Koronavírus na Slovensku v číslach

Aktualizované 27. 1. 2022

Denné štatistiky PCR a Ag testovania

Pribudlo

32 227

vykonaných PCR testov
Celkovo: 5 469 976

Pribudlo

14 252

pozitívnych PCR testov
Celkovo: 957 633

Pribudlo

26 181

vykonaných Ag testov
Celkovo: 42 096 706

Pribudlo

1 834

Ag pozitívne testovaných osôb
Celkovo: 554 439

Pozitivita PCR testov

44,22 %

Pozitivita PCR testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Pozitivita Ag testov

7,01 %

Pozitivita antigénových testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Hospitalizácie

Rozdiel

-23

hospitalizovaných pacientov

1 506

celkovo hospitalizovaných pacientov

293

pacientov na JIS

149

pacientov na pľúcnej ventilácii

Podiel nezaočkovaných a zaočkovaných z hospitalizovaných pacientov

80,74 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov nie je plne zaočkovaných

19,26 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov je plne zaočkovaných

Zaočkovanosť

Pribudlo

1 574

zaočkovaných osôb prvou dávkou

Pribudlo

2 538

plne zaočkovaných osôb

2 792 799

Celkový počet zaočkovaných

2 649 398 plne zaočkovaných osôb

507 201

Chýbajúci počet ľudí k dosiahnutiu 60 % zaočkovanosti**

Ostatné

Pribudlo

30

obetí

Celkovo: 17 755

7 608

7-dňový kĺzavý medián

* Udáva sa počet pozitívnych testov za predchádzajúci deň, pretože nie je vylúčené, že niektorí ľudia sa testujú viac ako 1x denne. Antigénové testy vykonávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

** Vychádzame z Národnej stratégie očkovania proti COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky, kde je v súčasnosti vypočítaný potrebný podiel zaočkovanej populácie na minimálne 60 %, čo je približne 3 300 000 ľudí.

*** Počet neaktívnych prípadov predstavuje osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov. Do neaktívnych prípadov sa nezapočítavajú  prípady končiace úmrtím. Uvedené počty sa týkajú všetkých prípadov COVID-19 indikovaných PCR alebo antigénovým testom.

Koronavírus na Slovensku v grafoch

Aktualizované 27. 1. 2022

Stiahnuť údaje (CSV, 3 kB)

Surové údaje počtu hospitalizácií, počtu nakazených po okresoch podľa vekovej štruktúry a pohlavia a súhrnné údaje z celoplošného testovania

Stiahnuť surové údaje z GitHub

Zaočkovanosť nad 50 rokov v okresoch

Covid automat na Slovensku

Aktualizované 27. 1. 2022

Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike.

Metodika Covid automat (PDF, 1MB)

Aktuálny Covid automat

COVID-19 na Slovensku – prehľad aktuálnej situácie

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrenia Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Stiahnuť analýzu – mesiac január (PDF, 790 KB)
Všetky analýzy

Analýza za mesiac december ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac december ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 3. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 4. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 3. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 4 (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 3 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac september ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac september ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august 2021 ver. 4 (PDF, 2 MB)

Analýza za mesiac august ver. 3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac august ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac jún ver.4 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.2 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 4. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 3. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 5 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac marec ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 5 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 3 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac február ver. 2 (PDF, 1 MB)

Analýza za február 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza za január 2021 ver. 3 (PDF, 5 MB).

Analýza za január 2021 ver. 2 (PDF, 3 MB).

Analýza za január 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza ku 21. júlu 2020 (PDF, 686 kB).

Analýza ku 26. júna 2020 (PDF, 452 kB).

Analýza ku 29. máju 2020 (PDF, 873 kB). 

Analýza ku 20. máju 2020 (PDF, 890 kB).

Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Počet pozitívne testovaných PCR testami za kraje

Kraj Prírastok Celkovo
Banskobystrický kraj 1 060 99 225
Bratislavský kraj 1 792 120 085
Košický kraj 1 683 130 377
Nitriansky kraj 1 392 88 684
Prešovský kraj 2 311 149 954
Trenčiansky kraj 1 415 116 676
Trnavský kraj 1 906 106 573
Žilinský kraj 2 693 146 059

Počet zaočkovaných osôb podľa krajov

Údaje platné k 26. 1. 2022

Kraj Prírastok 1. dávka Celkový počet zaočkovaných 1. dávkou Prírastok 2. dávka Celkový počet zaočkovaných 2. dávkou
Banskobystrický kraj 2 283 167 0 245 892
Bratislavský kraj 0 0 0 0
Košický kraj 0 0 0 0
Nitriansky kraj 0 0 0 0
Prešovský kraj 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 0 0 0 0
Trnavský kraj 0 0 0 0
Žilinský kraj 0 0 0 0