Koronavírus a Slovensko

Aktuálne informácie o ochorení COVID−19.
Tieto informácie podliehajú zmenám v súlade s ďalším vývojom situácie a legislatívy.

Aktuálna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zrušila 5. mája 2023 stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti s ochorením COVID-19 a pristúpilo sa k zrušeniu celoplošných verejno-zdravotných a sociálnych opatrení.

Vírus SARS-CoV-2 zrušením plošných opatrení nezmizol, naďalej cirkuluje prakticky na celom svete a naďalej u ľudí vyvoláva ochorenie COVID-19. Výnimkou nie je ani Slovensko.

Aktuálne nie je úvaha o zavedení celoplošných opatrení. V prevencii vzniku ochorení COVID-19 v súčasnosti preferujeme zodpovedný a proaktívny prístup občanov pri ochrane ich vlastného zdravia. Vzhľadom na vývoj situácie došlo od 01.06.2023 k ukončeniu vydávania digitálnych Covid certifikátov EU. Doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aktuálne vydávajú zdravotnícke zariadenia po aplikácii očkovania.

Informácie k prihlasovaniu sa na očkovanie

Záujemci o objednanie sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 alebo o PCR testovanie sa môžu registrovať kliknutím na: Koronavírus | Požiadať o vyšetrenie (nczisk.sk)

Aplikácia Greenpass

31.12.2023 došlo k ukončeniu podpory prevádzky mobilnej aplikácie GreenPass. Používatelia aplikácie GreenPass, ktorí majú na svojom zariadení aplikáciu stiahnutú, budú mať svoje certifikáty uložené a dostupné v aplikácii aj naďalej, pokiaľ nedôjde k odinštalovaniu aplikácie. Od uvedeného dátumu viac nebude možné pridávať nové certifikáty, aktualizovať aplikáciu, ani aplikáciu inštalovať nanovo. V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete sa obrátiť na kontaktné centrum NCZI, kde Vám pomôžu a poradia: 02/32 35 30 30, v pracovných dňoch v čase od 8:00 h. do 17:00 h