Zariadenia pre deti a mládež, ktoré sa môžu od 20.6.2020 otvoriť

Aktualizované 19. júna 2020

Zlepšenie epidemiologickej situácie umožňuje otvorenie všetkých zariadení pre deti a mládež (pre viac informácií kliknite na tlačidlo):

Zariadenia pre starostlivosť o deti do 3 rokov

Do jaslí sa prednostne prijímajú deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii (najmä zdravotnícky personál, zamestnanci v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči, predavači, vodiči).

Chcem vedieť viac o jasliach

Materské školy

Vrátane materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

Chcem vedieť viac škôlkach

Základné školy

Od 20.6.2020 sa otvára aj druhý stupeň základných škôl (pre potreby napríklad odovzdania učebníc, prebratia vysvedčení a podobne). Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška.

Chcem vedieť viac o základných školách

Stredné školy

Od 20.6.2020 sa otvárajú stredné školy (pre potreby napríklad odovzdania učebníc, prebratia vysvedčení a podobne). Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška.

Jazykové školy

Zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky.

Ostatné školské zariadenia

  • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, 
  • prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
  • zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ,
  • školské kluby detí,
  • zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov,
  • školské stravovacie zariadenia.

Plné znenie opatrenia umožňujúceho opätovné otvorenie školských zariadení č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.5.2020 (PDF, 109 kB).

Plné znenie nadväzujúceho opatrenia v platnosti od 3. júna 2020 (PDF, 162 kB). Doplňujúce informácie k uvoľnovaniu opatrení zo dňa 19.júna 2020 týkajúcich sa škôl sú dostupné na stránke Úradu verejného zdravotníctva.