Koronavírus na Slovensku v číslach

Aktualizované 17. 1. 2022

Denné štatistiky PCR a Ag testovania

Pribudlo

4 940

vykonaných PCR testov
Celkovo: 5 262 737

Pribudlo

1 015

pozitívnych PCR testov
Celkovo: 880 671

Pribudlo

14 017

vykonaných Ag testov
Celkovo: 41 727 122

Pribudlo

431

Ag pozitívne testovaných osôb
Celkovo: 538 708

Pozitivita PCR testov

20,55 %

Pozitivita PCR testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Pozitivita Ag testov

3,07 %

Pozitivita antigénových testov vyjadruje údaj, koľko percent bolo pozitívnych testov z celkového počtu vykonaných testov.

Hospitalizácie

Rozdiel

-2

hospitalizovaných pacientov

1 807

celkovo hospitalizovaných pacientov

380

pacientov na JIS

190

pacientov na pľúcnej ventilácii

Podiel nezaočkovaných a zaočkovaných z hospitalizovaných pacientov

81,79 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov nie je plne zaočkovaných

18,21 %

aktuálne hospitalizovaných pacientov je plne zaočkovaných

Zaočkovanosť

Pribudlo

1 967

zaočkovaných osôb prvou dávkou

Pribudlo

4 002

plne zaočkovaných osôb

2 775 129

Celkový počet zaočkovaných

2 620 783 plne zaočkovaných osôb

524 871

Chýbajúci počet ľudí k dosiahnutiu 60 % zaočkovanosti**

Ostatné

Pribudlo

52

obetí

Celkovo: 17 352

2 595

7-dňový kĺzavý medián

* Udáva sa počet pozitívnych testov za predchádzajúci deň, pretože nie je vylúčené, že niektorí ľudia sa testujú viac ako 1x denne. Antigénové testy vykonávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

** Vychádzame z Národnej stratégie očkovania proti COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky, kde je v súčasnosti vypočítaný potrebný podiel zaočkovanej populácie na minimálne 60 %, čo je približne 3 300 000 ľudí.

*** Počet neaktívnych prípadov predstavuje osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov. Do neaktívnych prípadov sa nezapočítavajú  prípady končiace úmrtím. Uvedené počty sa týkajú všetkých prípadov COVID-19 indikovaných PCR alebo antigénovým testom.

Koronavírus na Slovensku v grafoch

Aktualizované 17. 1. 2022

Stiahnuť údaje (CSV, 3 kB)

Surové údaje počtu hospitalizácií, počtu nakazených po okresoch podľa vekovej štruktúry a pohlavia a súhrnné údaje z celoplošného testovania

Stiahnuť surové údaje z GitHub

Zaočkovanosť nad 50 rokov v okresoch

Covid automat na Slovensku

Aktualizované 17. 1. 2022

Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých farbách nájdete v metodike.

Metodika Covid automat (PDF, 1MB)

Aktuálny Covid automat

COVID-19 na Slovensku – prehľad aktuálnej situácie

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrenia Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Stiahnuť analýzu – mesiac január (PDF, 790 KB)
Všetky analýzy

Analýza za mesiac december ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac december ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 3. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac november ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 4. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 3. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 2. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac október ver. 1. (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 4 (PDF, 1MB)

Analýza za mesiac september ver. 3 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac september ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac september ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august 2021 ver. 4 (PDF, 2 MB)

Analýza za mesiac august ver. 3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac august ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac august ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac júl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac jún ver.4 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.3. (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.2 (PDF,2MB)

Analýza za mesiac jún ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac máj ver.1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 4. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 3. (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac apríl ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 5 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac marec ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 3 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 2 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac marec ver. 1 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 5 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 4 (PDF, 2MB)

Analýza za mesiac február ver. 3 (PDF, 3MB)

Analýza za mesiac február ver. 2 (PDF, 1 MB)

Analýza za február 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza za január 2021 ver. 3 (PDF, 5 MB).

Analýza za január 2021 ver. 2 (PDF, 3 MB).

Analýza za január 2021 ver. 1 (PDF, 2 MB).

Analýza ku 21. júlu 2020 (PDF, 686 kB).

Analýza ku 26. júna 2020 (PDF, 452 kB).

Analýza ku 29. máju 2020 (PDF, 873 kB). 

Analýza ku 20. máju 2020 (PDF, 890 kB).

Zdroj údajov: Epidemiologický informačný systém EPIS

Počet pozitívne testovaných PCR testami za kraje

Kraj Prírastok Celkovo
Banskobystrický kraj 63 93 675
Bratislavský kraj 300 109 013
Košický kraj 51 121 525
Nitriansky kraj 140 81 036
Prešovský kraj 113 137 532
Trenčiansky kraj 89 109 067
Trnavský kraj 84 96 920
Žilinský kraj 175 131 903

Počet zaočkovaných osôb podľa krajov

Údaje platné k 16. 1. 2022

Kraj Prírastok 1. dávka Celkový počet zaočkovaných 1. dávkou Prírastok 2. dávka Celkový počet zaočkovaných 2. dávkou
Banskobystrický kraj 0 0 0 0
Bratislavský kraj 81 470 704 91 437 490
Košický kraj 4 374 429 26 318 254
Nitriansky kraj 131 342 375 200 315 701
Prešovský kraj 55 379 567 44 338 521
Trenčiansky kraj 38 261 062 64 238 904
Trnavský kraj 79 330 186 238 286 081
Žilinský kraj 46 314 893 29 297 431