Zapisovanie očkovania zo zahraničia – doočkovanie na Slovensku

Upozornenie

Záujemcovia o očkovanie s predchádzajúcim očkovaním v zahraničí môžu získať Digitálny COVID preukaz EÚ o očkovaní na Slovensku.

Od 9. februára 2022 je umožnené záujemcom o očkovanie s predchádzajúcim očkovaním v zahraničí získať Digitálny COVID preukaz EÚ, ak na území Slovenska absolvujú očkovanie s druhou alebo treťou dávkou proti COVID-19.

Pre žiadosti o vydanie DCC zriadilo NCZI špeciálnu mailovú schránku: dcc@nczisk.sk. Na tejto adrese sa budeme výhradne venovať iba žiadostiam o zapísanie očkovania zo zahraničia.

Osoby, ktoré sa nechali doočkovať na Slovensku pred 9.2.2022, teda v zahraničí dostali prvú alebo druhú dávku a na Slovensku druhú a/alebo tretiu, majú tiež  nárok na Digitálny Covid preukaz EÚ. Stačí, ak vyplnia infotabuľku a spolu s podpísaným čestným vyhlásením ako aj s prílohou (sken potvrdenia o predchádzajúcom očkovaní vo fromáte pdf) ju zašlú na e-mail: dcc@nczisk.sk a NCZI sa postará o zápis údajov do systémov.

Postup po predchádzajúcom očkovaní v zahraničí

Záujemca o druhú alebo tretiu dávku očkovania proti COVID-19 po 9.2.2022 vyplní čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie pravdivé, úplné a správne skutočnosti.

Čestné vyhlásenie následne vytlačí, podpíše a bez registrácie sa dostaví na doočkovanie k ambulantnému lekárovi (ak má zdravotné poistenie v SR) alebo do vakcinačného centra s originálom a kópiou potvrdenia o očkovaní v zahraničí. Predchádzajúca registrácia na očkovanie v tomto prípade nie je potrebná.

Ambulantný lekár alebo vakcinačné centrum po predložení príslušných dokumentov podá záujemcovi príslušnú dávku a zapíše do systémov údaje, ktoré sa štandardne zapisujú do systému pri očkovaní.

Upozornenie

Záujemca s predchádzajúcim očkovaním v zahraničí požiada o vydanie Digitálneho COVID preukazu EÚ, v ktorom bude zaznamenaná iba dávka očkovania absolvovaná na Slovensku, a to s cieľom zjednodušenia voľného pohybu, nie za účelom kompletizácie zdravotných záznamov.

Viac informácií sa dočítate tu.