum NCZI: +421 2 3235 3030