Varovania Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

NCKB SK-CERT odporúča vyhnúť sa používaniu rizikových platforiem na uskutočňovanie videohovorov
https://www.sk-cert.sk/sk/nckb-sk-cert-odporuca-vyhnut-sa-pouzivaniu-rizikovych-platforiem-na-uskutocnovanie-videohovorov/index.html

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT odporúča zamestnancom, ako bezpečne pracovať pri home office
https://www.sk-cert.sk/sk/narodne-centrum-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert-odporuca-zamestnancom-ako-bezpecne-pracovat-pri-home-office/index.html

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT odporúča zamestnávateľom, ako bezpečne nastaviť pravidlá práce z domu
https://www.sk-cert.sk/sk/narodne-centrum-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert-odporuca-zamestnavatelom-ako-bezpecne-nastavit-pravidla-prace-z-domu/index.html

Varovanie pre orgány verejnej moci pred podcenením riešenia kybernetickej bezpečnosti v čase núdzového stavu spôsobeného nákazou COVID-19
https://www.sk-cert.sk/sk/narodne-centrum-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert-varuje-organy-verejnej-moci-statnu-spravu-obce-mesta-a-vuc-pred-podcenenim-riesenia-kybernetickej-bezpecnosti-v-case-nudzoveho-stavu-sposobeneho-n/index.html

Varovanie pre prevádzkovateľov základnej služby v sektore zdravotníctvo pred kybernetickými hrozbami a útokmi
https://www.sk-cert.sk/sk/varovanie-pre-prevadzkovatelov-zakladnej-sluzby-v-sektore-zdravotnictvo-pred-kybernetickymi-hrozbami-a-utokmi/index.html

Bezpečnostné odporúčanie Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT pre prevádzkovateľov základných služieb v súvislosti s vírusom COVID-19 (aktualizované opatrenia)
https://www.sk-cert.sk/sk/bezpecnostne-odporucanie-narodneho-centra-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert-pre-prevadzkovatelov-zakladnych-sluzieb-v-suvislosti-s-virusom-covid-19-aktualizovane-opatrenia/index.html

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred pokračujúcimi škodlivými aktivitami súvisiacimi s vírusom COVID-19
https://www.sk-cert.sk/sk/narodne-centrum-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert-varuje-pred-pokracujucimi-skodlivymi-aktivitami-suvisiacimi-s-virusom-covid-19/index.html

Bezpečnostné odporúčania Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT pre prevádzkovateľov základných služieb v súvislosti s vírusom COVID-19
https://www.sk-cert.sk/sk/bezpecnostne-odporucania-narodneho-centra-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert-pre-prevadzkovatelov-zakladnych-sluzieb-v-suvislosti-s-virusom-covid-19/index.html

Varovanie pred škodlivými phishingovými kampaňami súvisiacimi s koronavírusom
https://www.sk-cert.sk/sk/varovanie-pred-skodlivymi-phishingovymi-kampanami-suvisiacimi-s-koronavirusom/index.html