Koronavírus na Slovensku v číslach

Aktualizované 17. 4. 2021

Pribudlo

13 377

vykonaných PCR testov
Celkovo: 2 486 691

Pribudlo

750

pozitívnych ľudí testovaných PCR
Celkovo: 375 336

Pribudlo

247 713

vykonaných Ag testov
Celkovo: 27 824 212

Pribudlo

940

pozitívnych Ag testov*
Celkovo: 366 794

Rozdiel

-76

hospitalizovaných pacientov
Celkovo: 2 015

1 863

Počet hospitalizovaných
s potvrdeným covid19

z toho na JIS: 181 a na pľúcnej ventilácii: 269

Pribudlo

73

úmrtí

Celkovo: 11 043

750


7-dňový kĺzavý medián

Pribudlo

12 964

zaočkovaných osôb prvou dávkou
Celkovo: 925 101

Pribudlo

11 159

zaočkovaných osôb druhou dávkou
Celkovo: 344 204

2 374 899

Chýbajúci počet ľudí k dosiahnutiu 60 % zaočkovanosti**

* Udáva sa počet pozitívnych testov za predchádzajúci deň, pretože nie je vylúčené, že niektorí ľudia sa testujú viac ako 1x denne. Antigénové testy vykonávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

** Vychádzame z Národnej stratégie očkovania proti COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky, kde je v súčastnosti vypočítaný potrebný podiel zaočkovanej populácie na minimálne 60 %, čo je približne 3 300 000 ľudí.

Vykazovanie ukazovateľa „Počet vyliečených prípadov“ bolo ukončené. Dané údaje budú nahradené novým „Počet neaktívnych prípadov“. Na jeho zobrazení pracujeme.

Koronavírus na Slovensku v grafoch

Aktualizované 17. 4. 2021

Stiahnuť údaje (CSV, 3 kB)

Surové údaje počtu hospitalizácií, počtu nakazených po okresoch podľa vekovej štruktúry a pohlavia a súhrnné údaje z celoplošného testovania

Stiahnuť surové údaje z GitHub

Covid automat na Slovensku

Aktualizované 17. 4. 2021

Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike.

Metodika Covid automat (PDF, 1 MB)

Aktuálny celoslovenský Covid automat

Aktuálny regionálny Covid automat

Opatrenia sa regionálne riadia podľa Covid automatu vyššie. Pre úplnosť uvádzame aj regionálny pohľad v prípade, že by národné limity na ochranu zdravotníckeho systému neboli naplnené.

Počet pozitívne testovaných PCR testami za kraje

Kraj Prírastok Celkovo
Banskobystrický kraj 72 36 424
Bratislavský kraj 62 43 103
Košický kraj 83 50 331
Nitriansky kraj 46 38 219
Prešovský kraj 135 56 832
Trenčiansky kraj 100 51 060
Trnavský kraj 67 44 366
Žilinský kraj 185 55 001

Počet zaočkovaných osôb podľa krajov

Údaje platné k 15. 4. 2021

Kraj Prírastok 1. dávka Celkový počet zaočkovaných 1. dávkou Prírastok 2. dávka Celkový počet zaočkovaných 2. dávkou
Banskobystrický kraj 1 980 97 854 1 190 36 684
Bratislavský kraj 1 877 150 734 1 994 57 165
Košický kraj 539 130 642 2 049 47 764
Nitriansky kraj 1 059 98 274 1 628 39 257
Prešovský kraj 1 260 144 100 1 738 47 381
Trenčiansky kraj 588 84 952 631 35 160
Trnavský kraj 527 99 765 981 27 463
Žilinský kraj 1 202 103 695 1 563 40 997