Maszk és FFP2-maszk viselésének kötelezettsége

Aktualizované 8. marca 2021

A felső légutak (orr és száj) megfelelő takarása érdekében kötelező lesz nyilvános kültereken és épületekben szájmaszkot, szelep nélküli FFP2 maszkot, sálat vagy kendőt viselni. A kötelezettség nem vonatkozik azon szémélyekre, akik kivétel alá esnek.

Upozornenie

Március 8-tól kötelező az FFP 2-es légzőkészüléket viselni a kereskedelmi létesítményekben vagy tömegközlekedési eszközökön.

Upozornenie

Március 15-től kötelező az FFP 2-es maszk viselése a belső tereken.

Milyen követelményeknek kell megfelelnie az FFP2es maszknak? (szlovák)

Musí to byť respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1

Mely személyek számára nem kötelező a felső légutak felső eltakarása?
 • gyermekek 6 éves korig,

  a település lakott területén (városi területen) kívül eső személyek, ha 5 méterre vannak a többi személytől, akikkel nem egy háztartásban élnek,

 • súlyos autista rendellenességekben szenvedők,
 • közepes és súlyos mentális vagy hallássérült személyek,
 • sportot végző személyek,
 • a fényképezési időtartalom alatt a fényképezett személyek,
 • a menyasszony és a vőlegény az esküvőn,
 • előadók az előadás alatt és a dokumentumfilm forgatásán,

  jelnyelvi tolmácsok hivatásuk gyakorlása közben,

 • egyedül tartózkozó alkalmazott esetében.
Mely esetekben nem kell viselni a kötelezően előírt FFP 2 maszkot?
 • az alsótagozatos gyerekek,
 • súlyos autista rendellenességekben szenvedők,
 • közepes és súlyos mentális vagy hallássérült személyek,
 • sportot végző személyek,
 • a fényképezési időtartalom alatt a fényképezett személyek,
 • a menyasszony és a vőlegény az esküvőn,
 • előadók az előadás alatt és a dokumentumfilm forgatásában,
 • jelnyelvi tolmácsok hivatásuk gyakorlása során,
 • beltéri munkahelyen egyedül tartózkodó alkalmazot,
 • őrizetben lévő és szabadságvesztést töltő személyek, ha a börtön és a vizsgálati fogság helyiségeiben helyezik el őket,
 • harmadik kategóriába sorolt ​​munkát végző munkavállaló.

Prečítajte si aktuálne platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 99/2021 V. v. SR (PDF, 484 kB) zo dňa 8.3.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.


Hogyan válasszuk ki és hogyan gondozzuk megfelelően az FFP2 maszkot?

Ajánlások a maszk kiválasztásához (szlovák)
 • Zvoľte si seriózneho predajcu, vyhýbajte sa podozrivo lacným e-shopom.
 • Respirátor musí byť bez výdychového ventilu (cez ventil by vírus pri výdychu voľne unikal do okolia).
 • Skontrolujte si, či je respirátor označený ako FFP2, a že je k nemu priložený návod v slovenčine (medzi takéto tvárové polomasky možno zaradiť aj overené respirátory s označením KN95 alebo N95). Aby ste sa vyhli falzifikátom a neovereným výrobkom, skontrolujte, či sa na obale alebo priamo na respirátore nachádza označenie európskej technickej normy EN 149 + A1 a značka CE, za ktorou nasleduje štvorčíslie (číslo identifikuje, kto vydal certifikáciu respirátora pre Európsky hospodársky priestor).
 • Ideálne je, ak si viete vytvoriť zásobu respirátorov aspoň na pár dní dopredu.
Hogyan kell helyesen felvenni a maszkot? (szlovák)
 • Ak respirátor netesní, alebo neprekrýva ústa aj nos, nemôže poskytovať vyšší štandard ochrany.
 • Vyberte si veľkosť, ktorá dobre sedí na vašu tvár. V prípade potreby si skráťte gumičky tak, že na nich zaviažete malé uzlíky.
 • Pri nasadzovaní respirátora majte umyté ruky, nedotýkajte sa jeho vnútornej časti a manipulujte s respirátorom iba prostredníctvom gumičiek.
 • Upravte sponu na vrchu respirátora tak, aby čo najvernejšie kopírovala kontúry koreňa vášho nosa.
 • Hlbokým nádychom a výdychom sa uistite, že respirátor dobre tesní (uvidíte ako sa povrch respirátora v dôsledku odporu vzduchu čiastočne deformuje).
 • Vzduch by nemal unikať po stranách. Ak máte nasadené okuliare, pri dobre tesniacom respirátore by sa nemali rosiť.
 • Vzduch v správne nasadenom respirátore býva vlhkejší a dýchanie o trochu namáhavejšie než v prípade rúška. Nemusíte sa však obávať, že by ste nedostávali dostatok kyslíka alebo že by sa v respirátore škodlivo hromadil vydychovaný oxid uhličitý.
Hogyan kell biztonságosan használni a maszkot? (szlovák)
 • S noseným respirátorom zaobchádzajte ako s infekčným materiálom, nedotýkajte sa jeho vonkajšieho povrchu a neodkladajte ho na okolité plochy.
 • Nosený respirátor si snímajte opatrne, manipulujte ním iba prostredníctvom gumičiek a následne si umyte ruky.
Milyen hosszú az FFP2 maszk élettartama és milyenek a többszörös használatra vonatkozó ajánlások? (szlovák)
 • Vždy sa riaďte pokynmi od výrobcu. Ak opätovné použitie neodporúča, rešpektujte to. Znovu použiteľné respirátory bývajú značené písmenom “R”
 • Respirátory sú spravidla jednorazové pomôcky. Ak výrobca neuvádza inak, životnosť respirátora FFP2 býva v bežných podmienkach najviac osem hodín používania.
 • Ak ste mali respirátor nasadený na miestach, kde bol vysoký pohyb ľudí, resp. priestory boli stiesnené či slabo ventilované, respirátor už opätovne nepoužívajte a radšej ho vyhoďte. Použité respirátory odporúčame likvidovať ako bežný komunálny odpad, ktorý sa vkladá do plastových vriec určených na odpad a následne do kontajnerov na komunálny odpad. Tento druh odpadu nevhadzujte do nádob určených na separáciu.
 • Nepoužívajte respirátor, ktorý je vlhký, poškodený alebo znečistený. Nikdy nenoste respirátor, ktorý si pred vami nasadil už niekto iný.
 • Ak ste mali respirátor nasadený iba krátko (minúty, nie hodiny) a ste si istí, že ste s respirátorom správne manipulovali (iba za gumičky, nedotkli ste sa vnútornej časti) a nemohol sa kontaminovať z okolia, môžete si ho nasadiť opäť.
Többszöri használat esetén hogyan törődjek az FFP2 maszkkal?

Americké centrum na kontrolu a prevenciu chorôb CDC odporúča pri opätovnom použití respirátora nasledujúci postup (súhrnný čas použitia by však nemal presahovať 8 hodín):

 • Použité respirátory zaveste do určeného skladovacieho priestoru alebo medzi jednotlivými použitiami do čistej priedušnej nádoby či obalu, napríklad do papierového vrecka.
 • Pred opätovným použitím suchého a neznečisteného respirátora je vhodné nechať uplynúť lehotu tri až päť dní – minimalizujete tým riziko, že je povrch vášho respirátora kontaminovaný.
 • Skladujte respirátory tak, aby sa navzájom nedotýkali a aby bola osoba používajúca respirátor jasne identifikovaná.
 • Skladovacie nádoby by sa mali pravidelne likvidovať alebo dezinfikovať. Nádoba či obal by nemali deformovať tvar uskladneného respirátora.
 • Dezinfekcia respirátora si vyžaduje dôslednejšiu znalosť postupov, inak môže dôjsť k narušeniu filtračných schopností a ochrannej funkcie respirátora. Vždy dodržujte pokyny výrobcu.
 • Vo všeobecnosti neodporúčame do respirátora vtierať dezinfekciu, prať ho, vyvárať či piecť v rúre alebo mikrovlnke – okrem narušenia integrity respirátora hrozia aj ďalšie bezpečnostné riziká (najmä v prípade vloženia respirátora s kovovými časťami do mikrovlnnej rúry).
 • Pre širokú verejnosť sa skôr než dezinfekcia s pomocou rozličných prípravkov či žiarení odporúča radšej nechať respirátor voľne a riadne vyschnúť v kontrolovanom prostredí. Kombináciou dostatočného časového rozostupu medzi použitiami a vhodného uskladnenia sa vírus na respirátoroch deaktivuje aj bez použitia dezinfekcie.