Koronavírus na Slovensku v číslach

Aktualizované 24. 10. 2021

Denné štatistiky PCR a Ag testovania

Pribudlo

12 572

vykonaných PCR testov
Celkovo: 3 854 815

Pribudlo

3 207

PCR pozitívne testovaných osôb
Celkovo: 456 438

Pribudlo

10 230

vykonaných Ag testov
Celkovo: 38 919 187

Pribudlo

476

Ag pozitívne testovaných osôb
Celkovo: 405 471

Pozitivita PCR testov

25,51 %

Pozitivita PCR testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Pozitivita Ag testov

4,65 %

Pozitivita antigénových testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Podiel nezaočkovaných a zaočkovaných osôb z testovania

68,45 %

z pozitívnych osôb z PCR testov je nezaočkovaných

71,07 %

z pozitívnych osôb z Ag testov je nezaočkovaných

31,56 %

z pozitívnych osôb z PCR testov je zaočkovaných

28,93 %

z pozitívnych osôb z Ag testov je zaočkovaných

Hospitalizácie

Pribudlo

0

hospitalizovaných pacientov

1 141

celkovo hospitalizovaných pacientov

z toho na JIS: 113 a na pľúcnej ventilácii: 123

1 037

Počet hospitalizovaných s potvrdením na COVID-19

65

Počet hospitalizovaných s podozrením na COVID-19

Podiel nezaočkovaných a zaočkovaných z hospitalizovaných pacientov

80,41 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov nie je plne zaočkovaných

19,59 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov je plne zaočkovaných

Zaočkovanosť

Pribudlo

414

zaočkovaných osôb prvou dávkou

Pribudlo

584

plne zaočkovaných osôb

2 490 199

Celkový počet zaočkovaných

2 376 648 plne zaočkovaných osôb

809 801

Chýbajúci počet ľudí k dosiahnutiu 60 % zaočkovanosti**

Ostatné

Pribudlo

8

obetí

Celkovo: 12 903

3 091

7-dňový kĺzavý medián

Rozdiel

+ 2 201

Počet neaktívnych prípadov (PCR+AG)***
Celkovo: 726 615

* Udáva sa počet pozitívnych testov za predchádzajúci deň, pretože nie je vylúčené, že niektorí ľudia sa testujú viac ako 1x denne. Antigénové testy vykonávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

** Vychádzame z Národnej stratégie očkovania proti COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky, kde je v súčastnosti vypočítaný potrebný podiel zaočkovanej populácie na minimálne 60 %, čo je približne 3 300 000 ľudí.

*** Počet neaktívnych prípadov predstavuje osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov. Do neaktívnych prípadov sa nezapočítavajú  prípady končiace úmrtím. Uvedené počty sa týkajú všetkých prípadov COVID-19 indikovaných PCR alebo antigénovým testom.

Koronavírus na Slovensku v grafoch

Aktualizované 24. 10. 2021

Stiahnuť údaje (CSV, 3 kB)

Surové údaje počtu hospitalizácií, počtu nakazených po okresoch podľa vekovej štruktúry a pohlavia a súhrnné údaje z celoplošného testovania

Stiahnuť surové údaje z GitHub

Covid automat na Slovensku

Aktualizované 24. 10. 2021

Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike.

Metodika Covid automat (PDF, 3MB)

Aktuálny Covid automat

COVID-19 na Slovensku – prehľad aktuálnej situácie

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrenia Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Stiahnuť analýzu – mesiac október ver. 3 (PDF, 296KB)
Všetky analýzy

Analýza za mesiac október ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 4 (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 3 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac september ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac september ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august 2021 ver. 4 (PDF, 2 MB)

Analýza za mesiac august ver. 3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac august ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac jún ver.4 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.2 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 4. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 3. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 5 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac marec ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 5 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 3 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac február ver. 2 (PDF, 1 MB)

Analýza za február 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza za január 2021 ver. 3 (PDF, 5 MB).

Analýza za január 2021 ver. 2 (PDF, 3 MB).

Analýza za január 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza ku 21. júlu 2020 (PDF, 686 kB).

Analýza ku 26. júna 2020 (PDF, 452 kB).

Analýza ku 29. máju 2020 (PDF, 873 kB). 

Analýza ku 20. máju 2020 (PDF, 890 kB).

Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Počet pozitívne testovaných PCR testami za kraje

Kraj Prírastok Celkovo
Banskobystrický kraj 416 43 778
Bratislavský kraj 244 50 247
Košický kraj 669 62 508
Nitriansky kraj 214 42 479
Prešovský kraj 901 73 763
Trenčiansky kraj 247 57 979
Trnavský kraj 188 50 218
Žilinský kraj 591 68 803

Počet zaočkovaných osôb podľa krajov

Údaje platné k 22. 10. 2021

Kraj Prírastok 1. dávka Celkový počet zaočkovaných 1. dávkou Prírastok 2. dávka Celkový počet zaočkovaných 2. dávkou
Banskobystrický kraj 454 265 169 568 229 359
Bratislavský kraj 457 426 035 529 408 411
Košický kraj 361 332 032 635 298 573
Nitriansky kraj 245 310 630 513 290 636
Prešovský kraj 310 330 728 338 311 265
Trenčiansky kraj 152 237 532 264 218 530
Trnavský kraj 363 300 034 473 263 285
Žilinský kraj 253 288 611 379 275 860