Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné

K žiadosti o ošterovné je potrebné vyplniť aj čestné vyhlásenie na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie.

Vyplniť čestné vyhlásenie