Usmernenie Ministerstva obrany SR

Na základe nariadenia vlády SR č. 183/20021 zverejňujeme „Usmernenie riaditeľa odboru krízového riadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad výdavkov spojených s vykonávaním opatrenia podľa § 5 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov“.

Usmernenie (PDF, 3MB)