Koronavírus na Slovensku v číslach

Aktualizované 30. 7. 2021

Pribudlo

7 288

vykonaných PCR testov
Celkovo: 3 135 516

Pribudlo

44

pozitívnych ľudí testovaných PCR
Celkovo: 392 581

Pribudlo

6 087

vykonaných Ag testov
Celkovo: 37 481 979

Pribudlo

16

pozitívnych Ag testov*
Celkovo: 387 581

Rozdiel

-2

hospitalizovaných pacientov
Celkovo: 81

46

Počet hospitalizovaných
s potvrdeným covid19

z toho na JIS: 6 a na pľúcnej ventilácii: 4

Pribudlo

0

obetí

Celkovo: 12 536

46


7-dňový kĺzavý medián

Pribudlo

4 189

zaočkovaných osôb prvou dávkou
Celkovo: 2 257 609

Pribudlo

8 334

zaočkovaných osôb druhou dávkou
Celkovo: 1 990 091

1 042 391

Chýbajúci počet ľudí k dosiahnutiu 60 % zaočkovanosti**

1,1-1,2

Reprodukčné číslo

1,0-1,1
Minulý týždeň

Rozdiel

+ 197

Počet neaktívnych prípadov (PCR+AG)***
Celkovo: 717 605

* Udáva sa počet pozitívnych testov za predchádzajúci deň, pretože nie je vylúčené, že niektorí ľudia sa testujú viac ako 1x denne. Antigénové testy vykonávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

** Vychádzame z Národnej stratégie očkovania proti COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky, kde je v súčastnosti vypočítaný potrebný podiel zaočkovanej populácie na minimálne 60 %, čo je približne 3 300 000 ľudí.

*** Počet neaktívnych prípadov predstavuje osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov. Do neaktívnych prípadov sa nezapočítavajú  prípady končiace úmrtím. Uvedené počty sa týkajú všetkých prípadov COVID-19 indikovaných PCR alebo antigénovým testom.

Koronavírus na Slovensku v grafoch

Aktualizované 30. 7. 2021

Stiahnuť údaje (CSV, 3 kB)

Surové údaje počtu hospitalizácií, počtu nakazených po okresoch podľa vekovej štruktúry a pohlavia a súhrnné údaje z celoplošného testovania

Stiahnuť surové údaje z GitHub

Covid automat na Slovensku

Aktualizované 30. 7. 2021

Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike.

Metodika Covid automat (PDF, 1 MB)

Aktuálny Covid automat

COVID-19 na Slovensku – prehľad aktuálnej situácie

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrenia Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Stiahnuť analýzu – mesiac júl 2021 ver. 4 (PDF, 2 MB)
Všetky analýzy

Analýza za mesiac júl ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac jún ver.4 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.2 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 4. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 3. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 5 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac marec ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 5 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 3 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac február ver. 2 (PDF, 1 MB)

Analýza za február 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza za január 2021 ver. 3 (PDF, 5 MB).

Analýza za január 2021 ver. 2 (PDF, 3 MB).

Analýza za január 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza ku 21. júlu 2020 (PDF, 686 kB).

Analýza ku 26. júna 2020 (PDF, 452 kB).

Analýza ku 29. máju 2020 (PDF, 873 kB). 

Analýza ku 20. máju 2020 (PDF, 890 kB).

Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Počet pozitívne testovaných PCR testami za kraje

Kraj Prírastok Celkovo
Banskobystrický kraj 2 38 147
Bratislavský kraj 19 44 618
Košický kraj 7 53 048
Nitriansky kraj 3 39 336
Prešovský kraj 6 60 162
Trenčiansky kraj 5 53 351
Trnavský kraj 1 45 878
Žilinský kraj 1 58 041

Počet zaočkovaných osôb podľa krajov

Údaje platné k 29. 7. 2021

Kraj Prírastok 1. dávka Celkový počet zaočkovaných 1. dávkou Prírastok 2. dávka Celkový počet zaočkovaných 2. dávkou
Banskobystrický kraj 437 237 137 732 198 624
Bratislavský kraj 1 002 387 927 2 131 355 669
Košický kraj 523 294 735 575 262 437
Nitriansky kraj 558 278 565 928 240 025
Prešovský kraj 600 296 869 926 261 865
Trenčiansky kraj 295 214 459 1 010 181 948
Trnavský kraj 213 275 101 235 228 217
Žilinský kraj 561 272 816 1 652 233 404