Certifikát o výnimke z očkovania

Aktualizované 27. decembra 2021

Upozornenie

Ľudia s kontraindikáciou očkovania proti COVID-19 sú od 23.12.2021 zaradení do režimu OP (očkovaní/prekonaní).

Ministerstvo zdravotníctva SR upravilo postup pre ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Osoby s kontraindikáciou očkovania môžu podľa aktuálneho usmernenia získať Certifikát o výnimke z očkovania.


Kto môže certifikát vystaviť a na základe čoho?

Upozornenie

Ten vydáva len ošetrujúci lekár.

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR účinné od 22.12.2021 presne definuje trvalé či dočasné kontraindikácie pre vystavenie certifikátu.

Posúdiť kontraindikáciu na očkovanie proti COVID-19 môže lekár – špecialista, všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Každý, komu lekár vydá Certifikát o výnimke z očkovania, bude zaevidovaný v centrálnej evidencii kontraindikovaných osôb.

Zodpovednosť za nesprávne alebo falošne stanovenú kontraindikáciu nesie lekár.


Aký bude postup pre získanie certifikátu?

 • Identifikovať niektorú z kontraindikácií uvedených v usmernení.
 • Kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
  • špecialistu,
  • všeobecného lekára pre dospelých, alebo
  • všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Opodstatnenosť kontraindikácie je na posúdení a zodpovednosti lekára.
 • Lekár vytvorí a schváli záznam (certifikát) o kontraindikácii, vytlačí a podpísaný a opečiatkovaný výtlačok poskytne pacientovi.
 • Na certifikáte o výnimke z očkovania budú uvedené základné údaje o pacientovi, údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý certifikát vystavil, a QR kód na overenie pravosti certifikátu.
 • Osoba s takýmto certifikátom bude v režime OP – podmienkou je však mať aj vykonaný PCR test platný 72 hodín alebo Ag test platný 48 hodín.
 • Pri dočasnej kontraindikácii sa do dokladu uvedie potrebné prehodnotenie pretrvávania kontraindikácie ihneď po stabilizácii stavu, resp. minimálne raz za 3 mesiace.

PCR test bude pre ľudí s kontraindikáciou plne hradený pri registrácii prostredníctvom korona.gov.sk.