Žiadosť o ošetrovné

Požiadajte o pandemické ošetrovné. Nárok je uplatnený počas krízovej situácie.

Požiadať o ošetrovné