Usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Predmetné usmernenia sa predkladajú v zmysle § 3 ods. (4) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19, pričom jeho účelom je zabezpečiť jednotný postup a pravidlá súvisiace s vykonávaním opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19.

Usmernenie týkajúce sa reprofilizácie

Toto usmernenie subjektom hospodárskej mobilizácie určuje najmä postup predkladania oprávnených výdavkov na opatrenia hospodárskej mobilizácie (reprofilizácie) a zároveň je jeho neoddeliteľnou súčasťou príloha č. 1, ktorá definuje oprávnený druh nákladov na opatrenie reprofilizácie.

Dokumenty

Usmernenie (.PDF)
Príloha (.xlsx)
Dodatok (.PDF)
Dodatok – príloha (.xlsx)

Usmernenia týkajúce sa vakcinácie

Materiál s číslom Z074075-2021-SF a materiál s číslom Z074185-2021-SF subjektom hospodárskej mobilizácie určuje najmä postup predkladania oprávnených výdavkov na opatrenia hospodárskej mobilizácie (vakcinácie) a zároveň sú ich neoddeliteľnou súčasťou príloha č. 2a a príloha č. 2b, ktoré definujú oprávnený druh nákladov na predmetné opatrenie.

Usmernenie Z074075-2021-SF

Usmernenie Z074185-2021-SF

Dodatok

Príloha č. 2a

Príloha č. 2b

Usmernenie týkajúce sa testovania

Materiál s číslom Z075530-2021-SF určuje najmä postup predkladania oprávnených nákladov na opatrenia hospodárskej mobilizácie – vykonávať diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 – a zároveň je jeho neoddeliteľnou súčasťou príloha č. 3, ktorá definuje oprávnený druh nákladov na uvedené opatrenie.

Usmernenie Z075530-2021-SF

Dodatok

Príloha č. 3

Usmernenie týkajúce sa dopravnej zdravotnej služby

Materiál s číslom Z101632-2021-SF určuje najmä postup predkladania oprávnených výdavkov na opatrenia hospodárskej mobilizácie dopravnou zdravotnou službou a zároveň je jeho neoddeliteľnou súčasťou príloha č. 5, ktorá definuje oprávnený druh nákladov na predmetné opatrenie.

Usmernenie Z101632-2021-SF

Príloha č. 5

Príloha č. 6