Zákaz vychádzania

Aktualizované 19. apríla 2021

Upozornenie

Od 20. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021.

Najdôležitejšie zmeny v platnosti

 • Od pondelka 19. apríla sa celoslovenský COVID automat prepína do bordovej farby a platí celonárodný III. stupeň varovania.
 • Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania.

​​Uvoľňovanie, ako aj sprísňovanie opatrení sa začalo riadiť COVID automatom.

Od pondelka 19. februára je celé Slovensko v bordovej fáze (národný indikátor). Zároveň sa uplatňujú regionálne indikátory, ktoré rozdeľujú okresy a opatrenia v nich aktuálne do 4. stupňov varovania. Ich aktualizácia rezortom zdravotníctva prebieha každý utorok.

S uvoľnovaním opatrení súvisí aj zákaz vychádzania a jeho výnimky – kedy, kto a za akých podmienok môže opustiť svoju domácnosť.

Pre jednoduchšiu orientáciu v nariadeniach platných pre jednotlivé okresy podľa COVID Automatu Vám odporúčame navštíviť stránku DIGITÁLNY COVID Automat.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu

Aktualizované 19. apríla 2021

Aktualizácia mapy okresov podľa uznesenia vlády SR č. 199 zo 14. apríla 2021.

Okresy zaradené v IV. stupni varovania

žiadne okresy

Okresy zaradené v III. stupni varovania

Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina,

Okresy zaradené v II. stupni varovania

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen,

Okresy zaradené v I. stupni varovania

Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce;

Aktuálny regionálny Covid Automat

Cesta do práce alebo za účelom podnikania

Aktualizované 20. marca 2021

Zamestnávateľom sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich priestorov, avšak s určitými výnimkami. Táto povinnosť platí pre rôzne územia Slovenska od rôznych dátumov v závislosti od stupňa varovania podľa COVID AUTOMATU.

Môžem ísť do práce?

Áno, do práce môžete ísť, ak:

 • nemôžte vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti
 • ste zamestnanec – máte potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • ste podnikateľ – vykonávate podnikateľskú činnosť alebo inú obdobnú činnosť, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti
 • máte negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní a zároveň ako osoba patríte do III. alebo IV. stupňa COVID automatu alebo
 • máte negatívny výsledok testu nie starší ako 14 dní a zároveň ako osoba patríte do II. stupňa COVID automatu alebo
 • mátenegatívny výsledok testu nie starší ako 21 dní a zároveň ako osoba patríte do I. stupňa COVID automatu alebo
 • ste osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a máte o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo
 • ste osoba, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo
 • ste osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

Pre cestu do práce neplatí obmedzenie pohybu po 20:00 hodine.

Viac informácii k obmezdeniu pohybu zverejnila vláda SR dňa 20.3.2021 v uznesení č.160/2021 (PDF, 345 kB) prijatom za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Som zamestnanec školy, alebo školského zariadenia. Môžem ísť do práce?

Áno, do práce môžete ísť, ak máte:

 • potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a:
  • máte negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní alebo
  • ste osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a máte o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo
  • ste osoba, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
  • ste osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

Výnimka platí v čase od 05:00 – 20:00 hod.

Viac informácii k obmezdeniu pohybu zverejnila vláda SR dňa 20.3.2021 v uznesení č. 160/2021 (PDF, 345 kB) prijatom za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Ktoré osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu pri vstupe do zamestnania alebo pri vykonávaní podnikateľskej činnosti?
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osoba, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Podľa vyhlášky č. 47 (PDF, 741 kB).

Cesta do prírody

Aktualizované 25. marca 2021

Možem ísť do prírody v rámci okresu?

Áno.

 • ak sa nachádzate v okrese zaradenom do I., II, alebo III. stupňa varovania nepotrebujete negatívny test.
 • ak sa nachádzate v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania potrebujete negatívny výsledok testu.

Pre cestu do prírody platí od 25. marca výnimka pre  obmedzenie pohybu už len od 05:00 – 20:00 hod.

Viac informácii k obmezdeniu pohybu zverejnila vláda SR dňa 20.3.2021 v uznesení č. 160/2021 (PDF, 345 kB) a upravila dňa 24.3.2021 v uznesení č. 169/2021 (PDF, 289 kB), prijatými za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Môžem ísť do prírody mimo okres?

Áno, cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania.

Viac informácii k obmezdeniu pohybu zverejnila vláda SR dňa 1.3.2021 v uznesení č. 160/2021 (PDF, 345 kB) prijatom za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Ktoré osoby nepotrebujú negatívny výsledok testu v okrese zaradeného do IV. stupňa varovania?
 • osoby do 15 rokov
 • osoby nad 65 rokov
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace,
 • osoby zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoby, u ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Kedy a kde potrebujem/nepotrebujem negatívny výsledok testu

Aktualizované 31. marca 2021

Prečítajte si zhrnutie, kde všade je aktuálne potrebné mať sebou negatívny RT-PCR alebo antigénový test certifikovaný na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

Kam môžem ísť bez testu?

V čase od 05:00 – 01:00 hod.

 • na cestu do zdravotníckeho zariadenia a lekárne
 • na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na ňu odkázaná,
 • na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, a aj starostlivosť o hospodárske zvieratá  či veterinárne vyšetrenia,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • s účinnosťou od 1. apríla 2021 na cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť
 • s účinnosťou od 1. apríla 2021 na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť

Len v čase od 05:00 – 20:00 hod.

 • do prírody v okrese spadajúcom pod I., II. a III. stupeň ohrozenia
 • na cestu na nákup nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska,
 • na cestu na doplnenie pohonných hmôt,
 • na cestu na vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 • na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstvakrst a cestu späť,
 • na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska,
 • na cestu na súdne pojednávanie,
 • na cestu osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť.

Viac informácii k obmezdeniu pohybu zverejnila vláda SR dňa 17.3.2021 v uznesení č. 160/2021 (PDF, 344 kB) prijatom za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku. Doplnené uznesením vlády SR č.176/2021 (PDF, 288KB) zo dňa 31.3.2021

Kam môžem ísť len s negatívnym výsledkom testu?

V čase od 05:00 – 01:00 hod.

 • na cestu do a zo zamestnania,
 • na cestu na výkon podnikateľskej činnosti,

Len čase od 05:00 – 20:00 hod.

 • do prírody v okrese spadajúcom pod IV. stupeň ohrozenia
 • na cestu do a zo zamestnania ako zamestnanec školy, alebo školského zariadenia
 • na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do bankypoisťovne, knižnice, na poštu , do opravovne obuvi a šatstva, do čistiarne odevov a záhradkárstva,
 • na cestu vyzdvihnutia tovaru do výdajného miesta e-shopov alebo iných obchodov
 • na cestu do servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, servisu telekomunikačnej techniky, cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • na cestu na povolené hromadné podujatie,
 • na cestu za účelom vycestovania do zahraničia (okrem rekreácie) a cestu späť,
 • na cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,
 • na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu za účelom sprevádzania dieťaťažiaka a poslucháča, a cestu späť,
 • na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • na cestu na pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť
 • na cestu na najbližší zberný dvor
 • cestu študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť.

Viac informácii k obmezdeniu pohybu zverejnila vláda SR dňa 1.3.2021 v uznesení č. 160/2021 (PDF, 345 kB) prijatom za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Ktoré osoby nepotrebujú negatívny výsledok testu?
 • osoby do 10 rokov
 • osoby nad 65 rokov
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace,
 • osoby zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoby, u ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

Aktualizované 19. marca 2021

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 19. marca 2021 vyhlášku č. 132 (PDF, 487 kB), v ktorej definuje obmedzenia, kto môže vstupovať do prevádzok (obchody), zariadení (školy), úradov či priestorov zamestnávateľa.

Upozornenie

Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

Vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení môže (presné znenie vyhlášky č. 132 ÚVZ SR):

 • príslušník záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoba nad 65 rokov veku,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osoba, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 • osoba vstupujúca do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • osoba vstupujúca do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
 • osoba vstupujúca do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
 • osoba vstupujúca do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 • osoba vstupujúca na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,
 • osoba vstupujúca do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,
 • dieťa materskej školy, žiak prvého stupňa základnej školy, dieťa alebo žiak špeciálnej školy do školy a školského zariadenia,
 • osoba vstupujúca do zariadenia, v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy tejto vyhlášky,
 • vodič nákladnej dopravy, vodič autobusovej dopravy, pilot, členovia posádky lietadla a iní členovia leteckého personálu, posádka v lodnej doprave, rušňovodič, vozmajster, vlakové čaty a obslúžny pracovník v železničnej doprave vstupujúci na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
 • osoba dostavujúca sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
 • osoba dostavujúca sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. !
Upozornenie

Prevádzkovatelia zariadení sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Predloženie dokladu možno nahradiť potvrdením o výnimke podľa prílohy tejto vyhlášky alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke možno nahradiť v prípade osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 19. marca 2021 vyhlášku č. 132 (PDF, 487 kB), ktorá nahrádza vyhlášku č. 47 (PDF, 741 kB) zo dňa 5. februára 2021, v ktorej definuje obmedzenia, kto môže vstupovať do prevádzok (obchody), zariadení (školy), úradov či priestorov zamestnávateľa.

FAQ – často kladené otázky

Môžem navštíviť inú domácnosť, rodinu, kamarátov?

Nie. Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácnosti nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané. (Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.)

Môžem ísť von po 8 hodine večer?

Áno, ale len:

 • do zamestnania, máte potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • na cestu na výkon podnikateľskej činnosti,
 • na cestu do zdravotníckeho zariadenia a lekárne
 • na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na ňu odkázaná,
 • so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, alebo za starostlivosťou o hospodárske zvieratá  či veterinárne vyšetrenia,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
Som COVID pozitívny, môžem si ísť nakúpiť?

Nie, od 8. marca sa ruši výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne.

Kde všade potrebujem respirátor FFP2?
 • od 8. marca do obchodov a v mestskej hromadnej doprave
 • od 15. marca vo všetkých vnútorných priestorov okrem domácností
Dokedy budú platiť nové opatrenia a zákazy?

Do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021.