Otváranie škôl od 20.6.2020

Aktualizované 19. júna 2020

Od 20. júna 2020 sa umožňuje činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež. Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška.

Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre materské školy

Od 20.júna.2020 sa umožňuje otvoriť materské školy na dobrovoľnej báze po splnení nasledujúcich podmienok:

Rodičia

 • odovzdajú svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé,
 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky,
 • odprevadia svoje dieťa až do šatne; po celý čas pobytu v škôlke majú rodičia rúško.

Deti

 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky,
 • si môžu v šatni zložiť rúško; počas pobytu v priestoroch materskej školy ho nosiť nemusia; v skrinke však musia mať aj jedno náhradné rúško,
 • si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky pod dohľadom poverenej osoby.

Škôlka

 • umožní (ak to počasie dovolí) tráviť čo najviac času vonku s deťmi,
 • zabezpečí, aby všetky predmety, pri ktorých dochádza ku kontaktu, sa 2x denne dezinfikovali; podlahy je nutné taktiež dezinfikovať na mokro 2x denne,
 • pravidelne, intenzívne a krátko vetrá všetky triedy,
 • nebude používať textilné uteráky, odporúča sa využiť jednorazové papierové obrúsky.

Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre základné školy

Od 20.júna 2020 sa umožňuje otvoriť všetky ročníky základných škôl na dobrovoľnej báze po splnení nasledujúcich podmienok:

Žiaci

 • nemôžu mať zvýšenú telesnú teplotu a musia byť zdraví,
 • vchádzajú do budovy po dezinfekcii rúk a s rúškom na tvári,
 • žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška, musia mať so sebou ešte jedno náhradné,
 • si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky.

Škola

 • nebude používať textilné uteráky, odporúča sa využiť jednorazové papierové obrúsky,
 • pravidelne, intenzívne a krátko vetrá priestory školy,
 • dezinfikuje dotykové plochy a predmety najmenej 2x denne; podlahy je nutné taktiež dezinfikovať na mokro 2x denne,
 • zabezpečí minimálny kontakt medzi skupinami.

Stredné školy a ostatné vzdelávaco-výchovné zariadenia

Od 20. júna 2020 môžu byť otvorené aj stredné a jazykové školy.

Súčasne sa umožňuje (na dobrovoľnej báze) otvoriť aj súkromným prevádzkam starostlivosti o deti do 6 rokov, prevádzkam výchovy, starostlivosti a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.


Informácie o otváraní škôl nájdete aj v nasledujúcich dokumentoch:

Uvoľnenie opatrení zo dňa 20.6.2020 na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Opatrenie č. OLP/4592/2020 platné od 3. júna 2020 (PDF, 162 kB)

Organizácia a podmienky prevádzky základných škôl (DOCX; 38 kB)

Organizácia a podmienky prevádzky materských škôl (DOCX; 32 kB)

Príloha 1 – Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania (DOCX, 22 kB)

Príloha 2 – Vyhlásenie (o zdravotnom stave dieťaťa vo vzťahu k ochoreniu Covid-19) (DOCX, 15 kB)

Príloha 3 – Vzory záznamov v triednych knihách (ďalej TK) o prebranom učive (DOCX, 18 kB)

Príloha 4 – Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s „otvorením základných škôl“ (DOCX, 24 kB)

Príloha 5 – Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  k pracovnoprávným vzťahom v súvislosti s „otvorením materských škôl“ (DOCX, 26 kB)

Príloha 6 Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu (DOCX, 17 kB)