Koronavírus na Slovensku v číslach

Aktualizované 27. 5. 2022

Denné štatistiky PCR a Ag testovania

Pribudlo

1 194

vykonaných PCR testov
Celkovo: 7 143 863

Pribudlo

164

pozitívnych PCR testov
Celkovo: 1 789 201

Pribudlo

1 877

vykonaných Ag testov
Celkovo: 44 022 264

Pribudlo

51

Ag pozitívne testovaných osôb
Celkovo: 752 785

Pozitivita PCR testov

13,74 %

Pozitivita PCR testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Pozitivita Ag testov

2,72 %

Pozitivita antigénových testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Hospitalizácie

Rozdiel

– 0

hospitalizovaných pacientov

223

celkovo hospitalizovaných pacientov

23

pacientov na JIS

9

pacientov na pľúcnej ventilácii

Podiel nezaočkovaných a zaočkovaných z hospitalizovaných pacientov

71,30 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov nie je plne zaočkovaných

28,70 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov je plne zaočkovaných

Zaočkovanosť

Pribudlo

33

zaočkovaných osôb prvou dávkou

Pribudlo

97

plne zaočkovaných osôb

2 821 805

Celkový počet zaočkovaných

2 767 343 plne zaočkovaných osôb

478 195

Chýbajúci počet ľudí k dosiahnutiu 60 % zaočkovanosti**

Ostatné

Pribudlo

2

obetí

Celkovo: 20 093

214

7-dňový kĺzavý medián

* Udáva sa počet pozitívnych testov za predchádzajúci deň, pretože nie je vylúčené, že niektorí ľudia sa testujú viac ako 1x denne. Antigénové testy vykonávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

** Vychádzame z Národnej stratégie očkovania proti COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky, kde je v súčasnosti vypočítaný potrebný podiel zaočkovanej populácie na minimálne 60 %, čo je približne 3 300 000 ľudí.

*** Počet neaktívnych prípadov predstavuje osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov. Do neaktívnych prípadov sa nezapočítavajú  prípady končiace úmrtím. Uvedené počty sa týkajú všetkých prípadov COVID-19 indikovaných PCR alebo antigénovým testom.

Koronavírus na Slovensku v grafoch

Aktualizované 27. 5. 2022

Stiahnuť údaje (CSV, 3 kB)

Surové údaje počtu hospitalizácií, počtu nakazených po okresoch podľa vekovej štruktúry a pohlavia a súhrnné údaje z celoplošného testovania

Stiahnuť surové údaje z GitHub

Zaočkovanosť nad 50 rokov v okresoch

Covid automat na Slovensku

Aktualizované 27. 5. 2022

Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike.

Metodika Covid automat (PDF, 1MB)

Aktuálny Covid automat

COVID-19 na Slovensku – prehľad aktuálnej situácie

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrenia Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Stiahnuť analýzu – mesiac február ver. 3 (PDF, 1 MB)
Všetky analýzy

Analýza za mesiac december ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac december ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 3. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 4. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 3. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 4 (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 3 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac september ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac september ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august 2021 ver. 4 (PDF, 2 MB)

Analýza za mesiac august ver. 3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac august ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac jún ver.4 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.2 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 4. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 3. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 5 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac marec ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 5 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 3 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac február ver. 2 (PDF, 1 MB)

Analýza za február 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza za január 2021 ver. 3 (PDF, 5 MB).

Analýza za január 2021 ver. 2 (PDF, 3 MB).

Analýza za január 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza ku 21. júlu 2020 (PDF, 686 kB).

Analýza ku 26. júna 2020 (PDF, 452 kB).

Analýza ku 29. máju 2020 (PDF, 873 kB). 

Analýza ku 20. máju 2020 (PDF, 890 kB).

Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Počet pozitívne testovaných PCR testami za kraje

Kraj Prírastok Celkovo
Banskobystrický kraj 14 183 085
Bratislavský kraj 46 251 273
Košický kraj 20 235 960
Nitriansky kraj 14 185 724
Prešovský kraj 31 262 755
Trenčiansky kraj 21 212 585
Trnavský kraj 13 212 585
Žilinský kraj 20 254 022

Počet zaočkovaných osôb podľa krajov

Údaje platné k 26. 5. 2022

Kraj Prírastok 1. dávka Celkový počet zaočkovaných 1. dávkou Prírastok 2. dávka Celkový počet zaočkovaných 2. dávkou
Banskobystrický kraj 0 285 398 0 250 096
Bratislavský kraj 3 478 577 3 451 963
Košický kraj 5 379 353 2 327 332
Nitriansky kraj 0 0 0 0
Prešovský kraj 0 384 327 7 347 877
Trenčiansky kraj 4 264 512 8 246 435
Trnavský kraj 0 0 0 0
Žilinský kraj 4 318 815 9 304 708